مشروح صورتجلسات شورا (دوره پنجم) در سال 1398

متن صورتجلسه یکصد و نود و هفتم شورای اسلامی شهر میبد (دوره پنجم)

یکصد و نود و هفتمین جلسه‌ی شورای اسلامی شهر میبد پنجشنبه 29فروردین1398 رأس ساعت 6:30 با حضور اکثریت اعضای شورا تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه هر یک از اعضای شورا به ارائه گزارشاتی در خصوص دستور جلسات کمیسیون‌های تشکیل شده در طول هفته پرداختند و بعد جناب آقای اعتمادی به ارائه‌ی فعالیت‌های انجام شده در خصوص اولویت‌یندی طرح‌های عمرانی و فرهنگی و پروژه‌هایی که می‌بایست در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار گیرد پرداخت.

1-در خصوص تیم ورزشی نوجوانان محله‌ی محمودآباد مصوب شد به مبلغ یک میلیون و 500هزار تومان از بودجه فرهنگی شورا مساعدت گردد.

2- موضوع اهدای مبلغ 50میلیون ریال به کل اعضای کمیسیون ماده 5 تحت عنوان پاداش سال 1397 از بودجه‌ی شورا و پرداخت آن از هزینه‌های شورا در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 754 /2798 /ص مورخ 25فروردین1398 در خصوص مشارکت در برگزاری کارگاه آموزشی سفال و سرامیک (ورکشاپ طراحی سفال و سرامیک) به مبلغ29میلیون ریال در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. هزینه‌ی آن از محل هزینه‌ی آموزشی شهروندان (ردیف551202050007) تأمین خواهد شد.

4- نامه‌ی شماره‌ی 708 /2798 /ص مورخ 24فروردین1398 در خصوص معرفی آقای امید اعتمادی با بیش از 16 سال سابقه کار در شهرداری‌های نائین، انارک و با توجه به نیاز آن مجموعه به خدمات ایشان از تاریخ 1فروردین1398 به مدت 6 ماه به صورت مأمور و پرداخت حقوق و مزایای متعلقه‌ی ایشان طبق حکم کارگزینی از سوی شهرداری مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

5-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 682 /2798 /ص مورخ 24فروردین1398 در خصوص افزایش حق‌الزحمه‌ی امام جماعت مسجد قاسم بن الحسن، بنا به درخواست هیات امنای مسجد ماهیانه به مبلغ 2میلیون و 500هزار ریال در جلسه مطرح ومصوب گردید و هزینه‌ی آن از محل کمک به مؤسسات عام‌المنفعه (ردیف551204170005) در وجه امام جماعت مسجد فوق پرداخت می‌گردد.

6-درخواست مجوز شهرداری به شماره‌ی 689 /2798 /ص مورخ 24فروردین1398 با موضوع مساعدت به خانم طیبه زارع ده‌آبادی در مورد جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها در جلسه مطرح و مصوب گردید که مبلغ 6میلیون ریال از محل کمک‌ها و اعانات به مستمندان (ردیف551204170003) تأمین گردد.

7-نامه‌ی شهرداری به شماره‌ی 955 /2798 /ص مورخ 28فروردین1398 در خصوص تفریغ بودجه‌ی سال 1397 شهرداری در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

جلسه رأس ساعت 9:30 پایان یافت.

1-علیرضا آزادمنش2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-حسینعلی فلاح 5-صفرعلی دهقانی 6-انسیه فلاح

میانگین (0 رأی)
The average rating is 0.0 stars out of 5.