مشروح صورتجلسات شورا (دوره پنجم) در سال 1397

متن صورتجلسه یکصد و هشتاد و هفتم شورای اسلامی شهر میبد (دوره پنجم)

جلسه‌ی 187مصوبه‌ای نداشته است.

میانگین (0 رأی)
The average rating is 0.0 stars out of 5.