مجلس شوراي اسلامي:

مصوبات مهم مجلس شورای اسلامی پیرامون شوراها

جزئیات مهمترین مصوبات روز یکشنبه مورخ 27/12/91 مجلس شورای اسلامی در رابطه با اصلاح قانون شوراهاي اسلامي شهر و روستا ...

جزئیات مهمترین مصوبات روز یکشنبه مورخ 27/12/91مجلس شورای اسلامی در رابطه با اصلاح قانون شوراهاي اسلامي شهر و روستا :

اولین مصوبه مجلس پیرامون مباحث اخیر پیش آمده در خصوص یکپارچگی شهر ری و تهران بود که مجلس با الحاق یک تبصره به ماده 12 قانون شوراها مصوب نمود در محدوده شهری تهران که  شامل ری ، شمیرانات می باشد، شورای اسلامی شهر  تشکیل می شود .

همچنین مجلس شورای اسلامی دو تبصره به بند ( ه) ماده ( 26) قانون شوراها  الحاق نمود که بر اساس تبصره یک آن کسانی که در دوره های قبل عضو شورا بوده اند به شرطی که در همان محل کاندیدای عضویت در شورا باشند از شرط مدرک تحصیلی معاف خواهند بود همچنین مطابق تبصره دو هیات های اجرایی و نظارت در صورت ضرورت می توانند تاییدیه مدرک تحصیلی ثبت نام کنندگان را اخذ نمایند.

در خصوص مصوبه مجلس پیرامون ماده (80) و تبصره (4) ماده (82) قانون شوراها ، مجلس محترم شورای اسلامی پیشنهادات اصلاحی شورای عالی استانها در خصوص روند اعتراض به مصوبات شوراها و همچنین روند حضور عضو علی البدل به عنوان جایگزین عضو سلب شده  تا حصول نتیجه نهایی در مراجع قضایی را  به تصویب رساند.

همچنین در جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی ،پیشنهاد کاهش تعداد اعضای شوراهای شهر مطرح شد که نمایندگان به این پیشنهاد رای منفی دادند بنابراین در انتخابات آینده به موجب قانون شوراها مصوب 5/5/1382 تعداد اعضای اصلی و علی البدل شورای اسلامی شهرها به  این شرح می باشد:
الف-  شهرهای تا 20 هزار نفر جمعیت ، 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل
ب – شهرهای از 20 هزار نفر تا 50 هزار نفر جمعیت، 7 نفر عضو اصلی و 3 نفر عضو علی البدل
ج- شهرهای از 50 هزار نفر تا 100 هزار نفر جمعیت ،9 نفر عضو اصلی و 4 نفر عضو علی البدل
د- شهرهای از 100 هزار نفر تا 200 هزار نفر جمعیت ، 11 نفر عضو اصلی و 5 نفر عضو علی البدل
هـ - شهرهای از 200 هزار نفر تا 500 هزار نفر جمعیت، 13 نفر عضو اصلی و 6 نفر عضو علی البدل
و- شهرهای از 500 هزار نفر تا یک میلیون نفر جمعیت ، 15 نفر عضو اصلی و 7 نفر عضو علی البدل
ز- شهرهای بیشتر از  یک میلیون نفر جمعیت تا 2 میلیون نفر جمعیت،21 نفر عضو اصلی و 8 نفر عضو علی البدل
ح- شهرهای از 2 میلیون نفر جمعیت، 25 نفر عضو اصلی و 10 نفر عضو علی البدل
ط- شهر  تهران 31 نفر عضو اصلی و 12 نفر عضو علی البدل.

میانگین (0 رأی)
The average rating is 0.0 stars out of 5.