اعضای کمیسیون خدمات شهری و فضای سبز شورای اسلامی شهر میبد:

رئیس کمیسیون:

      علیرضا آزادمنش

نائب رئیس کمیسیون:

      سید ابوالحسن گلاب

منشی رئیس کمیسیون:

      علی دهقانی

سایر اعضا:

      محمدجواد کارگر

      سیدایمان علوی