صبح امروز با رأی‌گیری انجام شده، آقایان سید حسین آتشی به عنوان رئیس جدید شورای اسلامی شهر میبد و سیدعلی محمد جوادیان به عنوان نائب رئیس این شورا انتخاب شدند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر میبد، آقایان داوود دهقانی فیروزآبادی به عنوان سخنگوی شورا و سید علی‌محمد میرحسینی به عنوان خزانه‌دار و سید ابوالفضل دهقانی فیروزآبادی به عنوان منشی دیگر اعضای هیأت رئیسه را در آخرین سال کاری دوره چهارم شورای شهر تشکیل می‌دهند.

همچنین آقایان مجید بهارستانی به عنوان نماینده شورا در کمیسیون بدوی ماده 100 و سید ابوالفضل دهقانی به عنوان نماینده شورا در کمیسیون تجدید نظر ماده 100 ابقا شدند.

نتایج آرا به شرح ذیل می‌باشد:

  • آقای سیدحسین آتشی 5 رأی رئیس شورا
  • آقای سیدعلی‌محمد جوادیان 6 رأی  نائب رئیس
  • آقای داوود دهقانی 6 رأی سخنگو
  • آقای سیدعلی‌محمد میرحسینی 6 رأی  خزانه‌دار
  • آقای سید ابوالفضل دهقانی 9 رأی منشی اول
  • آقای مهدی اکبرزاده 9 رأی منشی دوم
  • مجید بهارستانی 5 رأی نماینده شورا در کمیسیون ماده 100
  • ابوالفضل دهقانی 6 رأی نماینده شورا در کمیسیون تجدید نظر