به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر میبد، به دعوت این شورا و با حضور مسئولین ادارات حفار در شهرستان شامل برق، گاز، آب، مخابرات و نیز با حضور شهردار میبد و نمایندگانی از ساکنین کوچه نیلوفر35 موضوع اجرای طرح کوچه خلاق بررسی شد.

در این جلسه، اداره برق نسبت به جمع‌آوری شبکه‌های فشار ضعیف، اداره مخابرات در خصوص ایجاد شبکه فیبر نوری، اداره گاز نیز در خصوص نصب علمک‌ها در موقعیت مناسب‌تر و همچنین مدیریت آب و فاضلاب شهری در رابطه با حفر انشعابات آب و فاضلاب و رعایت استحکام لازم در کف کوچه قول مساعدت دادند.

مقرر شد مجری طرح نسبت به ارائه طرح نهایی اقدام نموده و با پیمانکاران ادارات فوق، تعامل شود. همچنین مقرر گردید جهت احداث پارک و فضای سبز در این کوچه پیگیری لازم به عمل آید.