به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر میبد، با حضور شهردار، رئیس شورای اسلامی شهر میبد و سایر مسئولین استان و شهرستان، مرکز تامین و پشتیبانی خوشه زیلو افتتاح شد. این مرکز علاوه بر خدمات چله پیچی زمینه تامین نخ و تجهیزات زیلوبافی را فراهم می کند.
همزمان با این مراسم، محل استقرار انجمن صنفی بافندگان زیلوی میبد که از سال پیش فعالیت خود را آغاز کرده بود، افتتاح و پوستر شناسنامه زیلو نیز رونمایی شد.