به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر میبد، بنا به درخواست مجوز شهرداری، با نظر موافق اکثریت اعضای این شورا، موضوع واگذاری امور مربوط به ساخت و ساز در محدوده حریم شهر میبد، به شرکت تعاونی دهیاریهای شهرستان میبد به تصویب رسید.

شهرداری میبد در نظر دارد با توجه به هماهنگی به عمل آمده فی‌مابین سازمان بازرسی استان یزد، فرمانداری شهرستان میبد و بخشداری مرکزی و به دلیل نبود امکانات و تمهیدات لازم، انجام کلیه امور مربوط به کنترل ساخت و ساز  و اخذ درآمدهای حاصله در محدوده حریم شهر را به شرکت مذکور به عنوان کارگزار واگذار نماید که 25 درصد از درآمد حاصله سهم شرکت و 75 درصد از آن سهم شهرداری خواهد بود. افتتاح حساب به نام شهرداری وامضای مدارک فنی توسط معاون فنی و مهندسی شهرداری به عنوان جانشین شهردار انجام خواهد پذیرفت.