به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر میبد، با حضور مسئولین و کارشناسان میراث فرهنگی و نیز شرکت مشاور، طرح ساماندهی و بازآفرینی بافت تاریخی شارستان میبد بررسی شد.

شارستان شامل محلات میبد بالا و پایین و محله علی‌آباد و دارای بافت باارزش میراث فرهنگی و آثار و ابنیه تاریخی در محدوده نارین قلعه می‌باشد که جزء محلات هدف در شهرستان میبد به منظور اجرای پروژه‌های بازآفرینی پایدار شهری قرار گرفته است.