به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر میبد، جلسه هشتادم این شورا که با حضور کلیه اعضا تشکیل گردید سیدحسین آتشی رئیس شورای اسلامی شهر، با اشاره به حضور گسترده و تحسین‌برانگیز مردم در انتخابات، از همه دست‌اندرکاران برگزاری این انتخابات باشکوه، تقدیر و تشکر نمود.

در ادامه نیز دیگر اعضای شورا در رابطه با برگزاری پرشور انتخابات و همچنین همکاری با نماینده جدید شهرستان در مجلس شورای اسلامی و دعوت از ایشان جهت بررسی مشکلات شهرستان، نکاتی بیان داشتند.