به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر میبد، جلسه بررسی وضعیت شرکت‌های پیمانکاری خدمات شهری و رفت و روب میبد چهارم شهریور در محل شورای شهر برگزار گردید.

در این جلسه، اعضای شورای اسلامی شهر میبد، شهردار و کارشناسان شهرداری و همچنین شرکت‌های متقاضی کار خدمات شهری و رفت و روب حضور داشتند شرایط پیمان و صلاحیت شرکت‌ها بررسی شد.