به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر میبد، دکتر مجید زارعی محمودآبادی از سوی اعضای شورای اسلامی شهر میبد به عنوان نماینده این شورا در شورای اسلامی شهرستان میبد انتخاب گردید.

اعضای شورای اسلامی شهرستان، شامل نمایندگان منتخب شوراهای اسلامی شهر و بخش‌های آن شهرستان می‌باشند. 

آقای زارعی پیش از این نیز در سومین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا سابقه عضویت در شورای اسلامی استان یزد و حضور در شورای عالی استان‌ها را در کارنامه خود دارد.