به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر میبد، روزگذشته اعضای اسلامی شهر میبد با حضور در مسجد جامع ده آباد پای درد دل و خواسته های مردم نشستند.

گفتنی است شهروندان در این دیدار به درخواست هایی همچون روشنایی معابر، مشکلات آسفالت کوچه ها، ارائه خدمات بهتر به شهروندان اشاره کردند.

مدیران شهری درخصوص حفظ و حراست بافت تاریخی، همکاری شهروندان در مدیریت پسماند، اجرای پروژه آسفالت کوچه و معابر بر اساس اولویت بندی و... گفتگو کردند.