اعضای شورای اسلامی شهر میبد به همراه شهردار با سرگرد پاسدار مصطفی بهشتی فرمانده جدید ناحیه مقاومت بسیج میبد دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر میبد، ضمن تبریک انتصاب شایسته فرمانده جدید سپاه میبد، در خصوص مسائل اجتماعی، فرهنگی و همچنین مشارکت و همکاری در زمینه انجام فعالیت‌های عمرانی و خدماتی سطح شهر بحث و تبادل نظر شد.