اعضای کمیسیون فرهنگی، ورزشی و بانوان شورای اسلامی شهر میبد:

رئیس کمیسیون:

     علی دهقانی

نائب رئیس کمیسیون:

     علیرضا آزادمنش

منشی رئیس کمیسیون:

     محمدکاظم صباغی

سایر اعضا:

     جواد فیاضی

     سید ابوالحسن گلاب