اعضای کمیسیون عمران، میراث فرهنگی و املاک شورای اسلامی شهر میبد:

رئیس کمیسیون:

     محمدجواد کارگر

نائب رئیس کمیسیون:

     سیدایمان علوی

منشی رئیس کمیسیون:

     سید ابوالحسن گلاب

سایر اعضا:

     جواد فیاضی

     علیرضا آزادمنش