به منظور دریافت فرم های ذیل بر روی دریافت کلیک کنید یا بر روی آن راست کلیک کرده و گزینه ...Save target as را انتخاب نمایید.

________________________________________________________________________________________________________

سال 1398

(دریافت) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398

(دریافت) ارزش معاملاتی ملاک عمل شهرداری میبد جهت اجرا در سال 1398

تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 98 شهرداري ميبد

________________________________________________________________________________________________________

سال 1397

(دریافت) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397

(دریافت) ارزش معاملاتی ملاک عمل شهرداری میبد جهت اجرا در سال 1397

 

________________________________________________________________________________________________________

سال 1396

(دریافت) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396

(دریافت) ارزش معاملاتی ملاک عمل شهرداری میبد جهت اجرا در سال 1396

________________________________________________________________________________________________________

سال 1395

(دریافت) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395

(دریافت) ارزش معاملاتی ملاک عمل شهرداری میبد جهت اجرا در سال 1395