تماس با ماآدرس: میبد - تقاطع زیرگذر معلم - ساختمان قدیم هلال احمر - روبروی هتل بهجت - جنب اداره ثبت احوال - کد پستی:  8961968197
تلفن: ۳۲۳۵۴۴۴۰ (۰۳۵)
فکس: ۳۲۳۵۸۴۴۰ (۰۳۵)
ایمیل: shora@meybod.ir
سامانه پیام کوتاه: ۴۴۴۰ ۳۵۲۷۷۵ ۱۰۰۰