صفحه اصلی - شورای اسلامی شهر میبد

موافقت شورای شهر با تخفیف 20 درصدی عوارض تجاری

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر میبد، درخواست مجوز شهرداری میبد مبنی بر تخفیف 20 درصدی عوارض مربوط به اخذ پروانه ساختمانی واحدهای تجاری تا پایان بهمن ماه سال جاری به تصویب رسید.

اعضای کمیسیون جمع‌آوری مشاغل زیان‌آور شهر میبد معرفی شدند

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر میبد، با عنایت به بند 20 ماده 55 قانون شهرداری‌ها و طی درخواست شهرداری میبد، اعضای کمیسیون جمع‌آوری مشاغل زیان‌آور در شصت و سومین جلسه این شورا تعیین و معرفی گردیدند.

جلسه تعامل شهرداری و نظام مهندسی ساختمان در محل شورای اسلامی شهر میبد تشکیل گردید

جلسه‌ای به منظور تعامل هرچه بیشتر شهرداری و نظام مهندسی ساختمان در راستای سهولت در امر صدور پروانه ساختمانی و همچنین سیر مراحل آن از جمله طراحی و نظارت به دعوت شورای اسلامی شهر میبد...

جلسه حسابرسی شورای اسلامی شهر، شهرداری میبد و سازمان‌های تابعه برگزار شد

جلسه‌ای به منظور بررسی گزارش حسابرسی بودجه و عملکرد سال 93 شورای اسلامی شهر با حضور کارشناسان استانداری، اعضای شورا و حسابرس در محل این شورا تشکیل گردید.

آتشی در سمت رئیس شورای اسلامی شهر میبد ابقا شد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر میبد، صبح روز گذشته انتخابات برای تعیین رئیس، نایب رئیس، سخنگو و خزانه‌دار شورای اسلامی شهر میبد برگزار شد. در این جلسه آقای سید حسین...

آتشی در سمت رئیس شورای اسلامی شهر میبد ابقا شد

صبح روز گذشته انتخابات برای تعیین رئیس، نایب رئیس، سخنگو و خزانه‌دار شورای اسلامی شهر میبد برگزار شد.