صفحه اصلی - شورای اسلامی شهر میبد

عملکرد درآمدی و هزینه‌ای شهرداری میبد در شش ماهه اول سال 93 به تصویب رسید

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر میبد، چهار جلد عملکرد درآمد وهزینه مقایسه ای شش ماهه اول سال 93 شهرداری میبد در چهل وپنجمین جلسه این شورا قرائت و پس از بررسی به تصویب رسید.

معرفی اعضای کمیسیون‌های شورای اسلامی شهر میبد

در چهل و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد، بر اساس رأی‌گیری انجام شده، اعضای کمیسیونهای این شورا انتخاب و معرفی شدند.

مساعدت به تیم فوتبال شهرداری میبد

چهل وسومین جلسه شورای اسلامی شهر میبد، در تاریخ 8/9/93 با حضور کلیه اعضاء تشکیل و مطالب زیر مورد بررسی قرار گرفت.

تصویب مجوز خرید و حمل شن جهت زیرسازی معابر شهر میبد

در چهل و دومین جلسه شورای اسلامی شهر میبد، درخواست مجوز شهرداری با موضوع خرید و حمل شن مخلوط جهت زیرسازی کوچه‌ها و معابر شهر میبد تا سقف مبلغ پانصد میلیون ریال به تصویب رسید.

پروژه ساماندهی رفوژ بلوار قاضی میرحسین ادامه پیدا می‌کند

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر میبد، موضوع اجرای پروژه ساماندهی رفوژ میانی خیابان قاضی میرحسین حدفاصل میدان شهرداری تا کاروانسرای شاه عباسی به تصویب رسید.

فاز یک پروژه احداث پارک بانوان اجرایی خواهد شد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر میبد، اجرای فاز یک پروژه احداث پارک بانوان در جلسه چهلم شورا مطرح و مصوب گردید از طریق ترک تشریفات مناقصه تا سقف مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال به پیمانکار واگذار گردد.