صفحه اصلی - شورای اسلامی شهر میبد

بررسی سرمایه‌گذاری در طرح بازیافت زباله‌های شهری میبد

در جلسه‌ کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر میبد با حضور مهندس حکمی مشاور اموربازیافت در شهر اصفهان و فعالین حوزه بانوان شهرستان میبد، موضوع سرمایه‌گذاری در زمینه بازیافت زباله‌های شهری بررسی شد.

بررسی مشکلات شهرک امام علی(ع) در جلسه شورای اسلامی شهر میبد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر میبد، یکی از مهمترین درخواست‌های شهروندان ساکن در این منطقه، موضوع آسفالت معابر می‌باشد.

جلسه کمیسیون ماده 7 شهرداری میبد در محل شورای اسلامی شهر تشکیل گردید

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر میبد، اولین جلسه کمیسیون ماده 7 شهرداری میبد با هدف حفظ و توسعه درختان و فضای سبز شهری با مطرح شدن پرونده‌های مربوطه 17 آذر سال جاری در محل شورا تشکیل گردید.

پروژه‌های شهرداری پیش از طراحی و اجرا نامگذاری خواهند شد

شهرداری میبد از این پس ملزم خواهد شد قبل از اجرای پروژه‌ها به منظور هماهنگی مؤلفه‌های طراحی متناسب با نام پروژه در ابتدا پیشنهاد نام پروژه را به کمیته نامگذاری جهت تصویب ارسال نماید.

انتخاب علی رضا نقوی به عنوان شهردار میبد

اعضای شورای اسلامی شهر میبد، با ۴ رأی علی رضا نقوی را به عنوان شهردار جدید میبد انتخاب کردند.

با معضل زباله‌گردی برخورد جدی خواهد شد

در جلسه‌ای با حضور رئیس شورای اسلامی شهر، سرپرست شهرداری و مسئولین شرکت وحدت‌گستر در خصوص مسائل رفت و روب و نظافت شهری میبد بحث و تبادل نظر شد.