یکصد و شصت و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضورکلیه اعضای شورا رأس ساعت18 دوشنبه مورخ 10دی1397 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل  گردید.

در این جلسه با حضور سرپرست شهرداری و کارشناسان درآمد در خصوص بهای تعرفه عوارض سال 1398 بررسی و بحث و تبادل نظر گردید و اصلاحاتی در خصوص بعضی موارد صورت گرفت و مقرر گردید که این اصلاحات در بهای تعرفه عوارض ثبت گردد.

جلسه رأس ساعت21:30 با ذکر صلوات به پایان رسید.

1-علیرضاآقائی میبدی 2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-علیرضا آزادمنش 5-حسینعلی فلاح   6-صفرعلی دهقانی 7-انسیه فلاح

یکصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضورکلیه اعضای شورا و سرپرست شهرداری رأس ساعت 18:30 یکشنبه مورخ 9دی1397 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل گردید.

در این جلسه آقای شیخ علیرضا آقایی میبدی در پی استعفای چندباره خود و درخواست قبول استعفا از ریاست شورا، از اعضای محترم خواستند که استعفای ایشان پذیرفته شود. پس ازبحث و تبادل نظر و علیرغم میل باطنی، اعضا با استعفای ایشان از ریاست شورا موافقت و پس از رأی‌گیری، آقای حسینعلی فلاح با 7 رأی به عنوان رئیس جدید شورا انتخاب و معرفی گردیدند. لازم به ذکر است که جناب آقای علیرضا آقایی میبدی از این تاریخ به عنوان عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورا به انجام وظیفه مشغول خواهد شد.

جلسه رأس ساعت 21:30 با ذکر صلوات به پایان رسید.

1-علیرضاآقایی میبدی 2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-علیرضا آزادمنش 5-حسینعلی فلاح 6-صفرعلی دهقانی 7-انسیه فلاح

در پی استعفای شیخ علیرضا آقایی میبدی رییس شورای اسلامی شهر میبد از سمت خود، اعضای این شورا با اکثریت مطلق آرا حسینعلی فلاح‌ یخدانی را به عنوان رییس جدید شورای شهر انتخاب کردند.

علیرضا آقایی میبدی از ابتدای دوره پنجم شورا تاکنون به عنوان رییس شورا فعالیت داشته و ازین پس نیز به عنوان عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر انجام وظیفه خواهد نمود. حسینعلی فلاح از ابتدای دوره فعلی شورا، ریاست کمیسیون عمران، گردشگری و خدمات شهری و سمت سخنگوی شورا را عهده‌دار بوده است.

پیش از این حجت‌الاسلام آقایی چندین مرتبه درخواست استعفای خود را ارائه داده بود که در نهایت در جلسه یکشنبه مورخ دهم دی‌ماه علی‌رغم میل باطنی اعضا و اصرار ایشان، پذیرفته شد.

یکصد و شصت و دومین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضور کلیه اعضای شورا، رأس ساعت6:30 پنجشنبه مورخ 6دی1397 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل  گردید.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13870 /2797 /ص مورخ 5دی1397 با موضوع مساعدت جهت جشن یلدا به شورای محله بشنیغان و با توجه به نامه شماره 16628 در جلسه مطرح و پرداخت مبلغ 20میلیون ریال به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوطه از محل فعالیت فرهنگی ورزشی شهروندان (ردیف551202050017) تأمین خواهد شد.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13869 /2797 /ص مورخ 5دی1397 با موضوع پرداخت حق‌الزحمه ذیحساب طرح‌های عمرانی شهرداری در سال مالی به آقای محمد جعفری ندوشن به مبلغ 120میلیون (000/000/120) ریال در جلسه مطرح وبه تصویب رسید.در ضمن هزینه مربوطه از محل سایر خدمات قراردادی (ردیف551202050017) تامین خواهدشد.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13757 /2797 /ص مورخ 4دی1397 با موضوع تأمین اعتبار جهت تملک زمین جهت تفکیک زباله و طرح پسماند و دفن زباله شهرداری در جلسه مطرح و با پرداخت مبلغ 25میلیارد ریال در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوطه از محل دفن بهداشتی زباله (ردیف552350020001) تأمین خواهد شد.

4-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13403 /2797 /ص مورخ 27آذر1397 با موضوع فروش باقیمانده پلاک ثبتی به شماره 9597 اصلی بخش 22 یزد به صورت ترک تشریفات مزایده به مالکیت آقای سیدهاشم حسینی کوچه‌باغ واقع در خیابان سیدالشهداء خانقاه در جلسه مطرح و مصوب گردید که طبق نظر کارشناسی شده از قرار هر مترمربع 14میلیون ریال و جمع مبلغ فروش 319میلیون و 200هزار ریال تعیین گردیده است.

5-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13659 /2797 /ص مورخ 2دی1397 با موضوع ابطال توافقنامه شماره 6008 مورخ 30تیر1397 مربوط به پلاک ثبتی 1فرعی از8377  بخش 21 یزد در جلسه مطرح و به تصویب نرسید.

6-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13666 /2797 /ص مورخ 2دی1397 با موضوع پرداخت خسارت به پلاک ثبتی در مسیر خیابان شهید مبینی به شماره 3فرعی از1928 بخش 22 یزد و با توجه به توافقنامه شماره 12266 /2797 /ص مورخ 3آذر1397 به مالکیت آقای مسعود نقیبی محمودآبادی که 50 متر و 50سانتیمترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان مذکور قرار گرفته و 188 متر و 90سانتیمترمربع باقیمانده پلاک می‌باشد در جلسه مطرح و مصوب گردید شهرداری میبد بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری، معادل مبلغ 303میلیون ریال خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه ارائه نماید. همچنین بابت 140 متر و 50سانتیمترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان قرار گفته و سند اصلاح گردیده و مالک خسارتی دریافت ننموده است، مقرر گردید با توجه به مصوبه شورای اسلامی شهر میبد خسارت قسمت مذکور با ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی پایاپای گردد. ضمناً هزینه مذکور از محل تملک زمین و املاک واقع در مسیر (ردیف552310020001) پرداخت می‌گردد.

7-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13657 /2797 /ص مورخ 2دی1397 با موضوع پرداخت خسارت به پلاک در مسیر به شماره 14فرعی از9319 بخش 23 یزد و با توجه به توافقنامه شماره 12842 /2797 /ص مورخ 15آذر1397 به مالکیت ورثه مرحوم حبیب میرابی که 574 متر و 50سانتیمترمربع از پلاک فوق در مسیر بلوار میرشمس‌الحق قرار گرفته است، در جلسه مطرح و مصوب گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه خسارت وارده به ارزش کل مبلغ حکم شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میبد به میزان 6میلیارد و 637میلیون و 260هزار ریال شهرداری میبد معادل مبلغ مذکور خدمات بر روی پلاک مذکور طبق توافقنامه ارائه نماید. ضمناً هزینه مربوطه از محل تملک املاک واقع در مسیر (ردیف552310020001) پرداخت خواهد شد.

8-نامه شهرداری به شماره 13505 /2797 /ص مورخ 29آذر1397 با موضوع اعلام فازهای بعدی آسفالت سطح شهر در 6 فاز مطرح و مورد تصویب اعضا قرار گرفت.

9-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13631 /2797 /ص مورخ 2دی1397 با موضوع استرداد وجه خدمات آماده‌سازی به آقای محمدسعید حیدری در جلسه مطرح و به تصویب نرسید.

جلسه رأس ساعت 9:30 با ذکر صلوات به پایان رسید.

1-علیرضاآقائی میبدی 2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-علیرضا آزادمنش 5-حسینعلی فلاح 6-صفرعلی دهقانی 7-انسیه فلاح

یکصد و شصت و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضورکلیه اعضای شورا، رأس ساعت 18:15یکشنبه مورخ 2دی1397 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل  گردید.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13671 /2797 /ص مورخ 2دی1397 با موضوع خرید نرم‌افزار شهرسازی از شرکت صفارایانه (به همراه کانورت اطلاعات قبلی) از طریق ترک تشریفات مناقصه تا سقف مبلغ 2میلیارد ریال در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. ضمناً هزینه فوق از محل طرح مطالعاتی عمران شهری و ممیزی و... (ردیف552310030002) و مابقی در متمم بودجه پادار خواهد شد.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13639 /2797 /ص مورخ 2دی12397 باموضوع مساعدت به جبهه فرهنگی انقلاب میبد در خصوص برگزاری جشن غدیر به مبلغ بیست و سه میلیون ریال در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. ضمناً هزینه آن از محل فعالیت فرهنگی ورزشی شهروندان (ردیف551202050017) تأمین خواهد شد.

جلسه رأس ساعت 21:15 با ذکر صلوات به پایان رسید.

1-علیرضاآقائی میبدی 2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-علیرضا آزادمنش 5-حسینعلی فلاح 6-صفرعلی دهقانی 7-انسیه فلاح

یکصد و شصتمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضورکلیه اعضای شورا، رأس ساعت 6:30 پنجشنبه مورخ 29آذر1397 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل  گردید.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13475 /2797 /ص مورخ 28آذر1397 با موضوع اهدای بن‌کارت غیرنقدی به مناسبت سالروز تولد کارکنان شهرداری میبد در جلسه مطرح و به تصویب نرسید.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13395 /2797 /ص مورخ 27آذر1397 با موضوع اهدای بن‌کارت و شیرینی به مناسبت میلاد با سعادت امام حسن عسکری(ع) و آخرین شب پاییز (شب یلدا) به هر یک از کارکنان شهرداری به مبلغ 1میلیون و 200هزار ریال به تعداد 120نفر در جلسه شورا مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه مذکور از محل رفاهی کارکنان (ردیف551102050016) پرداخت خواهد شد.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13256 /2797 /ص مورخ 25آذر1397 با موضوع درخواست مجوز برگزاری جشن شب یلدا در محل سالن طوبی کانون شهید رجایی توسط شهرداری میبد در جلسه مطرح و به تصویب نرسید.

4-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13381 /2797 /ص مورخ 27آذر1397 با موضوع مساعدت به آقای محمدرضا قاسمی و با توجه به نامه اداره بهزیستی به شماره 160031 /97 مورخ 17آذر1397 در جلسه مطرح و با پرداخت مبلغ ده میلیون ریال به تصویب رسید. ضمناً هزینه مذکور از محل کمک‌ها و اعانات به مستمندان (ردیف551204170003) پرداخت خواهد شد.

5-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13178 /2797 /ص مورخ 24آذر1397 با موضوع هیئت کارشناسی شهرداری جهت تعیین نرخ پیشنهادی املاک در جلسه مطرح و طبق ماده یک آئین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 16 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1تیر1348 مصوب گردید و حق‌الزحمه نامبردگان به عهده شهردار و طبق تبصره 2 ماده 3 قانون مذکور مقرر گردید دستمزد ارزیابان به پیشنهاد شهردار و مصوبه شورا تعیین گردد.

6-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13270 /2797 /ص مورخ 25آذر1397 با موضوع اصلاحی مجوز خسارت آقای حسین کوچکی‌پور مالک مشاعی پلاک 7665 بخش 23 یزد و با توجه به توافقنامه شماره 8275/ 2797 /ص مورخ 6شهریور1397 و مجوز شورای شهر به شماره 8724 /2797 /ص مورخ 15شهریور1397 که 33 مترمربع از پلاک فوق در مسیر کوچه ورودی و مسجد امام حسن(ع) (بلوار شهید جعفری‌نژاد) قرار گرفته است، مقرر گردید به علت عدم توانایی در انتقال سند مالکیت، مبلغ 148میلیون و 500هزار ریال پول نقدی به خدمات شناور تبدیل گردد. ضمناً هزینه مربوطه از محل تملک املاک واقع در مسیر (ردیف552310020001) پرداخت خواهد شد.

7-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13161 /2797 /ص مورخ 22آذر1397 با موضوع تمدید قرارداد شماره 10803 /2797 /ص و پیرو درخواست مجوز شماره 11332 /2797 /ص مورخ 10آبان1397 و با توجه به عدم موافقت نمایندگی ایرانسل با افزایش 30% و با توجه به اینکه قرارداد فوق به صورت معمول سالیانه 10 الی 12% افزایش یافته است لذا شهرداری در نظر دارد با افزایش 20% به مبلغ قرارداد شماره 10803 /2797 /ص مورخ 26مهر1397 برای مدت یکسال تمدید نماید در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

8-درخواست مجوز شماره 13293 /2797 /ص مورخ 25آذر1397 درخصوص تقسیط عوارض خانم فرشته دهقانی اصل مالک ساختمان به شماره پلاک ثبتی 4فرعی از8157 بخش 23 یزد درخواست تقسیط مبلغ جریمه کمیسیون ماده 100 به شماره 336 به مبلغ 117میلیون ریال طی 18 قسط در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

 9-نامه فرمانداری به شماره 9216 مورخ 21آذر1397 با موضوع اعلام وصول صورتجلسه  مورخ 8آذر1397 شورای اسلامی شهر میبد و در خصوص اعتراض به بند 8 صورتجلسه مذکور به شرح زیر پاسخگویی گردید:

با توجه به برآورد کارشناسان شهرداری، نرخ خدمات معبر و خیابان‌های شهرک جهاد کشاورزی اعم از زیرسازی، جدولگذاری، آسفالت و غیره طبق فهرست بهای قیمت ابنیه مورد تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و محاسبات انجام شده بالغ بر 4میلیارد تومان محاسبه شده که به نسبت اراضی مسکونی هر مترمربع 600هزار ریال محاسبه شده که مقرر شد برای رفاه حال مردم برای هر مترمربع اراضی شهرک مبلغ 350هزار ریال تا پایان سال 1397 از طرف مالکین در زمان اخذ پروانه ساختمانی به شهرداری پرداخت شود.

در خصوص اعتراض به بند 10 صورتجلسه مورخ 8آذر1397 شورا، پرداخت خسارت صرفاً مربوط به ساختمان و اعیانی پلاک مذکور بوده و شامل خسارت عرصه نمی‌گردد.

 جلسه رأس ساعت 9:30 با ذکر صلوات به پایان رسید.

1-علیرضاآقائی میبدی2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-علیرضا آزادمنش 5-حسینعلی فلاح 6-صفرعلی دهقانی 7-انسیه فلاح

یکصد و پنجاه و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضور کلیه اعضای شورا، رأس ساعت 18:15یکشنبه مورخ 25آذر1397 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل گردید.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13257 /2797 /ص مورخ 25آذر1397 با موضوع هزینه المان غدیر و نورپردازی و نصب آن در میدان شهید صدوقی(ره) به مبلغ 137میلیون و 780هزار ریال در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. ضمناً هزینه مذکور از محل زیباسازی شهر و میادین و حصارکشی (ردیف552330100003) تأمین خواهد شد.

2- نامه هیئت امنای حسینیه علی اکبر(ع) مهرجرد در خصوص مساعدت به آن جهت برگزاری جشن در شب یلدا و کمک به بهتر برگزار شدن مراسم و کمک به بچه‌های بی‌سرپرست در جلسه مطرح و مصوب گردید که مبلغ 5میلیون ریال از هزینه بودجه فرهنگی شورا به این هیئت مساعدت گردد.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 12968 /2797 /ص مورخ 18آذر1397 با موضوع مناقصه عمومی پیاده‌روسازی شهرک امام جعفر صادق(ع) به مبلغ 4میلیارد و 388میلیون و 557هزار و 111ریال بر اساس فهرست بهای پایه رشته ابنیه سال 1397، در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. ضمناً هزینمه فوق از محل پیاده‌روسازی خیابان‌ها (ردیف552330020001) تأمین خواهد شد. بدیهی است مبلغ نهایی قرارداد پس از انجام تشریفات مناقصه و مطابق قیمت پیشنهادی پیمانکار، برنده مناقصه مشخص خواهد شد.

 جلسه رأس ساعت 21:15 با ذکر صلوات به پایان رسید.

1-علیرضاآقائی میبدی2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-علیرضا آزادمنش 5-حسینعلی فلاح 6-صفرعلی دهقانی 7-انسیه فلاح

 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضور کلیه اعضای شورا، رأس ساعت 6:30 پنجشنبه مورخ 22آذر1397 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل گردید.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 12974 /2797 /ص مورخ 18آذر1397 با موضوع به‌کارگیری و استفاده از خدمات مشاوره‌ای آقای دکتر خدمه‌باشی (با مدرک تحصیلی دکترای حقوق) جهت اجرای احکام کمیسیون ماده 100 شهرداری در جلسه قرائت و مصوب گردید ماهیانه مبلغ 15میلیون ریال برای یک سال شمسی به نامبرده پرداخت گردد. ضمناً هزینه مذکور از محل حق‌الجلسه، الوکاله، التدریس، الزحمه، ترجمه، مشاوره و (ردیف551202050010) در وجه نامبرده پرداخت گردد.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 10964 /2797 /ص مورخ 30مهر1397 در خصوص پرداخت غرامت به ورثه مرحوم حاج حسن خلفایی بابت پلاک ثبتی به شماره 9195 بخش 22 یزد در خصوص خسارت وارده به منزل مسکونی خودشان (ه بعلت نداشتن سنگ جدول و ورود آب باران خیابان شهید اشتری) در زمان تصدی شهرداری جناب آقای انصاری که درخواست خسارت نموده‌اند وآقای انصاری موارد فوق را هم‌اکنون تأیید نموده‌اند که بین شهرداری و مالک توافقی صورت گرفت و با توجه به کارشناسی انجام شده توسط آقای محمدعلی اسلامی و برآورد خسارت وارده به مبلغ 175میلیون و 900هزار ریال در حق مالک کارسازی و پرداخت نماید در جلسه مطرح و ضمن مخالفت مقرر گردید شهرداری به صورت امانی نسبت به احداث دیوار اقدام نماید.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 12658 /2797 /ص مورخ 12آذر1397 مبنی بر نحوه تقسیط عوارض و جریمه کمیسیون ماده 100 جمعاً به مبلغ 580میلیون ریال در جلسه مطرح و مقرر گردید تا پایان سال 1397 ماهیانه مبلغ 5میلیون ریال و سال 1398 ماهیانه مبلغ 10میلیون ریال و سال 1399 الباقی تقسیط شود.

 جلسه رأس ساعت 9:30 با ذکر صلوات به پایان رسید.

1-علیرضاآقائی میبدی 2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-علیرضا آزادمنش 5-حسینعلی فلاح 6-صفرعلی دهقانی

یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضور کلیه اعضای شورا، رأس ساعت 18:15یکشنبه مورخ 18آذر1397 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل  گردید.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 11301 /2797 /ص مورخ 9آبان1397 با موضوع پرداخت خسارت به پلاک ثبتی به شماره 4216 بخش 21 یزد به مالکیت شهرداری میبد که به مرحوم علی‌اکبر مروتی فروخته شده، با توجه به توافقنامه شماره 10235 /2797 /ص مورخ 15مهر1397 که پیرو مزایده شماره 519-6 /2 /1356 مقدار 39 مترمرمربع از پلاک فوق به نامبرده فروخته شده ولی به علت عدم پیگیری و صادر نشدن سند مالکیت در آن زمان، بعداً مقدار فوق در طرح پارکینگ و پیاده‌رو خیابان آیت‌الله طالقانی مهرجرد قرار گرفته که مقرر گردید با توجه به عدم توانایی شهرداری در واگذاری زمین فروخته شده فوق به ارزش کل 1میلیاد و 911میلیون ریال، یکی از قطعات شهرک امام جعفر صادق(ع) به متراژ 241مترو 64سانتیمترمربع و سه قطعه از قطعات شهرک فجر بیده با نظر شهردار محترم به ورثه مالک واگذار گردد که در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه فوق از محل آزادسازی املاک واقع در مسیر (ردیف 552310020001) پرداخت می‌گردد.

2-نامه شهرداری به شماره 12732 /2797 /ص مورخ 14آذر11397 در خصوص تعیین مشاور به منظور ارائه طرح‌ها و خدمات به متقاضیان محترم در حریم شهر میبد در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 12890 /2797 /ص مورخ 17آذر1397 با موضوع کمک هزینه رفاهی غیرنقدی به جناب آقای شعبانعلی دهقانی از کارگران شرکت نگین خدمات شمس یزد در جلسه مطرح و مصوب گردید مبلغ 10میلیون ریال مساعدت مالی گردد و هزینه آن از محل هزینه رفاهی کارکنان (ردیف 551102050016) پرداخت گردد.

4-درخواست مجوز شهرداری به شماره 12974 /2797 /ص مورخ 18آذر1397 با موضوع اجرای احکام کمیسیون تجدید نظر ماده 100 شهرداری میبد و جهت جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری و اجرای کامل احکام صادره از کمیسیون ماده 100 در جلسه مطرح و مصوب گردید که از خدمات مشاوره‌ای جناب آقای دکتر خدمه‌باشی با مدرک دکترای حقوق جهت پیگیری و اجرای احکام با پرداخت ماهیانه 15میلیون ریال برای مدت یک سال شمسی از محل حق‌الجلسه، الوکاله، التدریس، الزحمه، ترجمه، مشاوره و ... (ردیف 551202050010) پرداخت گردد.

جلسه رأس ساعت 21:15 با ذکر صلوات به پایان رسید.

1-علیرضاآقائی میبدی 2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-علیرضا آزادمنش 5-انسیه فلاح  6-حسینعلی فلاح  7-صفرعلی دهقانی

  یکصد و پنجاه و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضور کلیه اعضای شورا، رأس ساعت 6:30 پنجشنبه مورخ 15آذر1397 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل  گردید.

1-در خصوص طرح بهسازی خیابان مسجد جامع میبد با حضور هیئت امنای مسجد و کارشناس میراث فرهنگی، بعد از تبادل نظرهای مختلف مقرر گردید که خیابان با وضعیت فعلی بدون کم کردن عرض خیابان و در حالت موجود سنگ فرش شود و در ضمن ایجاد تأسیسات مورد نیاز از قبیل کابل آتش‌نشانی و کابل ویژه سیستم برق‌رسانی و ... در خیابان مذکور قرار گیرد و در ادامه مقرر گردید در رابطه با ورودی خیابان مسجد جامع با انعقاد قرارداد با مشاور، طرح جدید تهیه و پس از مشورت با نمایندگان مردم وتصویب در شورای ترافیک، در اسرع وقت عملیاتی گردد.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 11723 /2797 /ص مورخ20آبان1397 در خصوص تأییدیه مبلغ توافقی بین شهرداری و آقای بناپور بابت پلاک 7168 اصلی باقیمانده بخش 23 یزد به متراژ 150 مترمربع جنب بلوار قاضی میرحسین که شش دانگ و باکاربری مسکونی می‌باشد و در سال 1391 به نام آقای بناپور منتقل شده است در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و در ازای این زمین زمینی به شماره پلاک 2917 و 2918 بخش 21 یزد به صورت مشاعی قطعه بزرگ به متراژ 900 مترمربع با کاربری فضای سبز در محدوده شهرداری بفروئیه و جنب میدان بهزیستی حسن‌آباد به شهرداری میبد واگذار نموده است (البته با این شروط که شهرداری بفروئیه مجوز حصارکشی آن را به شهرداری میبد نمی‌دهد.)

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 11359 /2797 /ص مورخ 12آبان1397 با موضوع بهسازی آب انبارهای مهرجرد و یخدان در جلسه مطرح و مصوب گردیدکه برای هر یک از آب انبارها مبلغ 100میلیون ریال هزینه گردد. ضمناً هزینه مربوطه از بودجه سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری میبد تأمین خواهد شد.

4-درخواست مجوز شهرداری به شماره 12659 /2797 /ص مورخ 12آذر1397 با موضوع خرید قیر 70*60 از طریق شرکت پالایش نفت جیران اردکان طبق قیمت روز بورس تا سقف مبلغ یک میلیارد و 990میلیون ریال جهت پخت آسفالت در جلسه مطرح و مصوب گردید از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام شود. ضمناً هزینه مربوطه از محل روکش و آسفالت خیابان‌ها (ردیف552330010009) پرداخت خواهد شد.

5-درخواست مجوز شهرداری به شماره 11604 /2797 /ص مورخ 19آبان11397 با موضوع پرداخت خسارت به پلاک در مسیر به شماره 62فرعی از4607 بخش 23 یزد متعلق به آقای میرزامحمد حفیظی و با توجه به توافقنامه شماره 11575 /2797 /ص مورخ 15آبان1397، که 42متر و 25سانتیمترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان شهید مؤذن قرار گرفته و 66متر و 90سانتیمترمربع باقیمانده پلاک می‌باشد، در جلسه مطرح و مصوب گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه خسارت وارده، شهرداری میبد معادل مبلغ 441میلیون و 330هزار ریال خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه ارائه نماید و یک پلاک ثبتی به شماره 2301فرعی از11982 بخش 23 یزد به متراژ 190متر و 14سانتیمترمربع واقع در شهرک امام جعفر صادق(ع) به نام مالک منتقل گردد و از این بابت مالک مبلغ 502میلیون و 710هزار ریال بدهکار شهرداری میبد می‌باشد. ضمناً هزینه فوق از محل آزادسازی املاک واقع در مسیر (ردیف 552310020001) پرداخت خواهد شد.

6-درخواست مجوز شهرداری به شماره 12017 /2797 /ص مورخ 27آبان1397 با موضوع کاهش 25%قرارداد شماره 4291 /2797 /ص مورخ 29خرداد1397 توسط شرکت ایجاد راه عقیق یزد با موضوع زیرسازی و جدولگذاری و آسفالت میدان جدید دانشگاه در جلسه مطرح و به تصویب نرسید.

7-درخواست مجوز شهرداری به شماره 12819 /2797 /ص مورخ 15آذر1397 با موضوع اجرای مصوبات کمیسیون ماده      5 استان یزد در خصوص اصلاح طرح تفصیلی میبد و نسبت به تسویه حساب کامل آن در جلسه مطرح و مصوب گردید که در صورت تحویل کامل اسناد و مدارک مطابق نظر این شهرداری کلاً مبلغ 1میلیارد و 995میلیون و 894هزار ریال پرداخت شود که جمعاً مبلغ 1میلیارد و 200میلیون ریال پرداخت شده است.

8-درخواست مجوز شهرداری به شماره 12814 /2797 /ص مورخ 15آذر1397 با موضوع اصلاح ردیف بودجه در جلسه مطرح و مصوب گردید که این شهرداری از اعتبار ردیف هزینه واگذاری خدمات شهری و اداری (55120205001) به مبلغ 24میلیارد ریال کسر و به ردیف دفن بهداشتی زباله (ردیف552350020001) اضافه گردد.

9-درخواست مجوز شهرداری به شماره 12782 /2797 /ص مورخ 14آذر1397 با موضوع مساعدت به آقای برجیان و باتوجه به نامه شماره 2173049 /1 مورخ 24آبان1397کمیته امداد امام خمینی (ره) به مبلغ 5میلیون ریال در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه مذکور از محل کمک‌ها واعانات به مستمندان (ردیف 551204170003) پرداخت خواهد شد.

10-درخواست مجوز شهرداری به شماره 12769 /2797 /ص مورخ 14آذر1397 با موضوع اهدای بن کارت به مناسبت میلاد حضرت رسول اکرم(ص) و کمک به معیشت خانوار به شرکت نگین خدمات شمس یزد طرف قرارداد کارکنان تأمین نیروی شرکتی (مدیریت پیمان) به تعداد 37 نفر به مبلغ 3میلیون ریال بن نقدی در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوطه از محل هزینه رفاهی کارکنان (ردیف551102050016) پرداخت خواهد شد.

11-درخواست مجوز شهرداری به شماره 11848 /2797 /ص مورخ 22آبان1397 با موضوع اصلاح پرداخت خسارت به مالکین پلاک ثبتی به شماره 9382 بخش 21 یزد (ورثه عمو حسینی) که در مسیر بلوار شهید مطهری(ره) قرار دارد در جلسه مطرح و مصوب گردید که در توافق‌نامه مذکور مبلغ 1میلیارد و 289میلیون و 437هزار و 500 ریال به صورت خدمات شناور ارائه گردد که مبلغ 280میلیون ریال آن باقیمانده مقرر گردید یکی از قطعات شهرک فجر بیده انتقال یابد. البته قابل ذکر است واگذاری طبق نظر مسکن و شهرسازی تا قطعی نشدن کابری مسکونی خلاف مقررات می‌باشد.

12-درخواست مجوز شهرداری به شماره 11849 /2797 /ص مورخ 22آبان1397 با موضوع حذف کوچه مابین پلاک‌های 11205 و 8500  بخش 21 یزد و اصلاح حد پلاک‌ها از قرار هر مترمربع 7میلیون و 500هزار ریال تعیین نرخ شده است که جمعاً به مبلغ 1میلیارد و 170میلیون ریال به شهرداری پرداخت گردد در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

13-نامه شهرداری به شماره 10390 /2797 /ص مورخ 18مهر1397 در خصوص دوربین‌های ترافیکی کنترل سرعت و پرداخت مابقی هزینه آن در جلسه مطرح و به تصویب نرسید و مقرر گردید تا پایان کار نصب و راه‌اندازی کامل دوربین‌ها و دریافت کد تخلفاتی هیچ پرداختی صورت نگیرد.

14-درخواست مجوز شهرداری به شماره 12418 /2797 /ص مورخ 7آذر1397 با موضوع پرداخت خسارت بابت پلاک ثبتی 2140 بخش 23 یزد متعلق به ورثه رشیقی در جلسه مطرح و به تصویب نرسید و مقرر شد مجدداً کارشناسی شود.

15-درخواست مجوز شهرداری به شماره 12812 /2797 /ص مورخ 14آذر1397 با موضوع هزینه تهیه 500 عدد بلیط سیرک جهت کارکنان شهرداری به مبلغ 75میلیون ریال در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوطه از محل هزینه رفاهی کارکنان (ردیف551102050016) تأمین خواهد شد.

جلسه رأس ساعت 10 با ذکر صلوات به پایان رسید.

1-علیرضاآقائی میبدی 2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-علیرضا آزادمنش 5-انسیه فلاح  6-حسینعلی فلاح  7-صفرعلی دهقانی