هشتاد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضور کلیه اعضای شورا و ریاست محترم شرکت وحدت گستر در حوزه رفت و روب شهری جناب آقای آیت رأس ساعت17 سه‌شنبه مورخ 14فروردین1397 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجیدتشکیل گردید.

در این جلسه بعد از تقدیر و تشکر ویژه از نحوه خوب و در واقع رضایتمندی 95% از فعالیت شرکت در این مدت سپری شده، تقاضا و پیشنهاداتی از طرف اعضای شورا ارائه گردید از جمله: 1-نظارت بیشتر بر مطلوب شدن و در واقع عالی شدن و کیفیت خوب رفت و روب شهری. 2-مشارکت مردم در نظافت شهری، آموزش و فرهنگ‌سازی تفکیک زباله از مبدأ در چند منطقه به صورت پایلوت. 4-پاک‌سازی زمین‌های فاقد حصار و نظافت محلات. 5-استفاده از پتانسیل قوی بانوان در تفکیک زباله از مبدأ از طریق آموزش و ایجاد کارگاه‌های متعدد در محلات مختلف و در کل فرهنگسازی آن.

مصوبات:

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 209 /2797 /ص مورخ 14فروردین1397 با موضوع پرداخت خسارت به آقای احمد رشیدی احمدآبادی بابت پلاک در مسیر بلوار شهید مطهری به شماره 1فرعی از 11121 بخش 21یزد که 79 متر و 55سانتیمترمربع از پلاک فوق در مسیر بلوار شهید مطهری قرار گرفته و 78 متر و 45سانتیمترمربع باقیمانده پلاک می‌باشد، مقرر گردید بابت اتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه خسارات وارده، شهرداری میبد صورتجلسه را به صورت (زیرزمین انباری، یک واحد تجاری همکف، یک واحد دفتر تجاری طبقه اول به زیربنای هر طبقه 78 متر و 45سانتیمترمربع 7 متر و 80سانتیمترمربع بالکن سر پوشیده) به ارزش کل خدمات فوق مبلغ 906 میلیون ریال بدون اخذ عوارض زیربنایی و با شرط تخریب قسمت در مسیر پس از تصویب شورای شهر و فرمانداری و اتتقال متراژ در مسیر بر روی 78 متر و 45سانتیمترمربع از مانده پلاک فوق طبق توافقنامه ارائه نماید، در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه فوق از ردیف (552310020001) تملک زمین و املاک واقع در مسیر پرداخت خواهد شد.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 14389 /2796 /ص مورخ 28اسفند1396 با موضوع امور بهداشت حرفه‌ای از تاریخ 5فروردین1397 لغایت 31شهریور1397 از طریق ترک تشریفات مناقصه تا سقف مبلغ 36میلیون ریال به آقای علی دهقان هراتی دارای مدرک کارشناسی بهداشت حرفه‌ای واگذار نماید. هزینه مذکور از محل سایر خدمات قراردادی (ردیف551202050012) تأمین خواهد شد.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 14420 /2796 /ص مورخ 28اسفند1396 با موضوع خط‌کشی خیابان‌های سطح شهر با رنگ ترافیکی در جلسه مطرح و به تصویب نرسید.

جلسه رأس ساعت20:30 به پایان رسید.

1-علیرضا آقائی میبدی 2-حسینعلی فلاح 3-محمدرضا هدایی 4-مجید زارعی 5-علیرضا آزادمنش 6-صفرعلی دهقانی  7-انسیه فلاح

رونوشت برابر اصل است.

هشتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضور کلیه اعضای شورا رأس ساعت6:30 پنجشنبه مورخ 9فروردین1397 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل گردید.

در این جلسه جناب آقای فلاح فرماندار محترم و آقای اسدزاده شهردار محترم میبد نیز حضور داشتند.

در ابتدای جلسه رؤسای کمیسیون‌ها به بیان مسائلی در حوزه عمران و فرهنگ در مدیریت شهری پرداختند.

در ادامه جناب آقای اسدزاده مسائل و معضلاتی که در حوزه شهری وجود دارد را ارئه دادند و در ضمن فعالیت‌های اجرایی در حوزه مدیریت شهری در طول سمت شهردار را به صورت گزارشی مختصر ارائه دادند.

در پایان مباحث آقای فلاح در پاسخ به اعضای شورا و شهردار مطالبی را ارائه فرمودند و در جمع‌بندی مقرر گردید که در ساعت 6:30 روز شنبه 11فروردین1397 از سایر زمین‌های اطراف شهر میبد با حضور اعضای شورا، فرماندار و شهردار بازدید به عمل آید و قرار شد که هر فصلی یعنی تقریباً 45 روزه یک جلسه حضوری با فرماندار و شورای شهر تشکیل شود و در هر سفری که آقای فرماندار جهت پیگیری امور شهری به تهران می‌روند حتماً با هماهنگی یکی از اعضای شورا و شهردار باشد و به همراهی هم صورت گیرد و در جلسه شورای اداری آینده به مدت 15دقیقه وقت به رئیس شورا داده شود تا گزارشی از نحوه فعالیت شورا ارائه گردد.

مصوبات:

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 117 /2797 /ص مورخ 7فروردین1397 در خصوص مساعدت به جشن بهاریه برای ایام تعطیلات نوروز به مبلغ 100میلیون ریال از محل هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و افطاری (ردیف 551202050005) در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

2-نامه شماره 96928 مورخ 28آذر1396 در خصوص نصب سیستم نرم‌افزاری شورایار از گردش مکاتبات و مصوبات تا فرآیند رأی‌گیری به صورت الکترونیکی مطرح و مورد تصویب اعضا قرار گرفت.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 11528 /2796 /ص مورخ 17بهمن1396 با موضوع اجاره بیلبورد پل عابر پیاده به آقای روزخوش در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار نگرفت و مقرر گردید که بیلبوردها زمانی که آزاد می‌شوند طی مزایده برای مدت یکسال با حفظ حق استفاده علی‌الحساب 15% شهرداری با رعایت بهینه‌سازی خدمات مدیریت شهری و شهرستان در طول سال موافقت گردد.

4-در خصوص آماده سازی زمین فوتبال واقع در پارک بهاران و بهینه‌سازی زمین آن با چمن مصنوعی در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت که زمین موجود که آمادگی پتانسیل کافی نیز دارد با تجهیزات مورد نیاز جهت ورزش فوتبال، استفاده بهینه از آن شود.

5-آماده‌سازی سالن موجود در پارک بهاران جهت احداث فرهنگسرای شهرداری و اجرای فعالیت‌های فرهنگی در آن که در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه رأس ساعت10:30 به پایان رسید.

1-علیرضا آقائی میبدی 2- حسینعلی فلاح 3-محمدرضا هدایی 4-مجید زارعی 5-علیرضا آزادمنش 6-صفرعلی دهقانی  7-انسیه فلاح

رونوشت برابر اصل است.

هشتاد و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضور کلیه  اعضای شورا رأس ساعت 19 مورخ 27اسفند1396 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجیدتشکیل گردید.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 14354 /2796 /ص مورخ 27اسفند1396 با موضوع ایجاد غرفه بستنی‌فروشی در پارک غدیر حسن‌آباد با ارائه طرح کارشناسانه مطرح و موافقت گردید.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 14152 /2796 /ص مورخ 24اسفند1396 با موضوع پرداخت خسارت به خانم‌ها طاهره دهقانی و لیلا عزیزی (مفیدیان) و با توجه به توافقنامه شماره 14050 /2796 /ص مورخ 23اسفند1396 بابت پلاک ثبتی به شماره 1فرعی از4560 بخش 23 یزد که 155 مترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان‌های شهید مؤذن و امام حسین(ع) بارجین قرار گرفته و 322 مترمربع باقیمانده پلاک می‌باشد مقرر گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه خسارات وارده، شهرداری میبد مبلغ 250میلیون ریال در وجه مالک کارسازی و پرداخت نماید و همچنین معادل مبلغ 1میلیارد و 915میلیون ریال خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه ارائه نماید، در جلسه مطرح و به تصویب رسید. در ضمن هزینه مربوطه از (ردیف552310020003) محل تملک زمین و املاک واقع در مسیر  پرداخت می‌گردد.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 14309 /2796 /ص مورخ 27اسفند1396 با موضوع تقسیط عوارض آقای امیررضا رشیقی مالک زمین به شماره پلاک ثبتی به شماره 2فرعی از 2505 بخش 23 یزد که درخواست صدور پروانه ساختمانی پلاک خود را دارد و واحد درآمد مبلغ 740میلیون ریال بابت عوارض ساختمانی محاسبه نموده است، لذا با توجه به اینکه نامبرده توانایی پرداخت مبلغ فوق را ندارد درخواست اقساط به صورت 36 ماهه را دارد در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

4-درخواست مجوز شهرداری به شماره 14159 /2796 /ص مورخ 24اسفند1396 با موضوع پرداخت خسارت به آقای محمدعلی فخارپور و با توجه به توافقنامه شماره 14051 /2796 /ص مورخ 23اسفند1396 بابت پلاک‌های ثبتی به شماره 4فرعی از7355 و 1فرعی از7771 بخش 23 یزد واقع در انبار فعلی شهرداری میبد (ابتدای جاده کشتارگاه) مقرر گردید بابت واگذاری شش دانگ پلاک 6846 بخش 23 یزد و واگذاری 420مترمربع از پلاک 1فرعی از7771 (که در مسیر بلوار شهید جعفری‌نژاد قرار گرفته) به نام شهرداری میبد و کلیه خسارات وارده، شهرداری میبد خدمات ارئه شده در توافقنامه شماره 14051 را ارائه نماید در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه فوق از محل تملک املاک واقع در مسیر (ردیف552310020001) پرداخت می‌گردد.

5-درخواست مجوز شهرداری به شماره 14308 /2796 /ص مورخ 27اسفند1396 با موضوع تقسیط عوارض آقای حمیدرضا رشیقی مالک زمین به شماره پلاک ثبتی به شماره 1فرعی از2505 بخش 23 یزد که درخواست صدور پروانه ساختمانی پلاک خود را دارد و واحد درآمد مبلغ 740میلیون ریال بابت عوارض ساختمانی محاسبه نموده است، لذا با توجه به اینکه نامبرده توانایی پرداخت مبلغ فوق را ندارد درخواست اقساط به صورت 36 ماهه را دارد در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

6-در رابطه با اجرای برنامه زنده شبکه تابان در روز سوم فروردین 1397 مقرر گردید هزینه‌های مربوطه توسط شهرداری پرداخت گردد.

7-متمم بودجه سال 1396 شورای اسلامی شهر میبد در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

جلسه رأس ساعت 21:15 به پایان رسید.

1-علیرضا آقائی میبدی 2-حسینعلی فلاح 3-محمدرضا هدایی 4-مجید زارعی 5-علیرضا آزادمنش 6-صفرعلی دهقانی  7-انسیه فلاح

رونوشت برابر اصل است.

هشتاد و سومین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضور کلیه  اعضای شورا رأس ساعت 6 صبح مورخ 24اسفند1396 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل گردید.

1-استفاده از سالن شهرداری واقع در پارک بهاران به عنوان فرهنگسرا مورد تصویب اعضا قرار گرفت و مقرر گردید که فعالیت‌های فرهنگی با وجود پتانسیل‌های خوبی که در سطح شهر وجود دارد در این فضا با تعامل و فعالیت‌های فرهنگی ارگان‌های مختلف اجرا گردد.

2-مقرر گردید کمیسیون ماده 7 از ابتدای سال آینده (1397) از سوی شهرداری فعال شود و با ایجاد دبیرخانه آن کلیه پرونده‌های مربوطه جهت تصمیم‌گیری به این کمیسیون ارجاع شود و در ضمن حساب جداگانه‌ای از سوی شهرداری به این امر اختصاص داده شود تا درآمد مذکور صرفاً در زمینه رونق فضای سبز شهر هزینه شود.

3-در خصوص حمایت از نویسندگان، مقرر گردید که تعداد 100 جلد کتاب «دل نوشته‌های حسین» اثر سیدحسین موسوی ندوشن به مبلغ 4میلیون ریال برای بسته‌های فرهنگی در زمینه‌های مختلف با هزینه فرهنگی شورای اسلامی شهر خریداری گردد. این درخواست مورد تصویب اعضای شورا قرار گرفت.

4-درخواست مدیر مهد کودک فرشته‌های کوچک واقع در بلوار شهید جهفری‌نژاد در جلسه عمومی شورا مطرح و مقرر گردید شورا جهت حمایت از مهدها، بسته‌های فرهنگی متناسب با سن نونهالان تهیه و اهدا نماید و در خصوص این درخواست نیز جهت حمایت از این مرکز مصوب گردید که مبلغ سه میلیون تومان وام رسالت که ویژه خانم‌های کارآفرین می‌باشد به ایشان اعطا گردد.

5-درخواست سرکار خانم عارفه شیرغلامی نویسنده کتاب «تمشکهای دستچین» مینی بر خرید کتاب توسط شورا مصوب گردید که مبلغ 3میلیون ریال جهت خرید کتاب به تعداد 150 عدد اختصاص داده شود و پرداخت هزینه آن از بودجه فرهنگی شورا می‌باشد؛ که مورد تصویب اعضای شورا قرار گرفت.

6-درخواست آقای عباس آزادی نویسنده کتاب شعر «قریه‌های عاشقی» مبنی بر حمایت از ایشان مقرر گردید که مبلغ 6میلیون و 250هزار ریال برای خرید تعداد 50 کتاب به مبلغ هریک 125هزار ریال از طرف شورا با هزینه فرهنگی شورا خریداری و مورد حمایت قرار گیرد و این درخواست در جلسه شورا با شرایط ذکر شده مورد تصویب و موافقت اعضای شورا قرار گرفت.

7- در خصوص نامه شماره 149 /3 مورخ 5بهمن1396 هیأت امنای مسجد جامع میبد که در مسیر گردشگری و توریستی قرار دارد مقرر گردید که با تهیه بسته‌های فرهنگی به عنوان هدیه کار فرهنگیان از تلاش و زحمات آنان حمایت گردد.

8-درخواست مجوز شهرداری به شماره 14022 /2796 /ص مورخ 23اسفند1396 در خصوص مساعدت به آقای قاسم‌زاده به مبلغ 3میلیون ریال در جلسه مطرح و به تصویب رسید و پرداخت آن از هزینه محل کمک‌ها و اعانات به مستمندان (ردیف 551204170003) تأمین خواهد شد.

9-درخواست مجوز شهرداری به شماره 14043 /2796 /ص مورخ 23اسفند1396 با موضوع تقسیط عوارض خانم سقاچی و بابت اینکه 18 ماه به مبلغ مطالبات 21 درصد سالیانه اضافه گردد در جلسه مطرح و به تصویب نرسید.

 10-درخواست مجوز شهرداری به شماره 14008 /2796 /ص مورخ 23اسفند1396 با موضوع پرداخت هزینه جهت اجاره دفتر ستاد بازسازی عتبات عالیات در جلسه مطرح و به تصویب نرسید.

11-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13844 /2796 /ص مورخ 21اسفند1396 با موضوع مساعدت به کارکنان جهت روشنایی مسیر پل خورشید در جلسه مطرح و به تصویب نرسید.

12-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13914 /2796 /ص مورخ 21اسفند1396 با موضوع تخفیف عوارض ساختمانی خانم طاهره روستایی در جلسه مطرح و به تصویب نرسید.

13-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13594 /2796 /ص مورخ 17اسفند1396 با موضوع برگزاری مناقصه عمومی جهت اجرای  پروژه جدولگذاری خیابان‌های سطح شهر در جلسه مطرح و با توجه به اینکه در اولویت نبوده به تصویب نرسید.

14-درخواست مجوز شهرداری به شماره 14089 /2796 /ص مورخ 24اسفند1396 با موضوع پرداخت خسارت به آقای احمد رشیدی در جلسه مطرح و با توجه به اینکه نرخ کارشناسی مورد اعتراض بود در جلسه مطرح و به تصویب نرسید.

جلسه رأس ساعت8:30  به پایان رسید.

1-علیرضا آقائی میبدی2-حسینعلی فلاح 3-محمدرضا هدایی4-مجید زارعی 5-علیرضا آزادمنش 6-صفرعلی دهقانی  7-انسیه فلاح

رونوشت برابر اصل است.

هشتاد و دومین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضور اکثریت اعضای شورا رأس ساعت19 سه‌شنبه مورخ 22اسفند1396 با تلاوتی آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل گردید.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13588 /2796 /ص مورخ 17اسفند1396 با موضوع پرداخت خسارت به آقای طالبی بابت پلاک‌های فاقد شماره و با توجه به توافقنامه شماره 13533 /2796 /ص مورخ 16اسفند1396 که 1402 متر و 80سانتیمترمربع از پلاک‌های فوق در مسیر خیابان جنب تالار الماس قرار گرفته و 1029متر و50سانتیمترمربع باقیمانده دارد مقرر گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه خسارات وارده به ارزش یک میلیارد و 946میلیون و 640هزار ریال، شهرداری دو قطعه از قطعات تفکیکی شهرک امام جعفر صادق(ع) طبق توافقنامه به مالک انتقال نماید. ضمناً باتوجه به واگذاری صرفاً، زمین ردیف عوارض ندارد.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13599 /2796 /ص مورخ 17اسفند1396 با موضوع پرداخت خسارت به آقای خانی بابت پلاک 7785 بخش 23 یزد و با توجه به توافقنامه شماره 13468 /2796 /ص مورخ 16اسفند1396 که 155 متر و 35سانتیمترمربع از پلاک فوق در مسیر بلوار شهید جعفری‌نژاد قرار گرفته و 69 متر و 65سانتیمترمربع باقیمانده پلاک می‌باشد مقرر گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه خسارت وارده، شهرداری میبد معادل مبلغ 776میلیون ریال خدمات شناور طبق توافقنامه ارائه نماید؛ در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه فوق از محل تملک املاک واقع در مسیر (ردیف552310020001) پرداخت می‌گردد.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13831 /2796 /ص مورخ 20اسفند1396 در خصوص پرداخت خسارت مربوط به پلاک ثبتی به شماره 15/ 3/ 7986 بخش 21 یزد به مالکیت آقای محمد طالب‌زاده مهرجردی و با توجه به توافقنامه شماره 13591 /2796 /ص مورخ 17اسفند1396 که 115 مترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان آیت‌الله خامنه‌ای قرار گرفته و 335 مترمربع باقیمانده پلاک می‌باشد، مقرر گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه خسارات وارده، شهرداری میبد معادل مبلغ 747میلیون و 500هزار ریال خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه ارائه نماید، در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً با توجه به عدم انتقال سند، ردیف عوارض نیاز نمی‌باشد.

4- درخواست مجوز شهرداری به شماره 13531 /2796 /ص مورخ 16اسفند1396 با موضوع پرداخت خسارت به پلاک در مسیر 5059 بخش 21 یزد متعلق به ورثه هدایت شاه‌محمدی و با توجه به توافقنامه شماره 13076 /2796 /ص مورخ 12اسفند1396 که شش دانگ پلاک فوق در مسیر خیابان باغشهر قرار گرفته مقرر گردید بابت انتقال پلاک در مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه خسارات وارده، شهرداری میبد سه قطعه از قطعات شهرک امام جعفر صادق(ع) به ارزش کل 3میلیارد و 370میلیون و 200هزار ریال و معادل مبلغ 110میلیون ریال خدمات شناور طبق توافقنامه ارائه نماید، در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوط به خدمات شناور (110میلیون ریال) از( ردیف 552310020001) تملک زمین و املاک واقع در مسیر پرداخت خواهد شد.

5-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13848 /2796 /ص مورخ 21اسفند1396 در خصوص پرداخت خسارت به مالک پلاک 1فرعی از 748 بخش 22 یزد متعلق به قاسم زارعی و با توجه به توافقنامه شماره 13804 /2796 /ص مورخ 20اسفند1396 مربوط که 179 مترمربع از عرصه پلاک فوق در مسیر بلوار شهید نواب صفوی قرار گرفته و 258مترمربع باقیمانده پلاک می‌باشد، مقرر گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه خسارات وارده، شهرداری میبد معادل مبلغ 1میلیارد و 355میلیون و 400هزار ریال در وجه مالک کارسازی و پرداخت نماید و همچنین معادل مبلغ 270میلیون و 900هزار ریال خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه ارائه نماید، در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوطه از (ردیف552310020001)  محل تملک زمین و املاک واقع در مسیر پرداخت خواهد شد.

6-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13853 /2796 /ص مورخ 21اسفند1396 با موضوع پرداخت خسارت پلاک 1864 بخش 21 یزد متعلق به ورثه سیدمحمد حائری میبدی که با توجه به توافقنامه شماره 13805 /2796 /ص مورخ 20اسفند1396 که 667مترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان شهید دستغیب قرار گرفته و 341 مترمربع باقیمانده پلاک می‌باشد، مقرر گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه خسارات وارده، شهرداری میبد معادل مبلغ 1میلیارد و 434میلیون و 690هزار ریال خدمات بر روی مانده پلاک و معادل مبلغ 1میلیارد و 884میلیون و 420هزار ریال خدمات شناور طبق توافقنامه ارائه نماید، همچنین پلاک ثبتی به شماره 2310 فرعی به متراژ 311 متر و 40سانتیمترمربع زمین شهرک امام جعفر صادق(ع) به نام مالک منتقل نماید در جلسه مطرح و به تصویب رسید؛ قسمتی از هزینه مربوط به خدمات از (ردیف552310020001) محل تملک زمین و املاک واقع در مسیر) و قسمتی از خدمات نیز از ردیف عوارض سال‌های آتی پرداخت می‌گردد و واگذاری زمین، ردیف عوارض ندارد.

7-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13489 /2796 /ص مورخ 16اسفند1396 با موضوع طراحی و اصلاح هندسی معابر شهر تا سقف مبلغ 1میلیارد و 64میلیون ریال از طریق ترک تشریفات مناقصه به شرکت مهندسین مشاور مثلث امن فردا واگذار نماید؛ ضمناً هزینه مربوطه از محل تهیه طرح و تصویب طرح‌ها (ردیف552310010001) تأمین خواهد شد، در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

جلسه رأس ساعت 21:45 به پایان رسید.

1-علیرضاآقائی میبدی 2-حسینعلی فلاح 3-محمدرضا هدایی 4-مجید زارعی 5-علیرضا آزادمنش 6-صفرعلی دهقانی  7-انسیه فلاح

رونوشت برابر اصل است.

هشتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد به صورت فوق‌العاده با حضورکلیه اعضای شورا رأس ساعت19 یکشنبه مورخ 20اسفند1396 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل گردید.

1-درابتدای جلسه آقای آقایی ریاست محترم شورا با ذکر حدیثی از پبامبر اسلام(ص)، روز تولد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن را تبریک و تهنیت عرض نموده و با اشاره به برخی ویژگی‌های حضرت زهرا(س) زنان جامعه را به پیروی از آن حضرت دعوت نمود.

مصوبات:

2-نامه شهرداری به شماره 13627 /2796  /ص مورخ 19اسفند1396 در خصوص معرفی نماینده انبارگردانی در جلسه قرائت و آقای مصطفی پورعبدلی به عنوان نماینده شورا انتخاب گردید.

3- نامه شهرداری به شماره 13641 /2796 /ص مورخ 19اسفند1396 با موضوع متمم بودجه سال 1396 شهرداری در جلسه قرائت و به تصویب رسید.

4-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13840 /2796 /ص مورخ 20اسفند1396 در خصوص هدیه روز زن جهت کارکنان زن شهرداری جمعا به مبلغ 35میلیون ریال در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوطه از محل هزینه رفاهی کارکنان (ردیف551102050016) تأمین خواهد شد.

5-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13842 /2796 /ص مورخ 20اسفند1396 با موضوع مساعدت به آقای موسوی در جلسه مطرح و با پرداخت مبلغ 2میلیون ریال به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوطه از محل کمک‌ها و اعانات به مستمندان (ردیف551204170003) تأمین خواهد شد.

6-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13753 /2796 /ص مورخ 20اسفند1396 با موضوع مساعدت به کودکان بی‌سرپرست و با توجه به نامه شماره 127464 /96 مورخ 14اسفند1396 اداره بهزیستی در جلسه مطرح و با پرداخت مبلغ 28میلیون ریال به تصویب رسید. ضمناً هزینه فوق از محل کمک‌ها و اعانات به مستمندان (ردیف551204170003) تأمین خواهد شد.

7-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13757 /2796 /ص مورخ 20اسفند1396 با موضوع پرداخت هزینه جهت روز مادر به کارکنان فضای سبز و با توجه به نامه شرکت تعاونی رؤیای سبز صدوق به ازای هر نفر یک میلیون ریال و جمعاً به مبلغ 107میلیون ریال در جلسه مطرح و به تصویب رسید؛ ضمناً هزینه فوق از محل هزینه رفاهی کارکنان (ردیف551102050016) که در بودجه سال آینده تأمین خواهد شد پرداخت می‌گردد.

8-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13758 /2796 /ص مورخ 20اسفند1396 با موضوع پرداخت هزینه جهت روز مادر به کارکنان رفت و روب و با توجه به نامه شرکت خدماتی وحدت گستر به ازای هر نفر یک میلیون ریال و جمعاً به مبلغ 134میلیون ریال در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه فوق از محل هزینه رفاهی کارکنان (ردیف551102050016) که در بودجه سال آینده تأمین خواهد شد تأمین می‌گردد.

9-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13657 /2796 /ص مورخ 19اسفند1396 در خصوص بن کارت جهت کارمندان به مناسبت سال جدید در جلسه مطرح و جمعاً به مبلغ 300میلیون ریال موافقت گردید. ضمناً هزینه فوق از محل هزینه رفاهی کارکنان (ردیف551102050016) تأمین خواهد شد.

10-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13572 /2796 /ص مورخ 17اسفند1396 با موضوع تقسیط عوارض آقای پرویز شیخی مالک ساختمان نیمه‌ساز به شماره پلاک 7فرعی از9332 بخش 21 یزد که درخواست عدم خلافی پلاک خود را دارد و واحد درآمد مبلغ 370میلیون ریال بابت عوارض ساختمانی و رأی کمیسیون ماده 100 محاسبه نموده است. لذا با توجه به اینکه اظهار می‌دارد توانایی پرداخت مبلغ فوق طبق آیین‌نامه تقسیط شورای اسلامی شهر به صورت 18 ماهه را ندارد، در جلسه مطرح و با پرداخت اقساط 36 ماهه موافقت گردید.

11-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13552 /2796 /ص مورخ 17اسفند1396 با موضوع درخواست ایجاد وسیله بازی (بیل مکانیکی) در پارک بهاران با توجه به نامه شماره 20741 آقای واقف‌زاده در جلسه مطرح و با کلیات آن موافقت گردید و مقرر شد قرارداد منعقده بین شهرداری و سرمایه‌گذار به شورا جهت بررسی ارسال شود.

12-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13728 /2796 /ص مورخ 19اسفند1396 با موضوع مساعدت به آقای حسن‌زاده و با توجه به نامه شماره 1276722 /96 مورخ 15اسفند1396 اداره بهزیستی در جلسه مطرح و با پرداخت مبلغ 200میلیون ریال موافقت گردید. ضمناً هزینه فوق از محل کمک‌ها و اعانات به مستمندان (ردیف 551204170003) تأمین خواهد شد.

13-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13747 /2796 /ص مورخ 20اسفند1396 با موضوع پرداخت بن‌کارت جهت کارکنان بازنشسته در جلسه مطرح و به تصویب نرسید.

جلسه رأس ساعت 22 به پایان رسید.

1-علیرضا آقائی میبدی 2-حسینعلی فلاح 3-محمدرضا هدایی 4-مجید زارعی 5-علیرضا آزادمنش  6-صفرعلی دهقانی  7-انسیه فلاح

رونوشت برابر اصل است.

هشتادمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد به صورت فوق‌العاده  با حضور کلیه اعضای شورا رأس ساعت 6صبح پنجشنبه مورخ 17اسفند1396 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل گردید.

مصوبات:

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره13462 /2796 /ص مورخ 16اسفند1396 در خصوص نوسازی ناوگان مینی بوس‌رانی و ثبت نام متقاضیان خرید مینی بوس ایسوزو با شرایط ویژه در جلسه مطرح و به تصویب نرسید.

2-نامه فرمانداری به شماره 11117 مورخ 16بهمن1396 فرمانداری محترم در خصوص اعتراض به بند یک صورتجلسه مورخ 1بهمن1396شورا در جلسه قرائت و اعتراض کمیته انطباق نسبت به مصوبه شورا پذیرفته و مصوبه فوق لغو گردید.

جلسه رأس ساعت 7:30 به پایان رسید.

1-علیرضاآقائی میبدی 2-حسینعلی فلاح 3-محمدرضا هدایی 4-مجید زارعی 5-علیرضا آزادمنش 6-صفرعلی دهقانی  7-انسیه فلاح

رونوشت برابر اصل است.

هفتاد و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضور کلیه اعضای شورا رأس ساعت19 دوشنبه مورخ 14اسفند1396 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل گردید.

مصوبات:

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13339 /2796 /ص مورخ 14اسفند1396 در خصوص هزینه جهت امور فرهنگی و اجتماعی (جوایز همایش پیاده‌روی خانوادگی و برگزاری مسابقات فرهنگی ورزشی) به مبلغ یکصد میلیون ریال در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه فوق از محل فعالیت فرهنگی، ورزشی شهروندان (ردیف551202050017) تأمین خواهد شد.

2- درخواست مجوز شهرداری به شماره 13221 /2796 /ص مورخ 13اسفند1396با موضوع پرداخت هزینه برگزاری جشن پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به نامه شماره 873  مورخ 15بهمن1396 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به مبلغ 20میلیون ریال در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوطه از محل هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و افطاری (ردیف551202050005) تأمین خواهد شد.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13172 /2796 /ص مورخ 13اسفند1396 با موضوع تقسیط عوارض آقای هاشم حاجی مالک ساختمان به شماره پلاک ثبتی 20/ 1/ 8377 بخش 21 یزدکه درخواست عدم خلافی دارد و واحد درآمد مبلغ 412میلیون و 920هزار  ریال بابت عوارض ساختمانی و رأی کمیسیون ماده 100 محاسبه نموده است و با توجه به اینکه نامبرده اظهار می‌دارد توانایی پرداخت مبلغ فوق را به صورت اقساط 18 ماهه نداشته و درخواست اقساط 36 ماهه را دارد؛ در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

4-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13255 /2796 /ص مورخ 14اسفند1396 در خصوص تقسیط عوارض آقای حامد زارعی مالک ساختمان به شماره پلاک ثبتی 21/ 1/ 850  بخش 22 یزد که درخواست پایان‌کار دارد و واحد درآمد مبلغ 470میلیون ریال بابت عوارض ساختمانی و رأی کمیسیون ماده 100 محاسبه نموده است، لذا با توجه به اینکه نامبرده توانایی پرداخت مبلغ فوق به صورت 18 ماهه را ندارد و درخواست اقساط 30ماهه دارد در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

5- درخواست مجوز شهرداری به شماره 12992 /2796 /ص مورخ 9 اسفند1396 با موضوع مساعدت آقای عبدالرسول زارعشاهی و با توجه به نامه شماره 1646 /96 مورخ 30دی1396 اداره بهزیستی میبد در خصوص مساعدت به نامبرده با پرداخت مبلغ سه میلیون ریال در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوطه از محل کمک‌ها و اعانات به مستمندان (ردیف551204170003) تأمین خواهد شد.

6-درخواست مجوز شهرداری به شماره 12979 /2796 /ص مورخ 9 اسفند1396 با موضوع پرداخت هزینه خرید زمین و با توجه به مبایعه‌نامه شماره 12857 /2796 /ص مورخ 8اسفند1396، شهرداری در نظر دارد بابت خرید زمین و تجهیزات موجود آن از شرکت اسکان‌ده مبلغ 550میلیون ریال به صورت نقدی و تعداد 6 قطعه اراضی هفتصد قطعه‌ای شهرک فجر بیده (یک قطعه تجاری به ارزش 520میلیون ریال و 5 قطعه مسکونی هر کدام به مبلغ 320میلیون ریال جمعاً به مبلغ دو میلیارد و 120میلیون ریال به انجمن حمایت از زندانیان پرداخت و واگذار نماید؛ در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوطه از محل تملک زمین و املاک واقع در مسیر (ردیف 552310020001) تأمین خواهد شد.

7-درخواست مجوز شهرداری به شماره 5875 /2796 /ص مورخ 9شهریور1396 با موضوع درخواست استرداد مبلغ پرداختی آقای امیر کریم‌بیکی بابت عوارض خودرو به مبلغ 3میلیون و 689هزار و 744 ریال از محل مازاد درآمد بر هزینه سنواتی  (ردیف33102) در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

8-نامه شهرداری به شماره 13116 /2796 /ص مورخ 12اسفند1396 در خصوص وضعیت ساخت و ساز در شهرک صنعتی  تلاشگران در جلسه قرائت و به شرح ذیل به تصویب رسید.

الف: حداکثر سطح اشغال واحدهای کارگاهی 70درصد پروانه ساخت و ساز صادر شود.

ب: طبقه اول ساختمان واحد کارگاهی به عنوان اداری پروانه صادر گردد و یک واحد پارکینگ تأمینی رعایت گردد و عوارض طبقه اول طبق فرمول P10 و قیمت منطقه‌بندی 3000 ریال اخذ گردد.

ج: در خصوص تفکیک اراضی تجاری بر خیابان اصلی طبق قانون شهرداری (ماده 101 اصلاحی) اقدام شود.

د: در مورد تأمین پارکینگ، با توجه به اینکه پارکینگ کارگاهی و صنعتی می‌باشد، حداکثر ارتفاع مجاز 4 متر و 40 سانتیمتر مدنظر گرفته شود.

ه: در مورد متراژ پارکینگ مورد نیاز، مقرر گردید برای ساخت و سازهای تا 200 مترمربع یک واحد پارکینگ، تا 400 مترمربع دو واحد پارکینگ، تا 600 مترمربع 3 واحد پارکینگ، تا 800 مترمربع 4 واحد پارکینگ تا 1000 مترمربع 5 واحد پارکینگ و بالاتر از 1000مترمربع ساخت و ساز 6 واحد پارکینگ در نظر گرفته شود.

و: شرکت تعاونی تلاشگران طبق نقشه اولیه شهرک، حداقل 4000مترمربع پارکینگ عمومی تأمین نماید.

جلسه رأس ساعت 22 به پایان رسید.

1-علیرضا آقائی میبدی 2-حسینعلی فلاح 3-محمدرضا هدایی 4-مجید زارعی 5-علیرضا آزادمنش 6-صفرعلی دهقانی  7-انسیه فلاح

رونوشت برابر اصل است.

هفتاد و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضور کلیه اعضای شورا و شهردار محترم رأس ساعت 6صبح پنجشنبه مورخ 10 اسفند1396 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه آقای اسعدی کارشناس حمل و نقل در خصوص خرید مینی‌بوس 19 نفره آرتا از طریق شرکت آسادیزل (نماینده شرکت سبلان خودرو) توضیحاتی ارائه داد.

در ادامه جلسه با حضور کارشناس دکتر صالحی و دکتر توتونچی توضیحات مفصل پیرامون احداث ساختمان جدید شهرداری ارائه و تصمیم نهایی گرفته شد که شهرداری  با اصلاح نقشه‌های فعلی، ساختمان شهرداری را شروع به ساخت کنند.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 11024 /2796 /ص مورخ 8بهمن1396 با موضوع برگزاری مناقصه عمومی جهت اجرای پروژه بتن‌ریزی (دکوراتیو) ورودی جنوبی پارک بهاران  با برآورد اولیه به مبلغ دو میلیارد و 970میلیون ریال اقدام نماید، در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه اجرای پروژه از محل نگهداری و آبیاری و تکمیل پارک بهاران (ردیف552350010004) تأمین خواهد شد.

جلسه رأس ساعت 9صبح  به پایان رسید.

1-علیرضا آقائی میبدی 2-حسینعلی فلاح 3-محمدرضا هدایی 4-مجید زارعی 5-علیرضا آزادمنش 6-صفرعلی دهقانی 7-انسیه فلاح

رونوشت برابر اصل است.

هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضور کلیه اعضای شورا رأس ساعت19 سه شنبه مورخ 8 اسفند1396 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل گردید.

مصوبات:

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره12293 /2796 /ص مورخ 30بهمن1396 در خصوص پرداخت خسارت به آقای  ابوالحسن گلشن بابت پلاک 11173بخش 21 یزد و با توجه به توافقنامه شماره 12051 /2796 /ص مورخ 28بهمن1396، که 331مترمربع از پلاک فوق در مسیر بلوار شهید مطهری قرار گرفته و 1014 مترمربع باقیمانده پلاک می‌باشد، مقرر شد بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری و کلیه خسارات وارده، شهرداری معادل مبلغ یک میلیارد و 657میلیون ریال خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه ارائه نماید؛ در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوطه از محل تملک املاک واقع در مسیر (ردیف552310020001) پرداخت خواهد شد.

2-نامه شهرداری به شماره 11900 /2796 /ص مورخ 25بهمن1396 با موضوع معرفی نماینده عمرانی جهت شرکت در کمیسیون تعدیل و توافقات شهرداری، آقایان محمدرضا هدایی و مجید زارعی به عنوان نمایندگان شورا جهت شرکت در کمیسیون مذکور معرفی می‌گردند.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 12671 /2796 /ص مورخ 6اسفند1396 با موضوع پرداخت خسارت به مالک پلاک 9775 بخش 22 یزد و با توجه به توافقنامه شماره 12401 مورخ 3اسفند1396به مالکیت آقای منصور مصدق و خانم‌ها مهدیه برزگری و طیبه مصدق که 3/262 مترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان سیدالشهداء قرار گرفته و 272متر و 30سانتیمترمربع باقیمانده پلاک می‌باشد مقرر گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه خسارات وارده، شهرداری معادل مبلغ یک میلیارد و 311میلیون و 500هزار ریال خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه ارائه نماید، در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوط از محل تملک املاک واقع در مسیر (ردیف552310020001) پرداخت می‌گردد.

4-درخواست مجوز شهرداری به شماره 12145 /2796 /ص مورخ 29بهمن1396 با موضوع پرداخت خسارت در قالب تشرف به مالکینی که اصلاح سند نموده‌اند، با توجه به اینکه بسیاری از مالکین جهت دریافت خسارت متراژ در مسیر به شهرداری مراجعه می‌نمایند ولی به علت اصلاح سند و عدم انتقال متراژ در مسیر، شهرداری از لحاظ قانونی نمی‌تواند خسارتی به مالکین پرداخت نماید، لذا جهت تضییع نشدن حق و حقوق مالکین، شهرداری در نظر دارد طی مراحل زیر جهت پرداخت خسارت موارد فوق، صرفاً در ردیف پرداخت حق تشرف خدمات ارائه نماید.

مراحل شامل:

1-درخواست خسارت توسط مالک و دستور نامه

2-بررسی واحداملاک و طرح‌ها و تعیین متراژ در مسیر که از طریق سند مالکیت اصلاح گردیده است.

3-ارجاع به کارشناس و محاسبه خسارت.

4-تعیین حق تشرف توسط واحد درآمد.

تبصره: در صورتی که خسارت بیش از حق تشرف بود، خسارت با حق تشرف پایاپای می‌گردد و در صورتی حق تشرف بیش از خسارت بود مالک مابه‌التفاوت را باید به شهرداری پرداخت نماید.

5-تنظیم توافقنامه و تأییدیه شورای شهر و فرمانداری میبد.

6-ارجاع مالک به واحد درآمد و استفاده از خدمات.

ضمناً باتوجه به نظریه 6399 /7 18دی1389 قانون شهرداری‌ها «چنانچه مالک شخصاً جهت تفکیک ملک خود در اجرای ماده 101 قانون شهرداری به شهرداری مراجعه نموده و نقشه تفکیکی توسط شهرداری را قبول نماید و بر اساس آن اسناد مالکیت قطعات تفکیکی را دریافت نماید، در حکم توافق با شهرداری است و در صورت عدم دریافت خسارت، بابت بهای اراضی در شوارع و خیابان نمی‌تواند از شهرداری وجهی مطالبه نماید. این مورد شامل درخواست شهرداری میبد نمی‌باشد.» در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

5- نامه شهرداری به شماره 11213 /2796 /ص مورخ 11بهمن1396 با موضوع اعلام نظر نسبت به تجدید و تمدید پروانه شماره 392 /س مورخ 1387 به مالکیت آقای قاسم شیخی در جلسه مطرح و به تصویب رسید و ادامه عملیات ساختمانی تا صدور مصوبه بعدی بلامانع است.

6-درخواست مجوز شهرداری به شماره 12125 /2796 /ص مورخ 28بهمن1396 با موضوع فاز2 زیرسازی بلوار حدفاصل میدان دفاع مقدس تا هواشناسی با توجه به قیمت و کارکرد مناسب از طریق ترک تشریفات مناقصه و تا سقف مبلغ دو میلیارد ریال به شرکت ایجاد راه عقیق یزد واگذار نماید؛ در جلسه مطرح و مصوب شد، هزینه اجرای پروژه از محل تکمیل خیابان‌های نیمه‌تمام (ردیف552330010039) در صورت وجود اعتبار تأمین خواهد شد.

8-درخواست مجوز شهرداری به شماره 12323 /2796 /ص مورخ 30بهمن1396 با موضوع پرداخت خسارت به خانم صدرالدینی بابت پلاک 985 بخش 22 یزد واقع در خیابان رودخانه (حدفاصل میرباقری و خامنه‌ای) و با توجه به توافقنامه شماره 10696 /2796 /ص مورخ 1بهمن1396، که 196 مترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان رودخانه قرار گرفته و 3/869 مترمربع باقیمانده پلاک می‌باشد مقرر گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری و کلیه خسارات وارده به ارزش 529میلیون و 200هزار ریال، شهرداری میبد معادل مبلغ فوق خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه ارائه نماید؛ در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوطه از محل تملک املاک واقع در مسیر (ردیف552310020001) پرداخت می‌گردد.

9-درخواست مجوز شهرداری به شماره 12746 /2796 /ص مورخ 6 اسفند1396 با موضوع هزینه جهت تهیه ضمانت‌نامه بانکی و با توجه به نامه شماره 77102 مورخ 6 اسفند1396 اداره راه و شهرسازی استان یزد در خصوص تهیه ضمانت‌نامه بانکی به مبلغ شش میلیارد و 500میلیون ریال جهت دریافت حواله قیر، شهرداری در نظر دارد مبلغ 140میلیون ریال جهت دریافت ضمانت‌نامه از بانک تجارت مرکزی اختصاص دهد، در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوطه از محل حق‌الجلسه، حق‌التدریس و حق‌الوکاله (ردیف551202050010) تأمین خواهد شد.

10-درخواست مجوز شهرداری به شماره 12747 /2796 /ص مورخ 7 اسفند1396 با موضوع قدردانی و تشکر از عملکرد کارمندان ثابت و پیمانی و کارکنان قرارداد معین به تعداد کل 46نفر طبق روال سال‌های گذشته به مبلغ کل یک میلیارد و 324میلیون ریال به صورت بن غیرنقدی از (ردیف551102050016) پرداخت گردد، در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

جلسه رأس ساعت 22 به پایان رسید.

1-علیرضاآقائی میبدی2-حسینعلی فلاح 3-محمدرضا هدایی 4-مجید زارعی 5-علیرضا آزادمنش 6-صفرعلی دهقانی 7-انسیه فلاح

رونوشت برابر اصل است.