به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر میبد، با هماهنگی و پیگیری شورای شهر به منظور تسریع در مشکل پیش آمده در شهرک شهدا، دستور خاموشی چاه آب کشاورزی محمودآباد گرفته شد.

با حضور شهروندان در ملاقات عمومی روز یکشنبه این شورا که نسبت به مشکل به وجود آمده در مسیر آب یکی از چاه‌های کشاورزی محمودآباد در محدوده شهرک شهدا پیگیر بودند رئیس و چند تن از اعضا در محل حضور پیدا کردند و با پیگیری و تماس با مسئولین مربوطه و حضور رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان میبد، چاه آب مذکور خاموش و مقرر گردید نسبت به رفع مشکل موجود در اسرع وقت اقدام شود.

بیست و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد ساعت 15:45یکشنبه مورخ 23مهرماه96 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید و با حضور شهردار منتخب و اکثریت اعضای شورا تشکیل و در خصوص مسائل ذیل بحث و تبادل نظر گردید و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 6885 /2796/ ص مورخ 10 /7/ 1396 با موضوع پرداخت خسارت به خانم صولت پوراغنایی بابت پلاک ثبتی 1فرعی از 6164 بخش 21 یزد (ورودی کوچه مازاری) در جلسه مطرح و به تصویب نرسید.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 6840 /2796 /ص مورخ 6مهرماه1396 با موضوع پرداخت خسارت و با توجه به توافقنامه شماره 6746 /2796 /ص مورخ 5 /7/ 1396 مربوط به پلاک ثبتی به شماره 4589 بخش 21 یزد به مالکیت ورثه ماشاءالله هاتفی مهرجردی که 118 مترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان قرار گرفته و 882 مترمربع باقیمانده دارد مقرر گردید شهرداری در ازای خسارت وارده معادل مبلغ 743میلیون و 400هزار ریال خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه ارائه دهد و همچنین مالک معادل مبلغ یک میلیارد و 140میلیون و 200هزار ریال حق تشرف به شهرداری پرداخت نماید در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 6643 /2796 /ص مورخ 2 /7/ 1396 با موضوع ابطال مجوز شورای شهر مربوط به پلاک ثبتی به شماره 2330 بخش 21 یزد به مالکیت مهندس ابوتراب دانشور در جلسه مطرح و به تصویب نرسید. ضمناً تأکید گردید که مصوبه مورخ 25مهرماه1394 شورا مورد اجرا قرار گیرد.

4-درخواست مجوز شهرداری به شماره 6841/ 2796 /ص مورخ 6 /7/ 1396 با موضوع پرداخت خسارت به خانم بمان‌جان کریمی و با توجه به توافقنامه شماره 6795 /2796 /ص مورخ 6 /7/ 1396 مربوط به پلاک ثبتی به شماره 3فرعی از 11121 بخش 21 یزد که 370 مترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان قرار گرفته و 6 مترمربع باقیمانده دارد مقرر گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری معادل مبلغ یک میلیارد و 893میلیون و 600هزار ریال در جلسه مطرح و مصوب گردید طلب مالک به صورت یک سوم نقد، یک سوم خدمات و یک سوم زمین معوض تحویل نامبرده شود. ضمناً هزینه مربوط از محل تملک املاک واقع در مسیر (ردیف552310020001) پرداخت می‌گردد.

5-درخواست مجوز شهردار به شماره 7192/ 2796 /ص مورخ 18 /7/ 1396 با موضوع درخواست مساعدت و با توجه به نامه شماره 5440 مورخ 8 /4/ 1396 مؤسسه جامعه روشندلان در جلسه مطرح و با پرداخت مبلغ 20میلیون ریال به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوط از محل فعالیت‌های فرهنگی، ورزشی شهروندان (ردیف551202050015) تأمین خواهد شد.

6-درخواست مجوز شهرداری به شماره 7299/ 2796 /ص مورخ 22 /7/ 1396با موضوع مساعدت به آقای هاتفی یکی از کارکنان شهرداری در خصوص بیماری فرزندش و با توجه به نامه شماره 11843 مورخ 20/7/1396 در جلسه مطرح و با پرداخت مبلغ 10میلیون ریال به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوط از محل هزینه رفاهی کارکنان (ردیف551102050016) پرداخت خواهد شد.

7-درخواست مجوز شهرداری به شماره 6177/ 2796 /ص مورخ 20 /6/ 1396 با موضوع پرداخت خسارت و با توجه به توافقنامه شماره 6009 /2796 /ص مورخ 13 /6/ 1396 مربوط به پلاک ثبتی به شماره 8 /7/ 2489 بخش 22 یزد به مالکیت آقای امرالله علیزاده شورکی و خانم مهناز دهانی فیروزآبادی که 24.6 مترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان قرار گرفته و 358.4 مترمربع باقیمانده پلاک می‌باشد مقرر گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری، شهرداری معادل مبلغ 147میلیون و 600هزار ریال که 50% مبلغ مذکور در وجه مالک پرداخت گردد؛ در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوط از محل تملک املاک واقع در مسیر (552310020001) پرداخت گردد.

8-درخواست مجوز شهرداری به شماره 7198 /2796 /ص مورخ 18 /7/ 1396 در رابطه با پرداخت پاداش به مناسبت روز آتش‌نشانی به پرسنل آن سازمان برای هر نفر مبلغ 2میلیون ریال از محل هزینه رفاهی کارکنان (ردیف551102050016) در جلسه مطرح و به تصویب رسید. مشروط به اینکه قبل از پرداخت لیست افراد پاداش گیرنده به شورا ارسال گردد و بعد پرداخت شود.

9- درخواست مجوز شهرداری به شماره 7344 /2796 /ص مورخ 23 /7/ 1396 و با توجه به نامه شماره 44000 /922/ 9030 مورخ 19 /7/ 1396 دادگستری شهرستان میبد مبنی بر مساعدت جهت دعاوی خانوادگی در جلسه مطرح و با پرداخت مبلغ 200میلیون ریال به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوط از محل فعالیت فرهنگی ورزشی شهروندان (ردیف ردیف551202050017) تأمین خواهد شد.

1-علیرضا آقائی 2-علیرضا آزادمنش 3-انسیه فلاح 4–صفرعلی دهقانی 5-محمدرضا هدایی 6-مجید زارعی

رونوشت برابراصل است.

بیست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد به صورت غیرعلنی ساعت 16:15جمعه مورخ 21مهرماه96 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید و با حضور فرماندار محترم، دادستان محترم، شهردار منتخب و اکثریت اعضای شورا تشکیل و در مورد طرح تفصیلی میبد بحث و تبادل نظر گردید و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد.

در مورد مصوبات کمیسیون ماده 5 مسکن و شهرسازی و عملکرد و رابطه متقابل شهرداری و میراث فرهنگی میبد، مصوب هیئت محترم دولت در سال 1391 در مورد تقسیمات کشوری شهرستان میبد و الحاق ندوشن به میبد بحث و تبادل نظر گردید.

جلسه با ذکر صلوات رأس ساعت 18 به پایان رسید.

 1-علیرضا آقائی  2-علیرضا آزادمنش 3-انسیه فلاح 4–صفرعلی دهقانی 5-محمدرضا هدایی 6-مجید زارعی

رونوشت برابراصل است.

بیست و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد ساعت 6 صبح پنجشنبه مورخ 20مهرماه96 با تلاوت آیاتی چند ازکلام‌الله مجید و با حضور اکثریت اعضای شورا و شهردار منتخب تشکیل و مسائل ذیل مطرح گردید.

1-در ابتدای جلسه ریاست محترم شورا آقای علیرضا آقایی با قرائت حدیثی از حضرت امام صادق(ع) اهمیت خدمت به مردم را بیان نمودند و اشاره کردند که ما باید پیرو فرمایشات امام صادق(ع) خدمت به مردم را سرلوحه کارهای خود قرار دهیم.

2-در ادامه جلسه آقای اسعدی کارشناس و مدیرعامل سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری به عملکرد و جایگاه سازمان مذکور پرداختند و ضمن اشاره به مشکلات و تنگناهای سیستم اتوبوسرانی و تاکسیرانی و وضعیت موجود اتوبوس‌ها و تاکسی‌های شهری، وضعیت تاکسی تلفنی و آژانس‌های مسافربری را تشریح کردند.

3- هریک از اعضای شورا مسائلی را در مورد حمل و نقل همگانی شهرداری مطرح کردند و ضمن برشمردن مشکلات و دغدغه‌های مردم از وضعیت موجود حمل و نقل، راهکارهایی نیز در مورد حل مشکلات بیان کردند.

4-مقرر گردید با توجه به مراجعات مکرر و مشکلات افراد متقاضی در زمینه‌های حمل و نقل میبد و در ضمن شرکت‌هایی که در حمل و نقل قرارداد بسته‌اند جهت پاسخگویی و رفع مشکلات آنان مجدداً جلسه‌ای با حضور آقای اسعدی مدیرعامل حمل و نقل میبد تشکیل گردد و نامبرده پاسخگوی شهروندان محترم باشد.

جلسه با ذکر صلوات رأس ساعت 8:40 به پایان رسید.

 1-علیرضا آقائی 2-علیرضا آزادمنش 3-انسیه فلاح 4–صفرعلی دهقانی 5-محمدرضا هدایی 6-مجید زارعی

رونوشت برابراصل است.

بیست و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد ساعت 15:45سه‌شنبه مورخ 18مهرماه96 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید و با حضور اکثریت اعضای شورا و شهردار منتخب تشکیل و مسائل ذیل مطرح گردید.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 7190 /2796/ ص مورخ 18مهرماه1396 در موردآقای ترنج مبنی بر افزایش زمان قرارداد نامبرده در رابطه با شهربازی مطرح و مقرر گردید پس از شروع به کار جناب آقای اسدزاده شهردار منتخب و بازدید ایشان و نماینده شورا از فضای فیزیکی آنجا و ارائه نظرات نامبردگان در جلسات بعدی تصمیم‌گیری شود.

2-نامه‌های شماره 6840 /2796/ ص مورخ 6 /7/ 1396 و 6643 /2796/ ص مورخ 2 /7/ 1396 و 6841 /2796/ ص مورخ 6 /7/ 1396 و 6800 /2796/ ص مورخ 6 /7/ 1396 و 6885 /2796/ ص مورخ 10 /7/ 1396 شهرداری در جلسه مطرح و با توجه به نواقصی که در بعضی از پرونده‌ها وجود داشت مقرر گردید از کارشناسان حقوقی و املاک شهرداری کتباً دعوت تا در جلسه کمیسیون عمران شرکت و پس از بحث و بررسی در کمیسیون مذکور مجدداً در صورتجلسه شورا بررسی گردد.

جلسه با ذکر صلوات رأس ساعت 18:30 به پایان رسید.

 1-علیرضاآقائی 2-علیرضاآزادمنش3-انسیه فلاح 4–حسینعلی فلاح 5-صفرعلی دهقانی 6-محمدرضا هدایی 7-مجید زارعی

رونوشت برابراصل است.

بیست و سومین جلسه شورای اسلامی شهر میبد ساعت 16 یکشنبه مورخ 16مهرماه96 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید و با حضور کلیه اعضای شورا و شهردار منتخب تشکیل و مسائل ذیل مطرح گردید.

1- مقرر گردید که از پتانسیل خوبی که در نیروهای واحد خبری دانشگاه خبری میبد و دیگر واحدها جهت همکاری با شورا و شهرداری وجود دارد استفاده گردد.

2- مقرر گردید شهردار منتخب پس از شروع به کار به صورت رسمی در رابطه با طرح‌های مختلف شهرداری اعم از عمرانی، فرهنگی، فضای سبز و ... از مراکز آموزش عالی شهرستان استفاده نماید.

3- مقرر گردید که به افراد شرکت‌کننده در جشنواره پخت غذا در دبیرستان (هنرستان) شهید بابائی تا سقف مبلغ پنج میلیون ریال بودجه فرهنگی شهرداری هدایا به نفرات برتر پرداخت گردد.

4- در ارتباط با مشکلات طرح تفصیلی شهر میبد و جلسات تشکیل شده در استانداری و با توجه به مراجعات مکرر و اعتراض مردم میبد و عملکرد کمیسیون ماده 5 و عدم پاسخگویی به شهروندان محترم، به نماینده محترم و فرماندار محترم پیشنهاد می‌گردد با رهنمون‌های امام جمعه معزز شهرستان، به موضوع بسیار مهم طرح تفصیلی ورود نمایند تا همگام با اعضای شورا، مشکلات عدیده مردم که احتمالاً به بحران اجتماعی تبدیل خواهد شد مرتفع گردد.

جلسه با ذکر صلوات رأس ساعت 18:30 به پایان رسید.

 1-علیرضا آقائی 2-علیرضاآزادمنش 3-انسیه فلاح 4–حسینعلی فلاح 5-صفرعلی دهقانی 6-محمدرضا هدایی 7-مجید زارعی

رونوشت برابراصل است.

امام علی(ع): «کسی را که صبر و شکیبایی او را نجات ندهد، بی‌تابی و بی‌صبری موجب هلاکت او می‌گردد.»

بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر میبد ساعت 6صبح روز پنجشنبه مورخ 13مهرماه96 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و با حضور کلیه اعضای شورا و شهردار منتخب تشکیل و مسائل ذیل مطرح و مصوب گردید.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 6321 /2796/ ص مورخ 22 /6/ 1396 مبنی بر خرید قیر به مبلغ یک میلیارد 993میلیون و 345هزار و ششصد ریال جهت آسفالت مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. در ضمن هزینه مربوطه از محل روکش و آسفالت خیابان‌ها (ردیف552330010009) تأمین خواهد شد.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 6899 /2796/ ص مورخ 11 /7/ 1396 مبنی بر پرداخت هزینه برگزاری مراسم تاسوعای حسینی در جلسه مطرح و مقرر گردید با ارائه فاکتورهای مربوطه شهرداری نسبت به پرداخت حداکثر مبلغ 30میلیون ریال اقدام نماید. در ضمن هزینه مربوط از محل فعالیت‌های فرهنگی، ورزشی شهروندان (ردیف551202050017) پرداخت خواهد شد.

3- درخواست مجوز شهرداری به شماره 6610 /2796/ ص مورخ 1 /7/ 1396 مبنی بر مساعدت به آقای حاجی عابدی در خصوص هزینه درمان نامبرده مطرح و با پرداخت مبلغ 7میلیون ریال موافقت گردید. در ضمن هزینه مربوط از محل کمک‌ها و اعانات به شهروندان (ردیف551204170003) پرداخت خواهد شد.

4-درخواست مجوز شهرداری به شماره 6215 /2796/ ص مورخ 21 /6/ 1396 در خصوص پرداخت مبلغ 20میلیون ریال به عنوان هزینه تهیه فیلم و عکس مطرح و مقرر گردید مستندات مربوطه به شورا ارسال و در جلسات آتی تصمیم‌گیری گردد.

5-درخواست مجوز شهرداری به شماره 6850 /2796/ ص مورخ 10 /7/ 1396 مبنی بر اصلاح حد پلاک 1فرعی11045 بخش 21 یزد مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و مصوب شد مبلغ 22میلیون ریال از مالک دریافت شود.

جلسه با ذکر صلوات رأس ساعت 8 صبح به پایان رسید.

 1-علیرضا آقائی  2-علیرضا آزادمنش 3-انسیه فلاح  4–حسینعلی فلاح  5-صفرعلی دهقانی  6-محمدرضاهدایی  7-مجید زارعی

رونوشت برابراصل است.

«عشق به حسین معنی زندگی است و گریه بر حسین کمال سازندگی است.»

بیست و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 11 /7/ 96  با تلاوت آیاتی چند ازکلام‌الله مجید و با حضور کلیه اعضای شورا و شهردار منتخب تشکیل و در خصوص مسائل ذیل بحث و تبادل نظر گردید.

1-مصوب گردید که جهت ترویج فرهنگ کتابخوانی در شهرستان میبد مبلغ 15میلیون ریال از محل اعتبارات شورا به گروه مردمی (خوانش کتاب) مساعدت نماید.

2- پاسخ به نامه‌های ارسالی از فرمانداری.

الف: نامه شماره 6733 مورخ 5 /7/ 1396 در خصوص اعتراض به بند 3 صورتجلسه مورخ 27 /6/ 1396 شورا در جلسه قرائت و باتوجه به ماده 71 قانون شوراها و ماده 82 اصلاحی مکرر 3 (95 فعلی) اعتراض فرمانداری مورد قبول واقع و بند3  مصوبه مذکور کان‌لم یکن تلقی می‌گردد.

ب: نامه فرمانداری به شماره 6728 مورخ 4 /7/ 1396 در خصوص بند 1 صورتجلسه مورخ 20 /6/ 1396 شورا در جلسه قرائت ضمن پذیرش نظر فرمانداری مقرر شد مراحل قانونی و لازم برای صدور ابلاغ شهردار محترم توسط شورا پیگیری گردد.

ج: نامه فرمانداری به شماره 6397 مورخ 27 /6/ 1396 در خصوص اعتراض به بندهای 1 و 2 و 8 مصوبه مورخ 11 /6/ 1396 شورا در جلسه قرائت و به شرح زیر پاسخگویی گردید.

-درخصوص بند1 مصوب مذکور با توجه به ابهام در مصوبه و عدم وجود ردیف اعتباری، اعتراض فرمانداری محترم مورد پذیرش قرار گرفت و مصوبه لغو گردید.

-در خصوص بند 2 مصوبه مذکور ضمن پذیرش اعتراض فرمانداری محترم، مقرر گردید تعیین بازرس ویژه عملیات زیرسازی و آسفالت معابر توسط شهرداری انجام و مراحل قانونی آن عملیاتی گردد.

3- مصوب گردید که طی جلسه‌ای با ریاست محترم آموزش و پرورش میبد جهت استفاده مشارکتی از فضاهای آموزشی مذاکره و تعاملاتی در این زمینه صورت گیرد.

4- مصوب گردید که مبلغ 14میلیون و 950هزار ریال از محل اعتبارات شورا جهت پرداخت بخشی از هزینه‌های جشن بزرگ ترنم غدیر که در امامزاده سید صدرالدین قنبر برگزار گردیده مساعدت لازم به عمل آید و این مبلغ مذکور در وجه جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی میبد پرداخت شود.

جلسه رأس ساعت 19 به پایان رسید.

 1-علیرضا آقائی 2-علیرضا آزادمنش  3-انسیه فلاح  4– حسینعلی فلاح  5-  صفرعلی دهقانی  6-محمدرضا هدایی 7-مجید زارعی

رونوشت برابراصل است.

«قیامت بی‌حسین غوغا ندارد                               شفاعت بی‌حسین معنا ندارد

حسینی باش که در محشر نگویند                       چرا پرونده‌ات امضا ندارد»

بیستمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد ساعت 7 صبح روز جمعه مورخ 7 /7/ 96 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید و حضور اکثریت اعضای شورا و مسئولین محترم واحد درآمد و امور مالی شهرداری تشکیل گردید.

1-در این جلسه آقای فاتحی گزارش مبسوطی از درآمدهای شهرداری در سال 1396 از محل ردیف‌های مختلف و مقایسه آن با سال 1395 جهت استحضار اعضا ارائه نمود که متأسفانه به جز درآمد ارزش افزوده که نسبت به سال قبل افزایش داشت بقیه موارد بین 30 الی 70 درصد کاهش درآمد داشته است که این موضوع می‌تواند شهرداری را در تأمین هزینه‌های خود برای شش ماهه دوم سالجاری با مشکل جدی مواجه نماید.

2- مقرر گردید به منظور محقق شدن پیش‌بینی ردیف‌های مختلف بودجه در سالجاری، جلسات کمیسیون بودجه با حضور مسئول محترم واحد درآمد شهرداری وکارشناسان ذیربط ساعت 13 روزهای پنج‌شنبه هر هفته در محل شورا تشکیل گردد.

3- با توجه به بدهی نظام مهندسی به شهرداری و عدم پرداخت آن تاکنون، مقرر گردید که از مسئول محترم نظام مهندسی در یکی از جلسات کمیسیون برنامه و بودجه دعوت به عمل آید.

4- اعضای شورا در ساعت 10:30 از مرکز آتشنشانی واقع در خیابان امام خمینی(ره) بازدید به عمل آوردند.

 1-مجید زارعی 2-علیرضا آزادمنش 3-انسیه فلاح  4-حسینعلی فلاح  5- صفرعلی دهقانی

رونوشت برابر اصل است.

نوزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد رأس ساعت 6 صبح روز پنج‌شنبه مورخ 6مهرماه96 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید و حضور کلیه اعضای شورا تشکیل و پیرامون مباحث ذیل تبادل نظر و تصمیماتی اتخاذ گردید.

1-نامه شماره 1056 /2796/ ص مورخ 6 /2/ 1396 شهرداری در خصوص طرح خیابان 24متری اتصال میدان مادر به عدالت در جلسه شورا مطرح و پس از بحث و بررسی، ضرورت احداث خیابان مذکور مورد تأیید قرار گرفت و مقرر شد در اسرع وقت از جانب شهرداری در کمیسیون ماده 5 پیگیری لازم به عمل آید.

2- نامه شماره 34947  مورخ 29 /6/ 1396 اداره کل دفتراموربانوان وخانواده استانداری یزد  مبنی برتشکیل کمیسیون بانوان در جلسه قرائت و سرکار خانم انسیه فلاح به عنوان رئیس کمیسیون و سرکار خانم طاهره امامی‌راد به عنوان نائب‌رئیس کمیسیون مذکور انتخاب و معرفی گردیدند.

3- درخواست جمعی از جوانان میبد مبنی بر تعیین تکلیف زمین‌های واگذار شده در مسیر بیده به حسن‌آباد در جلسه مطرح و مقرر گردید  شهرداری نسبت به عرض 25 متر در مورد انتخاب مهندس مشاور در زمینه تهیه طرح، سیر مراحل قانونی را دنبال نماید.

جلسه رأس ساعت  10 صبح  با ذکر صلوات به پایان رسید.

1-علیرضا آقایی میبدی  2-محمدرضا هدایی 3-مجید زارعی 4-علیرضا آزادمنش  5-انسیه فلاح  6–حسینعلی فلاح  7-صفرعلی دهقانی

رونوشت برابر اصل است.