نهمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد روز شنبه مورخ 30 اردیبهشت 96 و با حضور اکثریت اعضا تشکیل و مسائل ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ابتدا ریاست محترم شورا راجع به حضور گسترده مردم ایران و شهرستان میبد در پای صندوق‌های رأی سخنانی ایراد و تقدیر و تشکر کرد و برای اعضای محترم شورای پنجم آرزوی همدلی و موفقیت نمود.

مصوبات:

1- تفریغ بودجه سال 1395 شورای اسلامی شهر میبد در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

2- نامه شهرداری با موضوع تفریغ بودجه سال 1395 شهرداری میبد در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

3- درخواست مجوز شهرداری با موضوع معافیت از پرداخت عوارض متراژ اضافه بنای مازاد بر پروانه ساختمانی کتابخانه ابوالفضلی فیروز آباد در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

4- درخواست مجوز شهرداری با موضوع پرداخت خسارت مربوط به پلاک ثبتی واقع در بخش 22 یزد که 134 مترمربع از پلاک در مسیر خیابان ولی عصر(عج) شهیدیه قرار گرفته معادل مبلغ 576میلیون ریال خدمات برروی مانده پلاک طبق توافقنامه و همچنین سه قطعه از قطعات تفکیکی شهرک فجر بیده به ارزش 1میلیارد و 14میلیون در جلسه مطرح و مصوب گردید. هزینه مربوط از (ردیف 552310020001) محل تملک زمین واملاک واقع در مسیر پرداخت می‌گردد.

5- درخواست مجوز شهرداری با موضوع پرداخت هزینه جشن نوروز در پارک بهاران در جلسه مطرح و با مبلغ 100میلیون ریال موافقت گردید. هزینه مربوط از محل هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و افطاری (ردیف 551202050005) پرداخت خواهد شد.

6- درخواست مجوز شهرداری با موضوع پرداخت هزینه گروه هنری خورشید خندان در خصوص جشن سبزه‌ها و سفره هفت سین به مبلغ 47میلیون ریال در جلسه مطرح و به تصویب رسید. هزینه مربوطه از محل هزینه جشن و پذیرایی و ... (ردیف 551202050005) تأمین خواهد شد.

7- درخواست مجوز شهرداری با موضوع هزینه خرید تابلو نارین قلعه و ساک دستی از مؤسسه فرهنگی آیینه فرهنگ یزد به مبلغ 45میلیون و 600هزار ریال مورد بررسی قرار گرفت و مصوب گردید. ضمناً هزینه مربوط از محل سایر کمک‌ها و پرداخت به بخش عمومی (ردیف 551204160008) تأمین خواهد شد.

8- درخواست مجوز شهرداری با موضوع قدردانی از کارکنان جانباز شاغل در شهرداری با مبلغ 13میلیون و 600هزار ریال در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

9-درخواست مجوز شهرداری با موضوع جریمه مازاد بر پروانه ساختمانی، جهت تسهیل در امور ارباب رجوع ساختمان‌هایی که حداکثر 20مترمربع مازاد بر پروانه ساختمانی اضافه بنا دارند و مزاحمتی برای مجاورین نداشته طبق نظر مأمور فنی شاکی خصوصی ندارند و مهندس ناظر مربوطه استحکام بنای ساختمان مازاد را تایید نموده بدون ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 100 در صورت تمایل مالک، واحد درآمد با فرمول ضریب حداکثر ارزش معاملاتی محاسبه و از مالک اخذ نماید. در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

10- درخواست مجوز شهرداری با موضوع پرداخت حق‌الوکاله برای پرونده مطروحه در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

11- درخواست مجوز شهرداری با موضوع مساعدت به مبلغ یک میلیون ریال در جلسه مطرح وبه تصویب رسید.

12- درخواست مجوز شهرداری با موضوع برگزاری مزایده  پل‌های هوایی عابر پیاده در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

13- درخواست مجوز شهرداری با موضوع هزینه پاکسازی رودخانه روستای بیده در مراسم نوروز به مبلغ 70 میلیون ریال در جلسه مطرح و با مبلغ 50میلیون ریال موافقت گردید.

14- درخواست مجوز شهرداری با موضوع تمدید قرارداد واگذاری اتوبوس بنز مدل 75 به مدت 2 سال با مبلغ یارانه ماهیانه 22میلیون و 500هزار ریال به ازای هر شیفت کاری حداقل هشت ساعت کار در جلسه مطرح و با تمدید قرارداد تا تاریخ 31مرداد1396 موافقت گردید. ضمناً هزینه فوق  از محل بودجه مصوب سازمان حمل و نقل پرداخت خواهد شد.

15- درخواست مجوز شهرداری با موضوع اشاعه فرهنگ نماز و عفاف با مبلغ 9میلیون ریال در جلسه مطرح و مصوب گردید.

16-درخواست مجوز شهرداری با موضوع پرداخت بن غیر نقدی به مناسبت اعیاد شعبانیه و نیمه شعبان و فرارسیدن ماه مبارک رمضان در جلسه مطرح و با پرداخت مبلغ دو میلیون ریال برای هر نفر موافقت گردید.

هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد روز شنبه مورخ 9 اردیبهشت 96 با حضور اکثریت اعضا تشکیل و مسائل ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ابتدا ریاست محترم شورا مطالبی راجع به جلسه پرسش و پاسخ اعضای شورا و شهردار با اصحاب رسانه بیان نمود و در ادامه آقای داوود دهقانی بابت سؤالات مطرح شده بعضی از اعضای شورا از شهردار محترم، مطالبی ایراد کرد.

مصوبات:

1- درخواست مجوز شهرداری با موضوع پرداخت خسارت بابت پلاک واقع در بخش 21 یزد در جلسه مطرح و مقرر گردید بابت انتقال 83.72 مترمربع در مسیر خیابان شهید درویشی معادل مبلغ 460میلیون و 460هزار ریال  خدمات بر روی مانده پلاک فوق از محل تملک زمین و املاک واقع در مسیر (ردیف 552310020001) پرداخت ‌گردد.

2- درخواست مجوز شهرداری با موضوع مساعدت جهت برگزاری شب شعر در جلسه مطرح و مصوب گردید مبلغ 5میلیون ریال از محل فعالیت فرهنگی، ورزشی شهروندان (ردیف551202050017) تأمین شود.

هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد روز چهارشنبه مورخ 6 اردیبهشت96 با حضور اکثریت اعضا تشکیل و مسائل ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

1- نامه فرمانداری با موضوع اعلام وصول صورتجلسه 14فروردین1396 شورا در جلسه قرائت گردید.

2-نامه فرمانداری با موضوع اعلام وصول صورتجلسه 20فروردین1396 شورا در جلسه قرائت گردید و در خصوص پرداخت حق‌الجلسه مورد اعتراض است و در خصوص بند الف (نامگذاری) موضوع پیشنهاد نامگذاری باید به کارگروه نامگذاری در فرمانداری ارسال گردد و در صورت موافقت کارگروه برای تصویب به شورا ارسال  گردد.

3-  نامه  فرمانداری با موضوع اعلام وصول صورتجلسه 16فروردین1396 شورا در جلسه قرائت گردید در خصوص بند 3 موضوع پرداخت حق‌الجلسه اعضای کمیته فنی با رعایت ضوابط قانونی در ساعات غیر اداری امکان پذیر است و در خصوص بند 4 (پیش‌پرداخت خرید غذا به سالن کانون بازنشستگان) پرداخت از محل هزینه جشن و پذیرایی (ردیف551202050005) امکان‌پذیر است.

4- گزارش جلسه شورای ترافیک شهرستان میبد به تاریخ 6 اردیبهشت1396 توسط آقای آتشی ارائه گردید که اعضای شورای شهر با احداث خیابان حدفاصل میادین عدالت به مادر، خیابان حدفاصل شهید رجایی به کاشانی، احداث بوستان دانش در ضلع جنوبی کتابخانه مرکزی و پارکینگ‌های عمومی سطح شهر طبق طرح تهیه شده توسط شهرداری محترم موافقت نمودند و مصوبات شورای ترافیک را به تصویب رساندند.

5- در خواست مجوز شهرداری با موضوع نرخ کرایه حمل و نقل بار و مسافر و خطوط واحد جهت اجرا در سال 1396 در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

6- درخواست مجوز شهرداری با موضوع پروژه نظارت بر عملیات ممیزی تعداد 28000 ملک به مبلغ 687میلیون و پانصدهزار ریال به شرکت محیاپرداز واگذار گردد که با این درخواست موافقت گردید. هزینه مربوط از محل طرح مطالعاتی عمران شهری و ممیزی (ردیف552310030002) تأمین می‌گردد.

ششمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد روز شنبه مورخ 2 اردیبهشت 96 با حضوراکثریت اعضا تشکیل و مسائل ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

1-درخواست مجوز شهرداری با موضوع پرداخت خسارت بابت پلاک در مسیر خیابان آیت‌الله خامنه‌ای به ازای 103.5 مترمربع  مبلغ 300میلیون ریال وجه نقد و معادل مبلغ 721میلیون ریال  خدمات به مالک، در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه فوق از محل تملک املاک واقع در مسیر (ردیف552310020001) پرداخت خواهد شد.

2- درخواست مجوز شهرداری با موضوع پرداخت خسارت بابت پلاک در مسیر خیابان آیت‌الله خامنه‌ای  واقع در بخش 22 یزد که در ازای انتقال 112.3 مترمربع با مبلغ 382میلیون ریال در وجه مالک کارسازی و معادل مبلغ 8444میلیون و 100هزار ریال خدمات بر روی مانده پلاک، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

3-درخواست مجوز شهرداری با موضوع پرداخت هزینه خرید دوچرخه به مبلغ 13میلیون و 200هزار ریال با توجه به مصوبه فرمانداری در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوط از محل فعالیتهای فرهنگی، ورزشی شهروندان (ردیف 551202050017) تأمین خواهد شد.

4- درخواست مجوز شهرداری با موضوع مساعدت، درخواست مجوز شماره 2147 مورخ 23 اسفند 1395 کأن لم یکن تلقی می‌گردد و این درخواست مجوز از (ردیف 551102050016) تأمین خواهد شد.

5- درخواست مجوز شهرداری با موضوع برگزاری مناقصه در امور رفت و روب و جمع‌آوری زباله در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

6- درخواست مجوز شهرداری با موضوع پرداخت بابت زمین در مسیر خروجی خیابان شهید میرباقری به سنتو مبلغ 489میلیون و 860هزار ریال خدمات شناور به مالک ارائه گردد.

پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد روز شنبه مورخ 26فروردین96 با حضور اکثریت اعضا تشکیل و مسائل ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

1- درخواست مجوز شهرداری با موضوع اصلاحیه خرید خودرو مبنی بر خرید مزدای دو کابین جهت ستاد بازرسی و اجرائیات شهرداری با مبلغ 400میلیون ریال از طریق ترک تشریفات مناقصه از نمایندگی مجاز، در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوطه از محل خرید ماشین‌آلات تأمین خواهد شد و مابه‌التفاوت آن از محل متمم بودجه مصوب پایدار خواهد شد.

الف: نامه در خصوص مساعدت جهت شورای حل اختلاف مستقر در میبد در جلسه مطرح و با نظر مساعد اعضا موافقت گردید.

2- درخواست مجوز شهرداری با موضوع هزینه جهت میلاد حضرت علی و روز پدر به منظور تقدیر و تشکر از زحمات کارکنان شاغل شهرداری در جلسه مطرح و به تصویب رسید. مبلغ مذکور از محل هزینه رفاهی کارکنان (ردیف 551102050016) تأمین خواهد شد.

3- درخواست مجوز شهرداری با موضوع خرید کت و شلوار برای کارکنان رسمی، قراردادی و ... در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

ب: از طرف اعضای شورا پیشنهاد شد به مناسبت روز شوراها 11 اردیبهشت:

 نامگذاری میدانی به نام شورا (میدان اول بلوار نبی اکرم) میدان دوم به نام مالیات

 نصب داربست فلزی در هر محل و بنر اقدامات انجام شده در آن محل

 تهیه کتابچه و نشریه،

اعلام فعالیت‌های شورا و شهرداری در دوره چهارم،

 برگزاری همایش روز شوراها با سخنرانی آیت الله اعرافی، مسئولین شهرستان و مدیرکل شوراها (استانداری) در خصوص اهمیت شورا و مراسم مولودی خوانی اعیاد شعبانیه با دعوت از کلیه کاندیداهای شورای شهرستان میبد و اصحاب رسانه.

چهارمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد ساعت 17روز یکشنبه مورخ 20/1/96 با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید و با حضوراکثریت اعضاء تشکیل و مسائل ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

1- درخواست مجوز شهرداری با موضوع اصلاح ردیف بودجه و با عنایت به مجوز های شماره 2176 مورخ 23اسفند1395 و 2167 مورخ 23اسفند1395 از هزینه رفاهی کارکنان انجام خواهدشد و ردیف مجوزهای قبلی کأن لم یکن تلقی خواهد شد در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

2- درخواست مجوز شهرداری تقدیر و تشکر از زحمات 3 نفر از کارکنان شهرداری در جلسه مطرح و به تصویب رسید. در ضمن هزینه مربوطه از محل هزینه رفاهی کارکنان پرداخت خواهد شد.

3-درخواست مجوز شهرداری با توجه به میلاد حضرت زهرا(س) و روز زن و تقدیر از زحمات بانوان شاغل در شهرداری میبد در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

4-درخواست مجوز شهرداری با موضوع قدردانی از اعضای کمیسیون ماده صد در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

5-درخواست مجوز شهرداری با موضوع حق‌الجلسه اعضای کمیته فنی در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

الف: نظر به منویات امام جمعه محترم در تکریم و پاسداشت مجاهدین فی سبیل‌الله و احترام به چهل سال فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و احیای میراث فرهنگی میبد مرحوم دکتر رادی ادامه خیابان آیت‌الله شیدا در میبد به نام این مرحوم نامگذاری شود، در جلسه مطرح و به استحضار همکاران گرامی رسید و مورد تأیید گروهی از اعضا قرار گرفت.

ب: نامه فرمانداری با موضوع اعلام وصول صورتجلسه مورخ 14 اسفند1395 شورا در جلسه قرائت گردید و در خصوص بند 6 صورتجلسه مذکور حق‌الجلسه کارکنان شهرداری در کمیسیون ماده 100 مصوبه فوق مورد اعتراض است.

سومین جلسه شورای اسلامی شهر میبد روز شنبه مورخ 19فروردین96 با حضور اکثریت اعضا تشکیل و مسائل ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

1- درخواست مجوز شهرداری با موضوع دریافت خدمات آماده‌سازی شهرک‌های مسکونی داخل حریم شهر از مالکین که جهت اخذ پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه می‌کنند برای شهرک جهاد کشاورزی برای هر مترمربع مبلغ 70هزار ریال و برای شهرک‌های مسکونی دیگر به ازای هر مترمربع زمین مبلغ 35هزار ریال موافقت گردید.

2- درخواست مجوز شهرداری با موضوع نظارت بر طرح‌های شهرداری با مبلغ 264میلیون ریال از تاریخ 5فروردین96 لغایت 30اسفند96 به مدت یکسال در جلسه مطرح و به تصویب رسید. هزینه مذکور از محل تهیه و تصویب طرح‌ها تأمین خواهد شد.

دومین جلسه شورای اسلامی شهر میبد روز چهارشنبه مورخ 16فروردین96 با حضور اکثریت اعضا تشکیل و مسائل ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

1- درخواست مجوز شهرداری با موضوع مساعدت به یادواره شهدا به مبلغ 100میلیون ریال در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه مذکور از محل فعالیت فرهنگی، ورزشی شهروندان تأمین خواهد شد.

2- درخواست مجوز شهرداری با موضوع مجوز مناقصه محدود تأمین 9 نفر نیروی آتش نشانی شهرک صنعتی جهان‌آباد و واگذاری این امر به پیمانکار واجد الشرایط در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

3- درخواست مجوز شهرداری با موضوع پرداخت حق‌الجلسه اعضای کمیته فنی راه و شهرسازی در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

4- درخواست مجوز شهرداری با موضوع مساعدت جهت آماده‌سازی سالن پذیرایی کانون بازنشستگان آموزش و پرورش در جلسه مطرح و تا مبلغ یکصد میلیون ریال به عنوان پیش پرداخت خرید غذا با ارئه پیش فاکتور از آشپزخانه کانون بازنشستگان آموزش و پرورش موافقت گردید.

5-درخواست مجوز شهرداری با موضوع خرید یک دستگاه خودروی مزدای دو کابین جهت ستاد بازرسی و اجرائیات شهرداری حداکثر تا سقف مبلغ 300میلیون ریال از طریق ترک تشریفات مناقصه از نمایندگی مجاز در جلسه مطرح و به تصویب رسید. هزینه مربوط از محل خرید ماشین‌آلات و وسائط نقلیه پرداخت خواهد شد.

6-درخواست مجوز شهرداری با موضوع پرداخت خسارت بابت 41.25 مترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان رودخانه حدفاصل خیابان شهید میرباقری و آیت‌الله خامنه‌ای با 86 مترمربع باقیمانده پلاک معادل مبلغ 506میلیون ریال خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه در جلسه مطرح و به تصویب رسید. هزینه مربوط از محل تملک زمین و املاک واقع در مسیر پرداخت خواهد شد.

7- درخواست مجوز شهرداری با موضوع مساعدت در برگزاری جشن با توجه به درخواست کمیته جوانان در جلسه مطرح و مصوب شد و مبلغ هشتاد میلیون ریال از محل فعالیت فرهنگی، ورزشی شهروندان پس از اجرا ی جشن و ارائه گزارش پرداخت گردد.

اولین جلسه شورای اسلامی شهر میبد روز دوشنبه مورخ 14فروردین96 با حضور اکثریت اعضا تشکیل و مسائل ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

الف: نامه فرمانداری با موضوع اعلام وصول صورتجلسه 23 اسفند1395 شورا در جلسه قرائت گردید.

ب: نامه فرمانداری با موضوع اعلام وصول صورتجلسه 16 اسفند1395 در جلسه قرائت گردید.

ج: نامه فرمانداری با موضوع اعلام وصول صوتجلسه 18 اسفند1395 شورا در جلسه قرائت گردید.

د: نامه فرمانداری با موضوع اعلام وصول صورتجلسه 25 اسفند1395  شورا در جلسه قرائت گردید.

ه: نامه فرمانداری با موضوع اعلام وصول صورتجلسه 21 اسفند1395 شورا در جلسه قرائت شد.

1- درخواست مجوز شهرداری منضم به دو نسخه تعرفه بهای خدمات سازمان حمل و نقل همگانی شهر میبد و حومه جهت اجرا در سال 1396 در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

2- درخواست مجوز شهرداری با موضوع اهدائی به امام جماعت و باتوجه به درخواست هیأت امنای مسجد قاسم بن الحسن (جنب شهرداری) در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

3- درخواست مجوز شهرداری با موضوع افتتاح حساب در بانک رسالت جهت  برخی امور شهرداری، در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر میبد، چندی پیش یکی از رسانه‌های مجازی شهر میبد (میبدخبر) اقدام به درج گزارشی به اصطلاح تحلیلی به همراه مستندات آن از نحوه افزایش میزان نرخ عوارض شهرداری میبد در سال 95 در مقایسه با سال 92 نمود و از عنوان «افزایش نجومی عوارض» برای آن استفاده کرد و به تبع آن نیز یکی دو رسانه دیگر اقدام به بازنشر آن نمودند و این موضوع به صورت گسترده‌تری در فضای مجازی به خصوص گروه‌ها و رسانه‌های اجتماعی منتشر گردید.

در ابتدا به این مقدمه اشاره می‌گردد که مشارکت عموم ملت شریف ایران و به ویژه همشهریان عزیز میبد در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نشان از درک بالای مردم و آگاهی از اثرگذاری حضور ارزشمندشان و نقش‌آفرینی در این عرصه‌ها دارد و نیز حضور افراد نخبه و شایسته برای ثبت نام در انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا اذعان می‌دارد شورای شهر نقشی مؤثر در توسعه و آبادانی همه جانبه شهر دارد.

چندی است که با عنایت به حساسیت در عرصه حضور و رقابت در انتخابات شوراها، برخی مطالب از سوی تعدادی از سایت‌های خبری شهرستان در خصوص شورای اسلامی شهر میبد منتشر می‌شود که در ایام نزدیک به انتخابات شدت بیشتری پیدا کرده است که البته آنجایی که نقد منصفانه بوده کارگشای اعضای این شورا بوده و در برخی موارد نیز خدای ناکرده با نشر مطالب کذب و فاقد سند و واقعیت، هدف از آن، تخریب و تخطئه شورا را با رویکرد سیاسی و تبلیغاتی به ذهن متبادر می‌کند و یا اینکه احیاناً برخاسته از اهداف افرادی است که نتوانسته‌اند اعتماد مردم را جلب نمایند که با هدف تخریب شورای فعلی، به دنبال جلب آرای مردمی هستند.

هرچند که اعضای شورای فعلی مایل به بحث‌ و جدل در این رابطه نیستند اما پاسخگویی به شهروندان عزیز و اصحاب محترم رسانه، حداقل در خصوص ابهامات و شایعات منتشر شده، را وظیفه خود می‌دانند؛

بدیهی است منویات مقام معظم رهبری(مدظله) و نیز امام جمعه فرزانه دیارمان حضرت آیت‌الله اعرافی(مد عزه) مبنی بر اخلاق‌محوری، انقلابی و اسلامی بودن در امور را نصب‌العین خویش قرار دهیم.

قطعاً لازم به توضیح نیست که فعالین عرصه رسانه و خبر مطالبی را باید نشر دهند که همراه با اسناد و مدارک معتبر باشد و حداقل قبل از انتشار از مقام مسئول در آن حوزه کاری، در رابطه با صحت و سقم آن توضیح بخواهند و در صورتی که اقناع نشده و مطالب را با واقعیت مغایر دانستند، اقدام به نشر آن موضوع نمایند تا شهروندان نیز مطلع و آگاه شوند. پر واضح است یک خبر و یا گزارش دروغ، انحراف و تشویش اذهان عمومی است و جبران آن اغلب اوقات امکان‌پذیر نمی‌باشد.

بنابر مستندات موجود در شورا و شهرداری و با توضیحاتی که در پی می‌آید مطالب عنوان شده اخیر در رسانه‌ها حاکی از کذب بودن مطالب سایت مذکور بوده و حق تحت تعقیب قرار دادن اشخاصی که اکاذیب را منتشر می کنند برای شورای شهر و شهرداری محفوظ خواهد بود (مطابق ماده 697 لغایت 700 قانون مجازات اسلامی، قانون‌گذار عنوان نموده هرگونه عناوین که با واقع منطبق نبوده جرم تلقی خواهد شد.)

دروغ‌های شاخداری که نشأت گرفته از یک ذهن ناسالم است به خصوص دروغگو خود سال‌ها مصدر کار بوده‌اند موارد ذیل مستنداً به اذهان عمومی شهر تقدیم می‌گردد:

الف: در خصوص عنوان سطوح خدمات تفکیک زمین عنوان گردیده که بالای 1000 درصد افزایش داشته!!!!؛ همان طور که در تعرفه عوارض سال 1392 در قسمت توضیحات نیز اشاره شده که در صورت ابلاغ ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها طبق مقررات جدید اقدام گردد. این قانون در تاریخ 7/2/1390 به تأیید شورای نگهبان رسیده است در تبصره 5 این قانون، قانونگذار ذکر نموده هر گونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی شده و متخلفین طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. فرد مدعی خود متخلف اصلی این بند است با این توضیح:

از این مطلب متوجه می‌شویم شورای شهر دوره سوم مکلف بوده از قانون مزبور تبعیت کند این در حالی است که در مدت دو سال از قانون، تخلف نموده و قانون مزبور اجرا نشده است. به هر صورت وقتی قانونی تصویب شد همه مکلف به تبعیت هستند؛ در مصوبه دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر میبد در دوره سوم در قسمت توضیحات قید شده است که در صورت ابلاغ ماده 101 طبق مقررات جدید اقدام گردد بنابراین اعضای محترم شورای شهر سوم نیز آگاهی از قانون مزبور داشته‌اند؛ اینگونه اظهارات جای بسی تعجب و تأمل است و شهرداری در ابتدای سال 1392 طی درخواست مجوز جهت اجرایی نمودن قانون مزبور از شورای دوره سوم شهر تعیین تکلیف نموده که با توجه به سال آخر این دوره، تمایلی برای اجرای قانون نداشته‌اند، طبق مستندات موجود در شهرداری میبد، تخلف واضح تعمداً از سوی شورای اسلامی دوره سوم اتفاق افتاده است؛ (این امر یعنی بذل و بخشش از بیت‌المال و حق مردم که باید به حساب شهرداری واریز و برای همه مردم شهر هزینه گردد در حالی به نفع عده‌ای معدود از مالکین اراضی وسیع رقم خورد که شاید موجب گردد که این امر به ذهن متبادر شود که برخی با استفاده از جایگاه خود در شورای شهر در آن دوره، به نفع آنها و برای جذب رأی مردم عمل کرده‌اند)

در دوره چهارم شورای شهر، در تبصره  3 قانون اصلاح ماده (101)، درصد سهم شهرداری تا 75/43 درصد از کل زمین مشخص شده که مطابق قانون می‌توان آن را دریافت کرد جهت مراعات حال شهروندان به صورت پلکانی از 10% تا نهایت 25% برای زمین‌های بزرگ مصوب نموده است که مجدداً شورای شهر چهارم در سال 1394، درصد سهم شهرداری را تقلیل داد به این نحو که تا متراژ 500 مترمربع جهت رعایت حقوق شهروندان معاف و مازاد بر آن را به صورت پلکانی تصویب نمود که نسبت به تعرفه بهای خدمات سال‌های 93 و 94 حداقل 25% کاهش داشته است. در حالیکه در خبر کذب مذکور، افزایش بالاتر از 1000درصد را عنوان نموده است.

ب: در رابطه با عوارض واحدهای مسکونی ذکر شده است که در سال 1396 به ازاء هر مترمربع ساختمان مسکونی 20p باید پرداخت شود این نیز کذب محض می‌باشد و عوارض مسکونی جهت رعایت حال اقشار ضعیف و کم درآمد افزایش نداشته است به این نحو که در سال 1392 (شورای شهر سوم) تا 250مترمربع سطح زیربنا 3/6p و به ازاء هر مترمربع بوده است در صورتیکه در سال 1396 پس از چهار سال، ضریب زیربنای مذکور به صورت پلکانی تا 200 مترمربع زیربنا p4 و مازاد بر 200 تا 250مترمربع زیربنا p6 تصویب گردیده که به طور میانگین سالیانه 5% افزایش داشته است؛ در حالیکه در سایت مزبور عنوان شده 250% !!! افزایش قیمت داشته است و برای زیربنای بالای 250مترمربع نیز به صورت پلکانی افزایش ضریب در نظر گرفته شده است، در ضمن ضریب عوارض در سال 1396 نسبت به سال 1395 بدون تغییر و یا افزایشی، به تصویب شورای اسلامی شهر میبد رسیده است؛

در رابطه با حداقل (p) 11000 ریال نیز لازم به ذکر است که این مبلغ صرفاً جهت واحدهای تجاری می‌باشد و نسبت به سال گذشته 10 درصد افزایش داشته است. ( در شهر همجوار (اردکان) حداقلP  برای واحدهای تجاری مبلغ 21500 مصوب گردیده است یعنی دو برابر نرخ شهر میبد)

ج: در خصوص عوارض صدور پروانه مسکونی در بافت قدیم و بافت فرسوده نیز به استحضار می‌رساند که شورای اسلامی شهر میبد در دوره چهارم برای تشویق شهروندان و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر تا سقف 120 مترمربع زیر بنا کلاً معاف از پرداخت عوارض می‌باشند نه 50% تخفیف؛ در حالیکه مصوبه شورای اسلامی شهر در دوره سوم برای حمایت اقشار آسیب پذیر80% تخفیف در نظر گرفته، نتیجه اینکه در این شورا 20% تخفیف بیشتر از شورای اسلامی دوره سوم لحاظ شده و معاف کامل را ملاک عمل قرار داده است و این خود دلیل دیگری بر کذب بودن مطلب مورد اشاره می‌باشد.

د: در خصوص عوارض حق مشرفیت ذکر شده است گاهاً تا 50% قیمت اصلی زمین و یا در انتهای همین مطلب عبارت 35% قیمت زمین قید گردیده است؛ مصوبه شورای اسلامی شهر میبد در دوره اخیر 35% مابه‌التفاوت ارزش زمین قبل و بعد از اجرای طرح می‌باشد که نباید از 20% ارزش روز زمین تجاوز نماید. بدین معنی که از 1% تا حداکثر 20% ارزش زمین می‌بایست محاسبه گردد که در تعرفه عوارض سایر شهرداری‌ها نیز حداکثر 20% ارزش زمین مصوب گردیده است و تعرفه حق تشرف سال 1392 در شورای اسلامی دوره سوم که دارای فرمول پیچیده‌ای می‌باشد در هیچکدام از شهرداری‌ها اجرا نشده است که در بعضی موارد محاسبه حق تشرف طبق این فرمول مبلغی بالای 20% ارزش روز زمین به دست می‌آمده است که این خلاف اصل قانون حق تشرف بوده است امّا عملکرد شورای چهارم واضحاً حکایت از حمایت از اقشار آسیب‌پذیر می‌کند.

ه: در خصوص عوارض تغییر کاربری زمین‌های مزروعی و باغات به کاربری مسکونی و تجاری اولاً یک عضو شورای شهر به همراه کارشناسان شهرداری به طور مرتب در جلسات کارگروه کمیسیون ماده 5 حضور یافته‌اند و به صورت میانگین دو هفته یکبار جلسات کارگروه مذکور، در اداره کل راه و شهرسازی استان یزد تشکیل می‌گردد که دعوتنامه‌های آن و صورتجلسات امضاء شده اعضای حاضر در جلسه، جهت تکذیب موارد اعلام شده در سایت مذکور، در شهرداری موجود می‌باشد و برعکس آن مطلبی که درج شده که اکثر تغییر کاربری‌ها با مخالفت روبرو شده است طبق اسناد مورد اشاره به استحضار می‌رساند اغلب درخواست‌های تغییر کاربری با توجه به توجیه نمودن اعضای کارگروه با موافقت روبرو شده است. بنابراین این بند ادعانامه نیز مطبق مستندات موجود، کذب محض می‌باشد.

و: در رابطه با جریمه‌های چند ده میلیونی و چند صد میلیونی کمیسیون ماده 100؛ لازم به ذکر است در تبصره (2) ماده 100 قانون شهرداری‌ها آمده است که جریمه نباید از حداقل (یک دوم) کمتر و از 3 برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمبع بنای اضافی بیشتر باشد که شورای اسلامی در دوره سوم، سالانه میانگین 20% به ارزش معاملاتی ساختمان اضافه نموده‌اند که اسناد و مدارک آن موجود می‌باشد. در حالیکه در شورای اسلامی دوره چهارم ارزش معاملاتی ساختمان ملاک عمل کمیسیون ماده (100) از ابتدای سال 1393تا سال 1396 کلاً کمتر  از 9% افزایش داشته است که مدارک مصوبه مورد اشاره نیز در شهرداری و فرمانداری موجود می‌باشد. پر واضح است که عملکرد شورای چهارم، کذب ادعای مدعی را نشان می‌دهد.

ز: در رابطه با افزایش قیمت‌های منطقه‌ای با فرمول اختصاری (P) که به کذب افزایش 90%  را ذکر نموده‌اند شورای اسلامی شهر سالانه حداکثر 15% به قیمت‌های منطقه ای اضافه نموده است که این روال در شورای اسلامی دوره سوم و حتی دوره‌های قبل از آن نیز به این شکل بوده است در ضمن به استحضار می‌رساند که کلیه مصوبات شورای اسلامی شهر از جمله مصوبه مربوطه به تصویب دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات و نیز دفترچه ارزش معاملاتی پس از تصویب شورای شهر در کمیته انطباق که نماینده استاندار یزد، رئیس دادگستری میبد، نماینده فرمانداری شهرستان و یک نفر عضو شورای اسلامی شهرستان در آن حضور دارند و نظارت عالی رتبه در خصوص مصوبات شورا دارند و بدیهی است در صورت افزایش بیش از حد مجاز و غیر منطقی عوارض، مصوبات شورای اسلامی شهر تأیید نمی‌گردد.

امیدواریم توضحیات فوق که منطبق بر مستندات موجود در اسناد شورا و شهرداری میبد می‌باشد باعث روشن شدن اذهان مردم و فعالان اجتماعی شهر شده باشد. این شورا خود را موظف به شفافیت و انضباط مالی و پاسخگویی به مطالبات بر حق موکلان خود می‌داند و متأسف است از مدعیانی که در ایام انتخابات حاضر به نشر هرگونه اکاذیب جهت پوشاندن نقایص و قانون‌گریزی دوران تصدی خود، می‌شوند و اخلاق و روحیه جوانمردی و انصاف را می‌بازند.

شورا منکر نواقص خود نیست امّا منتقدین را به انصاف و رعایت اخلاق‌ حرفه‌ای دعوت می‌نماید.

در پایان ضمن دعوت از آحاد مردم شریف به منظور شرکت پرشور در انتخابات همچون دوره‌های قبل، به استحضار می‌رساند اعضای شورای اسلامی شهر میبد در دوره چهارم به عنوان خادمان مردم در کنار آن‌ها در انتخابات مشارکت خواهند داشت تا به امید خداوند متعال طبق فرمایشات امام جمعه معزز افرادی باتقوا، انقلابی و اسلامی به شورای شهر راه یابند.

شایسته است در بازه زمانی باقیمانده تا انتخابات، از تخریب دیگران پرهیز شود و عملکرد ادوار مختلف شورا می‌تواند زمینه مناسبی برای انتخاب اصلح توسط مردم باشد.