یکصد و شصت و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضور کلیه اعضای شورا رأس ساعت18:30 یکشنبه مورخ 16دی1397 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل  گردید. ضمناً جلسه یکصد و شصت و چهار و یکصد و شصت و پنج شورا مصوبه‌ای نداشته است.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 14272 /2797 /ص مورخ 15دی1397 در خصوص برگزاری مناقصه عمومی نگهداری فضای سبز و تأسیسات مربوطه شهر میبد با برآورد اولیه مبلغ 45میلیارد ریال در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوطه از محل طرح احداث پارک و ایجاد فضای سبز و کمربند فضای سبز (ردیف55235001) تأمین خواهد شد. بدیهی است مبلغ نهایی قرارداد پس از انجام تشریفات مناقصه و مطابق قیمت پیشنهادی پیمانکار برنده مناقصه مشخص خواهد شد.

2- درخواست مجوز شهرداری به شماره 14389 /2797 /ص مورخ 16دی1397 در خصوص خرید وانت تندر ال 90 در جلسه مطرح و با توجه به فرسوده بودن آمبولانس‌های شهرداری، با عنایت به صورتجلسه استعلام کتبی 14336 /2797 /ص مورخ 16دی1397 که نمایندگی‌های خودرو که همگی اعلام نمودند فاقد فروش ماشین کارتکس و ثبت‌نام می‌باشند. لذا از طریق ترک تشریفات مناقصه از یکی از بنگاه‌های مربوطه به قیمت 850میلیون ریال خریداری نماید. در ضمن بابت تجهیزات و اطاقک مربوطه نیز تا سقف مبلغ 250میلیون ریال انجام خواهد شد. ضمناً هزینه آن از محل خرید آمبولانس (ردیف552340030003) تأمین و مابقی اعتبار آن در متمم بودجه پادار خواهد شد.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 14171 /2797 /ص مورخ 12دی1397 با موضوع مساعدت جهت مراسمات هیئت قمر بنی‌هاشم شاه جهان‌آباد به مبلغ 150میلیون ریال در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه مورد نظر از محل فعالیت فرهنگی، ورزشی شهروندان (ردیف551202050017) تأمین خواهد شد.

4-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13988 /2797 /ص مورخ 9دی1397 با موضوع مساعدت به خانم سلطان زارعی و با توجه به درخواست شماره 17211 مورخ 9دی1397 در جلسه مطرح و با پرداخت مبلغ 5میلیون ریال به تصویب رسید.

5-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13925 /2797 /ص مورخ 8دی1397 با موضوع مساعدت به پایگاه شهید رجایی محمودآباد و با توجه به نامه شماره 16487 در خصوص یادواره شهدای محمودآباد در جلسه مطرح و با پرداخت مبلغ 25میلیون ریال موافقت گردید. ضمناً هزینه مربوطه از محل فعالیت فرهنگی، ورزشی شهروندان (ردیف551202050017) تأمین خواهد شد.

6-درخواست  مجوز شهرداری به شماره 14347 /2797 /ص مورخ 16دی1397 با موضوع مساعدت به آقای مؤمنی با توجه به نامه شماره 1603 در جلسه مطرح و با پرداخت مبلغ 5میلیون ریال به تصویب رسید. ضمناً هزینه مورد نظر از محل کمک‌ها و اعانات به مستمندان (ردیف551204170003) تأمین خواهد شد.

7-درخواست مجوز شهرداری به شماره 14324 /2797 /ص مورخ 16دی1397 با موضوع درخواست طلب از شهرداری آقای فیاض به مبلغ 5میلیون و 177هزار ریال در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه فوق از محل مازاد درآمد بر هزینه سنواتی (ردیف33102) تأمین خواهد شد.

8-درخواست مجوز شهرداری به شماره 10778 /2797 /ص مورخ 26مهر1397 با موضوع انجام امور فرهنگی به مؤسسه غدیرشناسی و انجام آن و مساعدت به این مؤسسه در جلسه مطرح و مقرر گردید که مبلغ 50میلیون ریال در مرحله اول پرداخت و مساعدت گردد و مبلغ 50میلیون ریال آن مشروط به اجرا و ارائه گزارش توسط مؤسسه برای شورا پرداخت گردد. ضمناً هزینه مربوطه از محل فعالیت فرهنگی، ورزشی شهروندان (ردیف551202050017) تأمین خواهد شد.

9-درخواست مجوز شهرداری به شماره 14210 /2797 /ص مورخ 12دی1397 با موضوع اهدا بن به بازنشستگان صندوق کشوری و مستمری‌بگیر صندوق تأمین اجتماعی به تعداد کل 126 نفر به مبلغ 15میلیون ریال بن نقدی اهدا گردد، در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوطه از محل هزینه رفاهی کارکنان (ردیف551102050016) تأمین خواهد شد.

10-درخواست مجوز شهرداری به شماره  14338 /2797 /ص مورخ 16دی1397 با موضوع آزادسازی سند مینی‌بوس به مالکیت آقای سیدمحمود سیدمحمدی و انتقال سند یک دستگاه مینی‌بوس هیوندا به شماره انتظامی 54ایران596ع45 و شماره شاسی 37901788912009 از شهرداری به نامبرده در جلسه مطرح و با انتقال سند مالکیت مینی‌بوس  موافقت گردید و افزایش مبلغ پیشنهادی یارانه در سال آینده مخالفت که مجدداً در سال آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

11-درخواست مجوز شهرداری به شماره 14318 /2797 /ص مورخ 16دی1397 با موضوع درخواست رانندگان مبنی بر افزایش ده درصد به مبلغ قرارداد در جلسه مطرح گردید و با توجه به ضوابط سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری میبد که مطابق با شرایط سایر رانندگان نسبت به اصلاح یارانه پرداختی به افراد نامبرده از قرار ماهیانه 27میلیون و 500هزار ریال برای یک شیفت کاری (حداقل 8 ساعت کاری) و 46میلیون ریال برای دوشیفت کاری (حداقل 15 ساعت کار) مورد تصویب قرار گرفت. ضمناً هزینه فوق از محل بودجه سازمان قابل پرداخت می‌باشد.

12-درخواست مجوز شهرداری به شماره 14386 /2797 /ص مورخ 16دی1397 با موضوع درخواست تقسیط آقای مصطفی بهارستانی مالک ساختمان به شماره پلاک ثبتی 3فرعی  از5969  بخش 21 یزد بابت جریمه کمیسیون ماده 100 به شماره 299 مورخ 21بهمن1397  به مبلغ 85میلیون ریال در جلسه مطرح و با پرداخت 20درصد نقد و مابقی با پرداخت 18 قسط موافقت گردید.

13-درخواست مجوز شهرداری به شماره 14215 /2797 /ص مورخ 12دی1397 با موضوع پرداخت خسارت به پلاک در مسیر به شماره 6706 بخش 21 یزد به خانم رضیه جلالیان و با توجه به توافقنامه شماره 14916 /2797 /ص مورخ 12دی1397  که 165 مترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان شهید رجائی قرار گرفته و 67 متر و 80سانتیمترمربع باقیمانده پلاک می‌باشد مقرر گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد و واگذاری متراژ باقیمانده به شهرداری میبد (کلاً سه دانگ می‌باشد) معادل مبلغ 3میلیارد و 684میلیون ریال خدمات شناور طبق توافقنامه ارائه نماید. ضمناً هزینه مربوطه از محل تملک املاک واقع در مسیر (ردیف552310020001) پرداخت خواهد شد.

14-درخواست مجوز شهرداری به شماره 14067 /2797 /ص مورخ 10دی1397 با موضوع اصلاح متراژ پلاک ثبتی به شماره 16فرعی از11228 و 11256 بخش 21 یزد به مالکیت آقای مرتضی جلالیان به آدرس امیرآباد–خیابان امام خمینی(ره)- کوچه نسترن 56 بوده و در حد جنوب پلاک فوق 2 متر و 40سانتیمترمربع به کوچه تجاوز شده و واحد شهرسازی اصلاح سند را تأیید نموده است و قیمت ارزیابی شده توسط هیئت منتخب شهرداری از قرار هر مترمربع ده میلیون ریال و جمعاً مبلغ 24میلیون ریال می‌باشد در جلسه مطرح و با توجه به قیمت هیأت ارزیابی شهرداری به تصویب رسید.

15-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13931 /2797 /ص مورخ 8دی1397 با موضوع اصلاح حد مربوط به پلاک ثبتی به شماره 9039 بخش 22 یزد واقع در بیده متعلق به آقای علی اکبر دهقانی (حاجی‌ماشاءالله) و حد شرق پلاک فوق به جاده کشتخوانی محدود گردیده، ولی در محل ملک مجاور می‌باشد مالک درخواست اصلاح حد شرق پلاک خود از جاده کشتخوانی به ملک مجاور را دارد همچنین ابعاد کوچه قابل خریداری طبق نظر واحد حریم 2*40 (80) مترمربع بوده که کارشناس رسمی دادگستری، از قرار هر مترمربع 350هزار ریال تعیین نموده است، در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

16-درخواست مجوز شهرداری به شماره 14330 /2797 /ص مورخ 16دی1397 با موضوع عوارض ارزش افزوده اجرای طرح‌های مصوب شهری و درخواست آقای عباس آقایی در رابطه با نحوه محاسبه عوارض بر حق تشرف و عمق پلاک که شامل حق تشرف می‌گردد در جلسه مطرح و مقرر گردید که بر اساس بند 3 مصوبه مورخ 5مهر1397 (جلسه 132) اقدام شود و برای عوارض و حق تشرف برای تمام پلاک‌ها عمق 20 متر محاسبه گردد.

17-لایحه مورخ 16دی1397 اعضای محترم شورا در خصوص آسفالت معابر محلات و شهرک‌های مسکونی شهر در 6 فاز به مبلغ 50میلیارد ریال در جلسه شورا قرائت و ضمن تصویب مقرر شد در اصلاح یا متمم بودجه پادار شود و با برگزاری کلیات مناقصه موافقت گردید.

جلسه رأس ساعت21:30 با ذکر صلوات به پایان رسید.

1-حسینعلی فلاح  2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-علیرضا آزادمنش 5-علیرضاآقائی میبدی 6-صفرعلی دهقانی 7-انسیه فلاح

یکصد و شصت و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضور اکثریت اعضای شورا رأس ساعت 6:30 پنجشنبه مورخ 13دی1397 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل  گردید.

در ابتدای جلسه آقای حسینعلی فلاح ریاست شورا ضمن خیرمقدم به اعضا و سرپرست شهرداری موضوعاتی در خصوص قوانین و ضوابط جلسات شورا بیان نمود و مقرر گردید که در روزهای یکشنبه و پنجشنبه به صورت دائم در هر هفته جلسات عمومی شورا برگزار شود و ماهی یک مرتبه جلسه غیرعلنی شورا جهت بررسی مسائل داخلی شورا و شهرداری تشکیل شود.

در ادامه از ریاست کمیسیون عمران استعفا نموده و مقرر گردید که در جلسه آینده یکی از اعضای شورا به عنوان رئیس کمیسیون عمران و عضو دیگری به عنوان سخنران شورا انتخاب شوند.

جلسه رأس ساعت9:30 با ذکر صلوات به پایان رسید.

1-علیرضاآقائی میبدی 2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-علیرضا آزادمنش 5-حسینعلی فلاح 6-صفرعلی دهقانی 7-انسیه فلاح

یکصد و شصت و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضورکلیه اعضای شورا رأس ساعت18 دوشنبه مورخ 10دی1397 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل  گردید.

در این جلسه با حضور سرپرست شهرداری و کارشناسان درآمد در خصوص بهای تعرفه عوارض سال 1398 بررسی و بحث و تبادل نظر گردید و اصلاحاتی در خصوص بعضی موارد صورت گرفت و مقرر گردید که این اصلاحات در بهای تعرفه عوارض ثبت گردد.

جلسه رأس ساعت21:30 با ذکر صلوات به پایان رسید.

1-علیرضاآقائی میبدی 2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-علیرضا آزادمنش 5-حسینعلی فلاح   6-صفرعلی دهقانی 7-انسیه فلاح

یکصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضورکلیه اعضای شورا و سرپرست شهرداری رأس ساعت 18:30 یکشنبه مورخ 9دی1397 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل گردید.

در این جلسه آقای شیخ علیرضا آقایی میبدی در پی استعفای چندباره خود و درخواست قبول استعفا از ریاست شورا، از اعضای محترم خواستند که استعفای ایشان پذیرفته شود. پس ازبحث و تبادل نظر و علیرغم میل باطنی، اعضا با استعفای ایشان از ریاست شورا موافقت و پس از رأی‌گیری، آقای حسینعلی فلاح با 7 رأی به عنوان رئیس جدید شورا انتخاب و معرفی گردیدند. لازم به ذکر است که جناب آقای علیرضا آقایی میبدی از این تاریخ به عنوان عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورا به انجام وظیفه مشغول خواهد شد.

جلسه رأس ساعت 21:30 با ذکر صلوات به پایان رسید.

1-علیرضاآقایی میبدی 2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-علیرضا آزادمنش 5-حسینعلی فلاح 6-صفرعلی دهقانی 7-انسیه فلاح

یکصد و شصت و دومین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضور کلیه اعضای شورا، رأس ساعت6:30 پنجشنبه مورخ 6دی1397 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل  گردید.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13870 /2797 /ص مورخ 5دی1397 با موضوع مساعدت جهت جشن یلدا به شورای محله بشنیغان و با توجه به نامه شماره 16628 در جلسه مطرح و پرداخت مبلغ 20میلیون ریال به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوطه از محل فعالیت فرهنگی ورزشی شهروندان (ردیف551202050017) تأمین خواهد شد.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13869 /2797 /ص مورخ 5دی1397 با موضوع پرداخت حق‌الزحمه ذیحساب طرح‌های عمرانی شهرداری در سال مالی به آقای محمد جعفری ندوشن به مبلغ 120میلیون (000/000/120) ریال در جلسه مطرح وبه تصویب رسید.در ضمن هزینه مربوطه از محل سایر خدمات قراردادی (ردیف551202050017) تامین خواهدشد.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13757 /2797 /ص مورخ 4دی1397 با موضوع تأمین اعتبار جهت تملک زمین جهت تفکیک زباله و طرح پسماند و دفن زباله شهرداری در جلسه مطرح و با پرداخت مبلغ 25میلیارد ریال در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوطه از محل دفن بهداشتی زباله (ردیف552350020001) تأمین خواهد شد.

4-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13403 /2797 /ص مورخ 27آذر1397 با موضوع فروش باقیمانده پلاک ثبتی به شماره 9597 اصلی بخش 22 یزد به صورت ترک تشریفات مزایده به مالکیت آقای سیدهاشم حسینی کوچه‌باغ واقع در خیابان سیدالشهداء خانقاه در جلسه مطرح و مصوب گردید که طبق نظر کارشناسی شده از قرار هر مترمربع 14میلیون ریال و جمع مبلغ فروش 319میلیون و 200هزار ریال تعیین گردیده است.

5-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13659 /2797 /ص مورخ 2دی1397 با موضوع ابطال توافقنامه شماره 6008 مورخ 30تیر1397 مربوط به پلاک ثبتی 1فرعی از8377  بخش 21 یزد در جلسه مطرح و به تصویب نرسید.

6-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13666 /2797 /ص مورخ 2دی1397 با موضوع پرداخت خسارت به پلاک ثبتی در مسیر خیابان شهید مبینی به شماره 3فرعی از1928 بخش 22 یزد و با توجه به توافقنامه شماره 12266 /2797 /ص مورخ 3آذر1397 به مالکیت آقای مسعود نقیبی محمودآبادی که 50 متر و 50سانتیمترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان مذکور قرار گرفته و 188 متر و 90سانتیمترمربع باقیمانده پلاک می‌باشد در جلسه مطرح و مصوب گردید شهرداری میبد بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری، معادل مبلغ 303میلیون ریال خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه ارائه نماید. همچنین بابت 140 متر و 50سانتیمترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان قرار گفته و سند اصلاح گردیده و مالک خسارتی دریافت ننموده است، مقرر گردید با توجه به مصوبه شورای اسلامی شهر میبد خسارت قسمت مذکور با ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی پایاپای گردد. ضمناً هزینه مذکور از محل تملک زمین و املاک واقع در مسیر (ردیف552310020001) پرداخت می‌گردد.

7-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13657 /2797 /ص مورخ 2دی1397 با موضوع پرداخت خسارت به پلاک در مسیر به شماره 14فرعی از9319 بخش 23 یزد و با توجه به توافقنامه شماره 12842 /2797 /ص مورخ 15آذر1397 به مالکیت ورثه مرحوم حبیب میرابی که 574 متر و 50سانتیمترمربع از پلاک فوق در مسیر بلوار میرشمس‌الحق قرار گرفته است، در جلسه مطرح و مصوب گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه خسارت وارده به ارزش کل مبلغ حکم شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میبد به میزان 6میلیارد و 637میلیون و 260هزار ریال شهرداری میبد معادل مبلغ مذکور خدمات بر روی پلاک مذکور طبق توافقنامه ارائه نماید. ضمناً هزینه مربوطه از محل تملک املاک واقع در مسیر (ردیف552310020001) پرداخت خواهد شد.

8-نامه شهرداری به شماره 13505 /2797 /ص مورخ 29آذر1397 با موضوع اعلام فازهای بعدی آسفالت سطح شهر در 6 فاز مطرح و مورد تصویب اعضا قرار گرفت.

9-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13631 /2797 /ص مورخ 2دی1397 با موضوع استرداد وجه خدمات آماده‌سازی به آقای محمدسعید حیدری در جلسه مطرح و به تصویب نرسید.

جلسه رأس ساعت 9:30 با ذکر صلوات به پایان رسید.

1-علیرضاآقائی میبدی 2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-علیرضا آزادمنش 5-حسینعلی فلاح 6-صفرعلی دهقانی 7-انسیه فلاح

یکصد و شصت و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضورکلیه اعضای شورا، رأس ساعت 18:15یکشنبه مورخ 2دی1397 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل  گردید.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13671 /2797 /ص مورخ 2دی1397 با موضوع خرید نرم‌افزار شهرسازی از شرکت صفارایانه (به همراه کانورت اطلاعات قبلی) از طریق ترک تشریفات مناقصه تا سقف مبلغ 2میلیارد ریال در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. ضمناً هزینه فوق از محل طرح مطالعاتی عمران شهری و ممیزی و... (ردیف552310030002) و مابقی در متمم بودجه پادار خواهد شد.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13639 /2797 /ص مورخ 2دی12397 باموضوع مساعدت به جبهه فرهنگی انقلاب میبد در خصوص برگزاری جشن غدیر به مبلغ بیست و سه میلیون ریال در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. ضمناً هزینه آن از محل فعالیت فرهنگی ورزشی شهروندان (ردیف551202050017) تأمین خواهد شد.

جلسه رأس ساعت 21:15 با ذکر صلوات به پایان رسید.

1-علیرضاآقائی میبدی 2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-علیرضا آزادمنش 5-حسینعلی فلاح 6-صفرعلی دهقانی 7-انسیه فلاح

یکصد و شصتمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضورکلیه اعضای شورا، رأس ساعت 6:30 پنجشنبه مورخ 29آذر1397 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل  گردید.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13475 /2797 /ص مورخ 28آذر1397 با موضوع اهدای بن‌کارت غیرنقدی به مناسبت سالروز تولد کارکنان شهرداری میبد در جلسه مطرح و به تصویب نرسید.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13395 /2797 /ص مورخ 27آذر1397 با موضوع اهدای بن‌کارت و شیرینی به مناسبت میلاد با سعادت امام حسن عسکری(ع) و آخرین شب پاییز (شب یلدا) به هر یک از کارکنان شهرداری به مبلغ 1میلیون و 200هزار ریال به تعداد 120نفر در جلسه شورا مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه مذکور از محل رفاهی کارکنان (ردیف551102050016) پرداخت خواهد شد.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13256 /2797 /ص مورخ 25آذر1397 با موضوع درخواست مجوز برگزاری جشن شب یلدا در محل سالن طوبی کانون شهید رجایی توسط شهرداری میبد در جلسه مطرح و به تصویب نرسید.

4-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13381 /2797 /ص مورخ 27آذر1397 با موضوع مساعدت به آقای محمدرضا قاسمی و با توجه به نامه اداره بهزیستی به شماره 160031 /97 مورخ 17آذر1397 در جلسه مطرح و با پرداخت مبلغ ده میلیون ریال به تصویب رسید. ضمناً هزینه مذکور از محل کمک‌ها و اعانات به مستمندان (ردیف551204170003) پرداخت خواهد شد.

5-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13178 /2797 /ص مورخ 24آذر1397 با موضوع هیئت کارشناسی شهرداری جهت تعیین نرخ پیشنهادی املاک در جلسه مطرح و طبق ماده یک آئین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 16 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1تیر1348 مصوب گردید و حق‌الزحمه نامبردگان به عهده شهردار و طبق تبصره 2 ماده 3 قانون مذکور مقرر گردید دستمزد ارزیابان به پیشنهاد شهردار و مصوبه شورا تعیین گردد.

6-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13270 /2797 /ص مورخ 25آذر1397 با موضوع اصلاحی مجوز خسارت آقای حسین کوچکی‌پور مالک مشاعی پلاک 7665 بخش 23 یزد و با توجه به توافقنامه شماره 8275/ 2797 /ص مورخ 6شهریور1397 و مجوز شورای شهر به شماره 8724 /2797 /ص مورخ 15شهریور1397 که 33 مترمربع از پلاک فوق در مسیر کوچه ورودی و مسجد امام حسن(ع) (بلوار شهید جعفری‌نژاد) قرار گرفته است، مقرر گردید به علت عدم توانایی در انتقال سند مالکیت، مبلغ 148میلیون و 500هزار ریال پول نقدی به خدمات شناور تبدیل گردد. ضمناً هزینه مربوطه از محل تملک املاک واقع در مسیر (ردیف552310020001) پرداخت خواهد شد.

7-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13161 /2797 /ص مورخ 22آذر1397 با موضوع تمدید قرارداد شماره 10803 /2797 /ص و پیرو درخواست مجوز شماره 11332 /2797 /ص مورخ 10آبان1397 و با توجه به عدم موافقت نمایندگی ایرانسل با افزایش 30% و با توجه به اینکه قرارداد فوق به صورت معمول سالیانه 10 الی 12% افزایش یافته است لذا شهرداری در نظر دارد با افزایش 20% به مبلغ قرارداد شماره 10803 /2797 /ص مورخ 26مهر1397 برای مدت یکسال تمدید نماید در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

8-درخواست مجوز شماره 13293 /2797 /ص مورخ 25آذر1397 درخصوص تقسیط عوارض خانم فرشته دهقانی اصل مالک ساختمان به شماره پلاک ثبتی 4فرعی از8157 بخش 23 یزد درخواست تقسیط مبلغ جریمه کمیسیون ماده 100 به شماره 336 به مبلغ 117میلیون ریال طی 18 قسط در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

 9-نامه فرمانداری به شماره 9216 مورخ 21آذر1397 با موضوع اعلام وصول صورتجلسه  مورخ 8آذر1397 شورای اسلامی شهر میبد و در خصوص اعتراض به بند 8 صورتجلسه مذکور به شرح زیر پاسخگویی گردید:

با توجه به برآورد کارشناسان شهرداری، نرخ خدمات معبر و خیابان‌های شهرک جهاد کشاورزی اعم از زیرسازی، جدولگذاری، آسفالت و غیره طبق فهرست بهای قیمت ابنیه مورد تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و محاسبات انجام شده بالغ بر 4میلیارد تومان محاسبه شده که به نسبت اراضی مسکونی هر مترمربع 600هزار ریال محاسبه شده که مقرر شد برای رفاه حال مردم برای هر مترمربع اراضی شهرک مبلغ 350هزار ریال تا پایان سال 1397 از طرف مالکین در زمان اخذ پروانه ساختمانی به شهرداری پرداخت شود.

در خصوص اعتراض به بند 10 صورتجلسه مورخ 8آذر1397 شورا، پرداخت خسارت صرفاً مربوط به ساختمان و اعیانی پلاک مذکور بوده و شامل خسارت عرصه نمی‌گردد.

 جلسه رأس ساعت 9:30 با ذکر صلوات به پایان رسید.

1-علیرضاآقائی میبدی2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-علیرضا آزادمنش 5-حسینعلی فلاح 6-صفرعلی دهقانی 7-انسیه فلاح

یکصد و پنجاه و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضور کلیه اعضای شورا، رأس ساعت 18:15یکشنبه مورخ 25آذر1397 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل گردید.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 13257 /2797 /ص مورخ 25آذر1397 با موضوع هزینه المان غدیر و نورپردازی و نصب آن در میدان شهید صدوقی(ره) به مبلغ 137میلیون و 780هزار ریال در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. ضمناً هزینه مذکور از محل زیباسازی شهر و میادین و حصارکشی (ردیف552330100003) تأمین خواهد شد.

2- نامه هیئت امنای حسینیه علی اکبر(ع) مهرجرد در خصوص مساعدت به آن جهت برگزاری جشن در شب یلدا و کمک به بهتر برگزار شدن مراسم و کمک به بچه‌های بی‌سرپرست در جلسه مطرح و مصوب گردید که مبلغ 5میلیون ریال از هزینه بودجه فرهنگی شورا به این هیئت مساعدت گردد.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 12968 /2797 /ص مورخ 18آذر1397 با موضوع مناقصه عمومی پیاده‌روسازی شهرک امام جعفر صادق(ع) به مبلغ 4میلیارد و 388میلیون و 557هزار و 111ریال بر اساس فهرست بهای پایه رشته ابنیه سال 1397، در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. ضمناً هزینمه فوق از محل پیاده‌روسازی خیابان‌ها (ردیف552330020001) تأمین خواهد شد. بدیهی است مبلغ نهایی قرارداد پس از انجام تشریفات مناقصه و مطابق قیمت پیشنهادی پیمانکار، برنده مناقصه مشخص خواهد شد.

 جلسه رأس ساعت 21:15 با ذکر صلوات به پایان رسید.

1-علیرضاآقائی میبدی2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-علیرضا آزادمنش 5-حسینعلی فلاح 6-صفرعلی دهقانی 7-انسیه فلاح

 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضور کلیه اعضای شورا، رأس ساعت 6:30 پنجشنبه مورخ 22آذر1397 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل گردید.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 12974 /2797 /ص مورخ 18آذر1397 با موضوع به‌کارگیری و استفاده از خدمات مشاوره‌ای آقای دکتر خدمه‌باشی (با مدرک تحصیلی دکترای حقوق) جهت اجرای احکام کمیسیون ماده 100 شهرداری در جلسه قرائت و مصوب گردید ماهیانه مبلغ 15میلیون ریال برای یک سال شمسی به نامبرده پرداخت گردد. ضمناً هزینه مذکور از محل حق‌الجلسه، الوکاله، التدریس، الزحمه، ترجمه، مشاوره و (ردیف551202050010) در وجه نامبرده پرداخت گردد.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 10964 /2797 /ص مورخ 30مهر1397 در خصوص پرداخت غرامت به ورثه مرحوم حاج حسن خلفایی بابت پلاک ثبتی به شماره 9195 بخش 22 یزد در خصوص خسارت وارده به منزل مسکونی خودشان (ه بعلت نداشتن سنگ جدول و ورود آب باران خیابان شهید اشتری) در زمان تصدی شهرداری جناب آقای انصاری که درخواست خسارت نموده‌اند وآقای انصاری موارد فوق را هم‌اکنون تأیید نموده‌اند که بین شهرداری و مالک توافقی صورت گرفت و با توجه به کارشناسی انجام شده توسط آقای محمدعلی اسلامی و برآورد خسارت وارده به مبلغ 175میلیون و 900هزار ریال در حق مالک کارسازی و پرداخت نماید در جلسه مطرح و ضمن مخالفت مقرر گردید شهرداری به صورت امانی نسبت به احداث دیوار اقدام نماید.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 12658 /2797 /ص مورخ 12آذر1397 مبنی بر نحوه تقسیط عوارض و جریمه کمیسیون ماده 100 جمعاً به مبلغ 580میلیون ریال در جلسه مطرح و مقرر گردید تا پایان سال 1397 ماهیانه مبلغ 5میلیون ریال و سال 1398 ماهیانه مبلغ 10میلیون ریال و سال 1399 الباقی تقسیط شود.

 جلسه رأس ساعت 9:30 با ذکر صلوات به پایان رسید.

1-علیرضاآقائی میبدی 2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-علیرضا آزادمنش 5-حسینعلی فلاح 6-صفرعلی دهقانی

یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضور کلیه اعضای شورا، رأس ساعت 18:15یکشنبه مورخ 18آذر1397 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل  گردید.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 11301 /2797 /ص مورخ 9آبان1397 با موضوع پرداخت خسارت به پلاک ثبتی به شماره 4216 بخش 21 یزد به مالکیت شهرداری میبد که به مرحوم علی‌اکبر مروتی فروخته شده، با توجه به توافقنامه شماره 10235 /2797 /ص مورخ 15مهر1397 که پیرو مزایده شماره 519-6 /2 /1356 مقدار 39 مترمرمربع از پلاک فوق به نامبرده فروخته شده ولی به علت عدم پیگیری و صادر نشدن سند مالکیت در آن زمان، بعداً مقدار فوق در طرح پارکینگ و پیاده‌رو خیابان آیت‌الله طالقانی مهرجرد قرار گرفته که مقرر گردید با توجه به عدم توانایی شهرداری در واگذاری زمین فروخته شده فوق به ارزش کل 1میلیاد و 911میلیون ریال، یکی از قطعات شهرک امام جعفر صادق(ع) به متراژ 241مترو 64سانتیمترمربع و سه قطعه از قطعات شهرک فجر بیده با نظر شهردار محترم به ورثه مالک واگذار گردد که در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه فوق از محل آزادسازی املاک واقع در مسیر (ردیف 552310020001) پرداخت می‌گردد.

2-نامه شهرداری به شماره 12732 /2797 /ص مورخ 14آذر11397 در خصوص تعیین مشاور به منظور ارائه طرح‌ها و خدمات به متقاضیان محترم در حریم شهر میبد در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 12890 /2797 /ص مورخ 17آذر1397 با موضوع کمک هزینه رفاهی غیرنقدی به جناب آقای شعبانعلی دهقانی از کارگران شرکت نگین خدمات شمس یزد در جلسه مطرح و مصوب گردید مبلغ 10میلیون ریال مساعدت مالی گردد و هزینه آن از محل هزینه رفاهی کارکنان (ردیف 551102050016) پرداخت گردد.

4-درخواست مجوز شهرداری به شماره 12974 /2797 /ص مورخ 18آذر1397 با موضوع اجرای احکام کمیسیون تجدید نظر ماده 100 شهرداری میبد و جهت جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری و اجرای کامل احکام صادره از کمیسیون ماده 100 در جلسه مطرح و مصوب گردید که از خدمات مشاوره‌ای جناب آقای دکتر خدمه‌باشی با مدرک دکترای حقوق جهت پیگیری و اجرای احکام با پرداخت ماهیانه 15میلیون ریال برای مدت یک سال شمسی از محل حق‌الجلسه، الوکاله، التدریس، الزحمه، ترجمه، مشاوره و ... (ردیف 551202050010) پرداخت گردد.

جلسه رأس ساعت 21:15 با ذکر صلوات به پایان رسید.

1-علیرضاآقائی میبدی 2-مجید زارعی 3-محمدرضا هدایی 4-علیرضا آزادمنش 5-انسیه فلاح  6-حسینعلی فلاح  7-صفرعلی دهقانی

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.