هفتاد و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضور اکثریت اعضای شورا رأس ساعت 6 صبح پنجشنبه مورخ 26بهمن1396 با تلاوتی آیاتی چند از کلام‌الله مجید تشکیل گردید. ضمناً جلسه 73 شورا مصوبه‌ای وجود نداشت.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 11313 /2796 /ص مورخ 14بهمن1396 در خصوص احداث ساختمان سازمان‌های مدیریت حمل و نقل و عمران و بازآفرینی فضای شهری (بهسازی و نوسازی) واقع در بلوار بسیج جنب مخابرات سلمان فارسی، در جلسه قرائت و با کلیات احداث ساختمان موافقت گردید و مقرر گردید نقشه‌های ساختمان، هزینه اجرای پروژه و مناقصه اجرای ساختمان از شورا درخواست مجوز گردد. ضمناً هزینه اجرای پروژه به صورت مرحله‌ای و از محل بودجه سازمان یاد شده تأمین خواهد شد.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 11762 /2796 /ص مورخ 23بهمن1396 با موضوع تقسیط عوارض آقای کاظم فلاح مالک ساختمان به پلاک ثبتی 3فرعی از8153 بخش 21 یزد که در خواست عدم خلافی پلاک خود را دارد و واحد درآمد مبلغ 370میلیون ریال بابت عوارض ساختمانی و رأی کمیسیون ماده 100 محاسبه نموده است؛ لذا باتوجه به اینکه نامبرده اظهار می‌دارد توانایی پرداخت مبلغ فوق را طبق آئین‌نامه تقسیط مصوب شورای اسلامی شهر به صورت اقساط 18 ماهه ندارد درخواست تقسیط 36 ماهه را دارد؛ در جلسه قرائت و به تصویب رسید.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 11708 /2796 /ص مورخ 21بهمن1396 با موضوع هزینه بازسازی حمام عمومی شهیدیه که تاریخی و قدیمی می‌باشد در جلسه قرائت و با پرداخت مبلغ 350میلیون ریال به تصویب رسید. مبلغ مذکور به آقای دکتر هادی فاضلی (معرف اهالی شهیدیه) تحویل می‌گردد و گزارش کار آن به شورا ارسال می‌گردد. ضمناً هزینه اجرای پروژه از محل بهبود عبور و مرور و بافت قدیمی و تاریخی (ردیف552330080002) تأمین خواهد شد.

4-درخواست مجوز شهرداری به شماره 11988 /2796 /ص مورخ 26بهمن1396 درخصوص برگزاری مناقصه عمومی جهت اجرای پروژه زیرسازی و جدولگذاری وآسفالت میدان دانشگاه میبد واقع در بلوار یحیی‌زاده با برآورد اولیه به مبلغ 7میلیارد ریال اقدام گردد. هزینه اجرای پروژه از محل طرح زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر (ردیف55233001) در صورت اصلاح ردیف‌های 1-بهبود عبور و مرور و بافت قدیمی و تاریخی (ردیف552330080002) و 2-احداث ساختمان شهرداری (ردیف552370010002) تأمین خواهد شد.

5-نامه شهرداری به شماره 10334 /2796 /ص مورخ 24دی1396 منضم به بودجه پیشنهادی شهرداری  در سال 1397 در جلسه قرائت و با توجه به بررسی‌های متعدد و نظرات اصلاحی اعضای شورا، به تصویب رسید.

6-نامه شماره 11206 /2796 /ص مورخ 11بهمن1396 شهرداری منضم به بودجه پیشنهادی سال 1397 سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شهرداری میبد در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

7-نامه شماره  10928/2796/ص مورخ 5/11/1396 شهرداری منضم به بودجه پیشنهادی سال 1397 سازمان حمل و نقل شهرداری میبد در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

8-بودجه سال 1397 شورای اسلامی شهر میبد در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

جلسه رأس ساعت 9:30به پایان رسید.

1-علیرضا آقائی میبدی 2-حسینعلی فلاح 3-محمدرضا هدایی  4-مجید زارعی 5-علیرضا آزادمنش 6-صفرعلی دهقانی

رونوشت برابر اصل است.

هفتاد و سومین جلسه شورای اسلامی شهر میبد به صورت فوق‌العاده با حضور اکثریت اعضای شورا رأس ساعت 18:30 پنجشنبه مورخ 19بهمن1396 تشکیل گردید.

در این جلسه آقایان اکبر دهقانی و صباغی از کارشناسان و مسئولان سازمان نظام مهندسی حضور یافتند و پیرامون مباحث تعرفه نظارت بر ساختمان و طراحی و معماری بحث و تبادل نظر گردید و تصمیمات و پیشنهادات و راهکارهایی در این راستا ارائه گردید.

این جلسه مصوبه‌ای وجود نداشت.

جلسه رأس ساعت 21 به پایان رسید.

1-علیرضا آقائی میبدی 2-انسیه فلاح 3-محمدرضا هدایی4-مجید زارعی 5-علیرضا آزادمنش 6-صفرعلی دهقانی

رونوشت برابر اصل است.

ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، هفتاد و دومین  جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضور اکثریت اعضای شورا رأس ساعت 6صبح پنجشنبه مورخ 19بهمن1396 تشکیل گردید.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 11398 /2796 /ص مورخ 15بهمن1396 در خصوص تقسیط عوارض آقای محمدمهدی اعظمی مالک ساختمان به شماره پلاک ثبتی 9فرعی از2741 بخش 23 یزد که درخواست پایانکار پلاک خود را دارد و واحد درآمد مبلغ 327میلیون ریال بابت عوارض ساختمانی و رأی کمیسیون ماده 100 محاسبه نموده است و با توجه به اینکه نامبرده اظهار می‌دارد توانایی پرداخت اقساط به صورت 18 ماهه را ندارد و درخواست تقسیط به صورت 36 ماهه را دارد در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 11469 /2796 /ص مورخ 16بهمن1396 در خصوص تخفیف20درصد عوارض ساختمانی و20 عوارض کسب و پیشه در صورت پرداخت نقدی، به مناسبت ایام‌الله دهه فجر از تاریخ 20بهمن1396 تا تاریخ 20 اسفند1396، در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 11458 /2796 /ص مورخ 16بهمن1396 با موضوع مساعدت به برگزاری مسابقات فوتسال به مبلغ 20میلیون ریال و با توجه به نامه شماره 1856 مورخ 11بهمن1396 شورا در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمنا هزینه مربوطه از محل فعالیت فرهنگی، ورزشی شهروندان (ردیف551202050017) پرداخت خواهد شد.

جلسه رأس ساعت 8:30 به پایان رسید.

1-علیرضا آقائی میبدی 2-انسیه فلاح 3-محمدرضا هدایی 4-مجید زارعی 5-علیرضا آزادمنش 6-صفرعلی دهقانی

رونوشت برابر اصل است.

هفتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد با حضور ریاست محترم کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان میبد و کلیه اعضای شورا رأس ساعت 6صبح پنجشنبه مورخ 12بهمن1396 تشکیل و مصوبات جلسه به شرح ذیل می‌باشد. در ضمن در جلسه 70 شورا مصوبه‌ای وجود نداشت.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 11207 /2796 /ص مورخ 11بهمن1396 در خصوص برگزاری مناقصه عمومی جهت اجرای پروژه جدولگذاری و روشنایی خیابان رشیدالدین با برآورد اولیه به مبلغ 6میلیارد و 800میلیون ریال  در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه پروژه از محل تکمیل خیابان‌های نیمه‌تمام و ورشنایی معابر و زیباسازی شهر و میادین و حصارکشی به ترتیب از (ردیف‌های 552330010039، 552330100002، 552330100003) در صورت وجود اعتبار تأمین خواهد شد.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 11219 /2796 /ص مورخ 11بهمن1396 در خصوص برگزاری مناقصه عمومی پروژه جدول‌گذاری و روشنایی خیابان امام از هفت تیر تا میدان شهرداری با برآورد اولیه به مبلغ 3میلیارد و 650میلیون ریال با مشخصات پیوست اقدام نماید در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

ضمناً هزینه پروژه از محل تکمیل خیابان‌های نیمه‌تمام و ورشنایی معابر و زیباسازی شهر و میادین و حصارکشی به ترتیب از (ردیف‌های 552330010039، 552330100002، 552330100003) در صورت وجود اعتبار تأمین خواهد شد.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 11192 /2796 /ص مورخ 10بهمن1396 با موضوع فروش پیاده‌رو مازاد در بلوار شهید مطهری جنب پلاک 6206 بخش 21 یزد به مالکیت آقای جلال زارع مهرجردی که نامبرده قصد اصلاح حد اول پلاک مذکور را به بلوار شهید مطهری و حد دوم را به پیاده‌رو دارد همچنین حدفاصل پلاک 6206 و 6 فرعی از6205 پیاده‌رو موجود بوده که با توجه به نظریه واحد طرح‌ها 12 و نیم مترمربع مازاد پیاده‌رو میباشد و پلاک‌های فوق کلاً متعلق به آقای جلال زارع می‌باشد. پیاده‌رو مذکور به مبلغ کارشناسی از قرار هر مترمربع 17میلیون و 500هزار ریال و به مبلغ کل 218میلیون و 750هزار ریال، در جلسه مطرح و به تصویب رسید. همچنین مالک ملزم می‌باشد حق تشرف پلاک مذکور را در هنگام اصلاح حد پرداخت نماید.

4-نامه شهرداری به شماره 10887 /2796 /ص مورخ 4بهمن1396 درخصوص تعرفه پیشنهادی عوارض و بهای خدمات و دفترچه ارزش معاملاتی زمین جهت اجرا در سال 1397که در چندین جلسه متوالی بندهای آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته بود در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

جلسه رأس ساعت 8:30 به پایان رسید.

1-علیرضا آقائی میبدی 2-انسیه فلاح 3–محمدرضا هدایی 4-مجید زارعی 5-علیرضا آزادمنش 6-حسینعلی فلاح 7-صفرعلی دهقانی

رونوشت برابر اصل است.

هفتادمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد به صورت فوق‌العاده با حضورشهردار محترم، مدیرعامل محترم سازمان حمل و نقل و کلیه  اعضای شورا رأس ساعت 18:30 چهارشنبه مورخ 11بهمن1396 تشکیل و مطالب زیر بررسی شد.

1-در ابتدای جلسه، بودجه سازمان حمل و نقل توسط حسابدار سازمان قرائت و ردیف بودجه سازمان مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد در جلسات بعد مورد بررسی نهایی قرار گیرد.

2-در ادامه جلسه هر یک از اعضای شورا در خصوص بودجه شهرداری در سال 1397 و بندهای دفترچه تعرفه عوارض و خدمات شهرداری در سال 1397 مطالبی را بیان نمودند.

جلسه رأس ساعت 21:30 به پایان رسید.

1-علیرضا آقائی 2-محمدرضا هدایی3-صفرعلی دهقانی 4-حسینعلی فلاح 5-انسیه فلاح 6-مجید زارعی   7-علیرضا آزادمنش

رونوشت برابر اصل است.

شصت و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد به صورت فوق‌العاده  با حضور کلیه  اعضای شورا رأس ساعت 18:30 سه‌شنبه مورخ 10بهمن1396 تشکیل و مطالب زیر بررسی شد.

مصوبه:

1-در ابتدای جلسه عوارض و بهای خدمات بخش حمل و نقل همگانی شهرداری بررسی و مقرر شد ضمیمه دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری سال 1397 شورا همزمان بررسی نهایی شود.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 11091 /2796 /ص مورخ 8بهمن1396 در خصوص زیرسازی و آسفالت بلوار شهید حسینی‌نسب به استناد ماده 19 آئین‌نامه مالی شهرداری نسبت به واگذاری پروژه زیرسازی و آسفالت بلوار مذکور با برآورد اولیه به مبلغ 3میلیارد و 800میلیون ریال به سازمان همیاری شهرداری‌های استان یزد اقدام نماید، در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه پروژه از محل طرح زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر (ردیف55233001) در صورت افزایش اعتبار تأمین خواهد شد.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 10146 /2796 /ص مورخ 20دی1396 با موضوع پرداخت هزینه اهدای جوایز به دانش‌آموزان ممتاز کلاس‌های قرآنی به مبلغ 6میلیون و 500هزار ریال در جلسه قرائت و با توجه به محدودیت‌های بخشنامه ماده 16 و 17 از بودجه شورا مورد تصویب قرار نگرفت.

جلسه رأس ساعت 21:30 به پایان رسید.

1-علیرضا آقائی 2- محمدرضا هدایی3- صفرعلی دهقانی 4-حسینعلی فلاح 5-انسیه فلاح 6-مجید زارعی  7-علیرضا آزادمنش

رونوشت برابر اصل است.

شصت و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد به صورت فوق‌العاده  با حضور کلیه  اعضای شورا رأس ساعت 18:30 دوشنبه مورخ 9بهمن1396 تشکیل و پیرامون بررسی و تدوین بودجه سال 1397 شهرداری تصمیماتی اتخاذ و پیشنهاداتی ارائه گردید.

مصوبه:

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 10900 /2796 /ص مورخ 4بهمن1396 با موضوع تقسیط عوارض آقای مصطفی کارگر به کفالت آقای محمدرضا کارگر مالک ساختمان به شماره پروانه ساختمانی 221 سال 84 که درخواست تمدید پروانه خود را دارد و واحد درآمد مبلغ 5میلیارد و 850میلیون ریال بایت عوارض ساختمانی و رأی کمیسیون ماده100 محاسبه نموده و نامبرده اظهار می‌دارد توانایی پرداخت مبلغ فوق به صورت اقساط 18ماهه را ندارد و درخواست تقسیط به صورت مبلغ یک میلیارد ریال نقد و مابقی به صورت اقساط 36 ماهه را دارد در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

جلسه رأس ساعت 21:30 به پایان رسید.

1-علیرضا آقائی 2-محمدرضا هدایی 3-صفرعلی دهقانی 4-حسینعلی فلاح 5-انسیه فلاح 6-مجید زارعی   7-علیرضا آزادمنش

رونوشت برابر اصل است.

شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد به صورت فوق‌العاده با حضور کلیه اعضای شورا رأس ساعت 18:30 یکشنبه مورخ 8بهمن1396 تشکیل گردید.

1-در ابتدای جلسه با حضور مسئول حسابداری شهرداری، بودجه سال 1397 شهرداری بررسی و مقرر گردید در جلسات بعد به طور کامل بررسی و تصویب گردد.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 10883 /2796 /ص مورخ 4بهمن1396 با موضوع تفویض اختیار اعتبار هزینه رفاهی کارکنان جهت تسهیل در امور اداری شهرداری و تسریع در انجام کار و جلوگیری از اتلاف وقت شورای محترم در جلسه مطرح و مصوب گردید مبلغ 500میلیون ریال از هزینه رفاهی کارکنان (ردیف 551102050016) به شهردار محترم تفویض اختیار گردد.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 10896 /2796 /ص مورخ 4بهمن1396 با موضوع پرداخت حق‌الجلسه اعضای کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 در جلسه شورا مطرح و با پرداخت مبلغ 95میلیون ریال به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوطه از محل حق‌الجلسه، الوکاله، التدریس، الزحمه، ترجمه، مشاوره و ... (ردیف 551202050010) تأمین خواهد شد.

4-درخواست مجوز شهرداری به شماره 10938 /2796 /ص مورخ 5بهمن1396 با موضوع خرید اتوبوس کارکرده توسط سازمان حمل و نقل همگانی شهر میبد با مشخصات و قیمت کارشناسی از طریق ترک تشریفات مناقصه از آقای کمالی (تعاونی13) تا سقف مبلغ 800میلیون ریال در جلسه مطرح وبه تصویب رسید.ضمناً هزینه مربوطه در متمم بودجه سازمان پادار و پرداخت خواهد شد.

جلسه رأس ساعت 20:30 به پایان رسید.

1-علیرضا آقائی 2-محمدرضا هدایی 3-صفرعلی دهقانی 4-حسینعلی فلاح 5-انسیه فلاح 6-مجید زارعی 7-علیرضا آزادمنش

رونوشت برابر اصل است.

شصت و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضور اکثریت اعضای شورا رأس ساعت 6صبح پنجشنبه مورخ 5بهمن1396 تشکیل گردید. ضمناً جلسه 65 شورای اسلامی شهر میبد مصوبه‌ای نداشته است.

1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 10541 /2796 /ص مورخ 27دی1396 با موضوع پرداخت خسارت بابت پلاک در مسیر خیابان آیت‌الله اعرافی به شماره ثبتی 2525 بخش 23 یزد و با توجه به توافقنامه شماره 10328 /2796 /ص مورخ 24دی1396، که 280 متر و هفتاد سانتیمترمربع از پلاک فوق در مسیر خیابان آیت‌الله اعرافی قرار گرفته و 502 متر و نود سانتیمترمربع باقیمانده پلاک می‌باشد؛ مقرر گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه خسارات وارده، شهرداری معادل مبلغ 181میلیون و 805هزار ریال خدمات بر روی مانده پلاک طبق توافقنامه و حکم دادگاه ارائه نماید؛ در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوطه از محل تملک املاک واقع در مسیر (ردیف552310020001) پرداخت می‌گردد.

2-درخواست مجوز شهرداری به شماره 10535 /2796 /ص مورخ 27دی1396 با موضوع پرداخت خسارت بابت پلاک ثبتی به شماره 2302 بخش 23یزد به مالکیت خانم فرزانه لطیفی و با توجه به توافقنامه شماره 10258 /2796 /ص مورخ 23دی1396 که شش دانگ پلاک فوق به متراژ1516 متر و 60سانتیمترمربع در مسیر خیابان جنب کتابخانه مرکزی قرار گرفته است مقرر گردید بابت انتقال شش دانگ پلاک در مسیر به نام شهرداری میبد و کلیه خسارات وارده، شهرداری مبلغ 2میلیارد و 883میلیون و 60هزار ریال در وجه مالک کارسازی و پرداخت نماید و همچنین 9قطعه از قطعات تفکیکی شهرک فجر بیده به ارزش کل 2میلیارد و 880میلیون ریال طبق توافقنامه ارائه نماید. ضمناً هزینه مربوط به پرداخت نقدی (در اقساط توافقنامه) از (ردیف552310020001) از محل تملک املاک واقع در مسیر پرداخت خواهد شد.

3-درخواست مجوز شهرداری به شماره 10904 /2796 /ص مورخ 4بهمن1396 با موضوع تقسیط عوارض و با نظر به اینکه در ماه‌های بهمن و اسفند، حجم کار واحد درآمد و امور مالی با توجه به تعداد ارباب رجوع دو چندان می‌شود و تعداد چک‌های که تحویل واحدهای مذکور می‌گردد زیاد می‌باشد و وقت زیادی را باید صرف رسید و ثبت چک‌های دریافتی ارباب رجوع بنمایند به منظور ساماندهی و کم شدن تعداد اقساط، موضوع در جلسه مطرح و مصوب گردید تا مبلغ ده میلیون ریال 2قسط، تا مبلغ پنجاه میلیون ریال 5قسط، تا مبلغ یکصد میلیون ریال 10قسط و مبالغ بالای یکصد میلیون ریال 18 قسط دریافت گردد.

4- درخواست مجوز شهرداری به شماره 10293 /2796 /ص مورخ 23دی1396 با موضوع مرمت مسیر نخل‌برداری فیروزآباد همراه با بهای واحد انجام عملیات اجرایی با احتساب کسورات قانونی به مبلغ یک میلیارد و 796میلیون و451 میلیون و540 ریال جهت واگذاری کار به آقای سیدحبیب‌الله دهقانی کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناهای تاریخی به صورت ترک تشریفات واگذار گردد، در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ضمناً هزینه مربوطه از محل بودجه اختصاصی شهرداری به سازمان بهسازی و نوسازی تأمین خواهد شد.

جلسه رأس ساعت 8:30 به پایان رسید.

1-علیرضا آقائی 2-محمدرضا هدایی 3-صفرعلی دهقانی 4-حسینعلی فلاح 5-انسیه فلاح 6-مجید زارعی  7-علیرضا آزادمنش

رونوشت برابر اصل است.

شصت و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد با حضور کلیه اعضای شورا رأس ساعت 19 چهارشنبه مورخ 4بهمن1396 تشکیل گردید.

1-در این جلسه مصوبه‌ای وجود نداشت و اهم دستور این جلسه ادامه بررسی تعرفه عوارض سال 1397 که بررسی و تدوین آن نهایتاً در این جلسه به پایان رسید.

جلسه رأس ساعت 22 به پایان رسید.

1-علیرضا آقائی 2-محمدرضا هدایی 3-صفرعلی دهقانی 4-حسینعلی فلاح  5-انسیه فلاح 6-مجید زارعی  7-علیرضا آزادمنش

رونوشت برابر اصل است.

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.