شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهرمیبد روز شنبه مورخ هفتم آذرماه سال جاری با تلاوت آیاتی چند از کلام‌ا... مجید و با حضور اکثریت اعضا تشکیل گردید. ابتدا ریاست محترم شورا در راستای بزرگداشت هفته بسیج سخنانی ایراد و سپس به بررسی نامه‌های رسیده اختصاص داده شد.

الف: نامه شهرداری با موضوع معرفی اعضای کمیسیون جمع‌آوری مشاغل زیان‌آور مورد بحث قرار گرفت و اعضای آن تعیین گردید.

1- درخواست مجوز شهرداری با موضوع زیرسازی و آسفالت کوچه‌های سطح شهر توسط پیمانکار تا سقف اعتباری به مبلغ 1،624،000،000 ریال در جلسه مطرح و مصوب گردید. لازم به ذکر است تأمین آسفالت به عهده شهرداری و تأمین سایر مصالح و لوازم و همچنین حمل آسفالت از محل کارخانه تا محل پروژه بر عهده پیمانکار خواهد بود. هزینه مربوط از محل زیرسازی وآسفالت کوچه ها (ردیف 523301008) تأمین خواهد شد.

2- با در خواست مجوز شهرداری با موضوع فروش کوچه متروکه واقع در جنوب پلاک ثبتی در محدوده خیابان شهید بهشتی بنابر نرخ کارشناسی به مالک پلاک مذکور موافقت گردید.

3- درخواست مجوز شهرداری با موضوع مرمت محور فرهنگی و تاریخی بافت میبد با تخصیص اعتبار به مبلغ 360 میلیون ریال در جلسه مطرح و مصوب گردید. هزینه اجرای پروژه از محل بهبود عبور و مرور بافت قدیمی و تاریخی (دیف523308002) تامین خواهد شد.

4- درخواست مجوز شهرداری با موضوع تخفیف عوارض ساختمانی به میزان 20درصد به منظور ایجاد انگیزه و فراهم آوردن زمینه مساعد جهت ساخت و ساز و اخذ پروانه ساختمانی تجاری و رونق ساخت و ساز به اراضی مجاور خیابان‌های شهر در مهلت زمانی از تاریخ 15 آذرماه لغایت 30 دی‌ماه سال جاری در جلسه مطرح و مصوب گردید.

5- درخواست مجوز شهرداری با موضوع پرداخت خسارت به پلاک ثبتی واقع در بخش 23 یزد در مسیر خیابان حد فاصل خیابان‌های شهید بهشتی و بلوار خرمشهر با اختصاص هزینه 208،780،000 ریال خدمات در حق مالک در جلسه مطرح و مصوب گردید.

ب: نامه شهرداری با موضوع ارسال چهار جلد عملکرد شش ماهه اول سال 94 در جلسه مطرح و به تصویب گردید.

شصت و دومین جلسه شورای اسلامی شهر میبد روز شنبه مورخ 30آبان ماه 94 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌ا... مجید و با حضور اکثریت اعضا تشکیل گردید.

ابتدا نامه‌های رسیده به دبیرخانه شورا بررسی و موارد ذیل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

1- نامه های ذیل در جلسه قرائت شد:

 الف: نامه فرمانداری با موضوع اعلام وصول صورتجلسه 10/8/94

 ب: نامه فرمانداری با موضوع اعلام وصول صورتجلسه 12/8/94

 ج: نامه فرمانداری با موضوع اعلام وصول صورتجلسه 17/8/94

  د: نامه فرمانداری با موضوع اعلام وصول صورتجلسه 3/8/94

 ه: نامه فرمانداری با موضوع اعلام وصول صورتجلسه 9/8/94

و: نامه فرمانداری با موضوع اعلام وصول صورتجلسه 16/8/94

ز: نامه فرمانداری با موضوع اعلام وصول صورتجلسه 18/8/94

ح: نامه اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان میبد با موضوع قیمت فروش شیرینی یکی از واحدهای صنفی

2- درخواست مجوز شهرداری با موضوع استرداد عوارض تفکیک، با توجه به استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان میبد و اینکه سند مالکیت جهت مابقی پلاک صادر نگردیده در جلسه مطرح و به تصویب رسید.

شصت و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد روز دوشنبه مورخ 18/8/94 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌ا... مجید و با حضور اکثریت اعضا و با حضور آقایان: نقیبی‌زاده شهردار محترم، روشن از استانداری، مرادی حسابرس، مهندس منتظری و بداغ آبادی از سازمان بهسازی و نوسازی، مهندس اسعدی وآقایی از سازمان حمل و نقل، فاتحی واحد درآمد شهرداری و ناصریان از حسابداری شهرداری به منظور بررسی گزارش حسابرسی سال 93 شهرداری، شورای اسلامی شهر، سازمان بهسازی و نوسازی و سازمان حمل و نقل شهرداری میبد تشکیل گردید.

در این جلسه آقای روشن توضیحاتی در خصوص لزوم تعیین حسابرس ارائه نموده و همچنین گزارش مختصری از روند کار در این زمینه و اثرات آنرا مطرح کرد.

 مرادی حسابرس محترم به ترتیب گزارش شهرداری، شورای اسلامی شهر، سازمان بهسازی و نوسازی و حمل و نقل را ارائه کرد و پیرامون هر گزارشی بین حاضرین بحث وتبادل نظر شد.

شصتمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد روز یکشنبه مورخ 17 آبان ماه سال 94 با حضور اکثریت اعضا تشکیل گردید و مسائل ذیل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه، اعضای شورا گزارشی از جلساتی که در آن حضور یافته بودند ارائه دادند.

1- درخواست مجوز شهرداری مبنی بر استرداد عوارض تفکیک بابت اصلاح متراژ تفکیکی در جلسه مطرح و به تصویب نرسید.

2- درخواست مجوز شهرداری با موضوع زیرسازی وآسفالت کوچه‌های سطح شهر تا سقف مبلغ یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال به تصویب رسید.

پنجاه و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد روز سه‌شنبه مورخ 16آبان‌ماه 94 با حضور کلیه اعضاء تشکیل گردید و مسائل ذیل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه، اعضای شورا گزارشی از جلساتی که در آن حضور یافته بودند ارائه نمودند.

1- درخواست مجوز شهرداری با موضوع مساعدت به امام جماعت پارک بهاران از محل ماده 17 به تصویب رسید.

2- درخواست مجوز شهرداری با موضوع تخفیف عوارض نوسازی به میزان 25 درصد در راستای تشویق و ترغیب مالکین اراضی به پرداخت عوارض نوسازی املاک خود، از تاریخ 1/9/94 لغایت 1/11/94 موافقت به عمل آمد.

3- درخواست مجوز شهرداری مبنی بر تجلیل از ورزشکار قهرمان میبدی جناب آقای مهدی معصومی به علت کسب مدال نقره در مسابقات آسیایی مصوب گردید.

4- درخواست مجوز شهرداری با موضوع روان‌سازی صدورپروانه ساختمانی جهت رفاه حال شهروندان در مراحل صدور پروانه، درجلسه مطرح و مصوب گردید  نظر به نامه استانداری خراسان شمالی به شهرداری ها و فرمانداری ها، متقاضیان پروانه ساختمانی جهت برگ نظارت به نظام مهندسی مراجعه کرده ضمن پرداخت حق نظارت عمرانی و یا معماری، مالک حق انتخاب مهندس طراح و محاسبه را داشته باشد و شهرداری ضمن قبول درخواست و نقشه متقاضی با توجه به ضوابط شهرداری اقدام به صدور پروانه نماید، شهرداری فقط اقدام به قبول برگ نظارت که به تأیید مهندسین عمران و یا معماری که در برگ نظارت آورده شده است خواهدکرد. همچنین به شهرداری مجوز داده شد در صورت عدم همکاری نظام مهندسی، شهرداری رأسا اقدام به درخواست متقاضی و صدور پروانه طبق ضوابط شهرداری نماید.

پنجاه و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد روز سه‌شنبه مورخ 12 آبان‌ماه سال جاری با حضورکلیه اعضای شورا و آقایان نقیبی‌زاده، بابائیان، ناصریان، مهندس زارعی و فاتحی تشکیل گردید و مسائل ذیل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

ابتدا شهردار محترم راجع به وضعیت کلی شهرداری و هزینه‌ها و درآمدها مطالبی بیان نمود و پس از آن آقای ناصریان مسئول امور مالی شهرداری درخصوص بدهکاری‌های شهرداری و کم شدن درآمدها گزارش داد.

همچنین در مورد ساخت و سازها و بدهکاری برخی از ادارات و مؤسسات سخنانی به میان آمد و آقای میرحسینی راجع به نظام مهندسی و تعرفه‌های بالای آن و راهکارهایی جهت تسهیل در اخذ پروانه مطالبی بیان نمود و اظهار داشت در این خصوص باید تدبیری اندیشیده شود.

در ادامه نیز شهردار محترم راجع به خیابان گورستان ده‌آباد راهکارهایی ارائه نموده و اختلاف نظرها را یادآور شد و اضافه کرد اگر بتوانیم مسئله چند قبر جدید را حل کنیم مشکل این خیابان هم حل خواهد شد.

ضمناً راهکارهای افزایش درآمد شهرداری در ماه‌های پایانی سال مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد از طرف شهرداری درخواست مجوز لازم مبنی بر تخفیف به میزان 25 درصد برای عوارض نوسازی به این شورا ارسال تا اقدامات بعدی به عمل آید.

همچنین مقرر گردید درخواست مجوزی از طرف شهرداری به شورا ارسال شده و در مورد نظارت نظام مهندسی طبق مصوبه خراسان رضوی عمل شود.

پنجاه و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد روز یکشنبه مورخ 10 آبان‌ماه 94 با حضور کلیه اعضا تشکیل گردید.

درابتدای این جلسه به بررسی نامه‌های واصله به شورا پرداخته شد و مصوبه ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مصوبات:

1- درخواست مجوز شهرداری مبنی بر تفویض اختیار به شهردار محترم در جلسه مطرح شد و از موارد منظم در فرم ارسالی از طرف شهرداری با بندهای اول و دوم و چهارم و پنجم مخالفت شد و ردیف سوم (تصویب و تأیید استرداد وجوه متقاضیان پس از عدم موافقت کمیسیون ماده 5 و وجوه اضافه پرداختی حاصل از عوارض درآمد) حداکثر تا سقف مبلغ سه میلیون تومان تأیید و ردیف ششم تا سقف 50 درصد تا پایان سال 1394 به تصویب رسید.

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.